For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. dr. M. (Maarten) den Heijer

Faculty of Law
Public International Law
Photographer: Liliane Smith

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Contact details
 • Profile

  Maarten den Heijer was associate professor of international law in the department of international and European public law until his appointment as state councillor (staatsraad) in the Dutch Council of State in 2023. He remains active on a part-time basis in teaching and supervising students in the field of migration law.

 • Publications

  2022

  2021

  2020

  • den Heijer, M. (2020). Transferring a refugee to homelessness in another Member State: <i>Jawo</i> and <i>Ibrahim</i>. Case note on: ECJ, 19/03/19, C-163/17, EU:C:2019:218 (Abubacarr Jawo v Bundesrepublik Deutschland). Common Market Law Review, 57(2), 539-555. [details]

  2019

  2018

  2017

  2016

  • den Heijer, M., & van der Wilt, H. (2016). Jus Cogens and the Humanization and Fragmentation of International Law. In M. den Heijer, & H. van der Wilt (Eds.), Netherlands Yearbook of International Law 2015: Jus Cogens: Quo Vadis? (pp. 3-21). (Netherlands Yearbook of International Law; Vol. 46). Asser Press. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-114-2_1 [details]
  • den Heijer, M., Rijpma, J., & Spijkerboer, T. (2016). Coercion, prohibition and great expectations: The continuing failure of the Common European Asylum System. Common Market Law Review, 53(3), 607-642. http://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=COLA2016059 [details]

  2014

  • den Heijer, M. (2014). Article 18 - Right to Asylum. In S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, & A. Ward (Eds.), The EU Charter of Fundamental Rights: a commentary (pp. 519-541). Hart Publishing. [details]

  2013

  2012

  • den Heijer, M. (2012). Europe and Extraterritorial Asylum. (Studies in international law; No. 39). Hart Publishing.

  2010

  • den Heijer, M., & Wouters, K. (2010). The Marine I Case: a Comment. International Journal of Refugee Law, 22, 1-19.

  2008

  • den Heijer, M. (2008). Whose Rights and Which Rights? The Continuing Story of Non-Refoulement under the European Convention on Human Rights. European Journal of Migration and Law, 10(3), 277-314. https://doi.org/10.1163/157181608X338171

  2022

  • Groenendijk, K., den Heijer, M., van Genugten, W., de Groot, G-R., de Hart, B., de Lange, T., Minderhoud, P., Jessurun d'Oliveira, H. U., Rodrigues, P., Rijpma, J., Schrauwen, A., Slingenberg, L., Spijkerboer, T., Terlouw, A., & Zieck, M. (2022). Verblijfsrechten voor Surinaamse oud-Nederlanders: een oproep. Nederlands Juristenblad, 97(38), 3146-3148. Article 2701. https://new.navigator.nl/document/idef6c8019368b4217a8825a8f82172467?ctx=WKNL_CSL_85 [details]
  • den Heijer, M. (2022). IS-uitreizigers moeten zich effectief kunnen beroepen op het recht het grondgebied te betreden van de staat waarvan zij onderdaan zijn. Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 2022(199).
  • den Heijer, M. (2022). Onvoldoende gemotiveerd dat deelname aan oppositionele demonstraties in Nederland tegen Soedanese regime niet kan leiden tot schending art. 3 EVRM. 32. Case note on: ABRvS, 15/12/21, ECLI:NL:RVS:2021:2793 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 27(3), 221-229. [details]
  • den Heijer, M. (2022). Voldoende aannemelijk gemaakt in licht arrest C.K. dat geen traumabehandeling minderjarige aanwezig is op Malta. 78. Case note on: ABRvS, 24/02/22, 202100625/1/V3, ECLI:NL:RVS:2022:586 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 27(6), 588-595. [details]
  • den Heijer, M. (Author). (2022). Why EU Countries Should Open Their Borders to Russian Draft-Evaders. Web publication or website, Verfassungsblog. https://doi.org/10.17176/20220926-230355-0 [details]
  • den Heijer, M., & van der Wilt, H. (2022). Global Solidarity and Common but Differentiated Responsibilities. In M. den Heijer, & H. van der Wilt (Eds.), Netherlands Yearbook of International Law 2020: Global Solidarity and Common but Differentiated Responsibilities (pp. 3-12). (Netherlands Yearbook of International Law; Vol. 51). Asser Press. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-527-0_1 [details]

  2021

  • Nieuwenhuis, A. J., den Heijer, M., & Hins, A. W. (2021). Hoofdstukken Grondrechten. (5e ed.) (Ars Aequi Handboeken). Ars Aequi Libri. [details]
  • den Heijer, M. (2021). Article 18 - Right to Asylum. In S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, & A. Ward (Eds.), The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary (2nd ed., pp. 551-572). Hart. https://doi.org/10.5040/9781509933495.0026 [details]
  • den Heijer, M. (2021). B. en C. t. Zwitserland, (EHRM, nrs. 889/19 en 43987/16) – Homoseksuele asielzoekers en niet-statelijke risico’s. 2020-0287. Case note on: EHRM, 17/11/20, 889/19, 43987/16, ECLI:CE:ECHR:2020:1117JUD000088919 (B en C. t. Zwitserland). EHRC Updates, 2021. [details]
  • den Heijer, M. (2021). Muhammad en Muhammad t. Roemenië (EHRM, nr. 80982/12). 2020-0258. Case note on: EHRM, 15/10/20, ECLI:CE:ECHR:2020:8098212 (Muhammad en Muhammad t. Roemenië). EHRC Updates, 2021. [details]
  • den Heijer, M. (2021). Over vereisten vaststellen dienstweigering bij beschermingsgronden richtlijn en vrees om bij indiensttreding misdaden als bedoeld in art. 1F te begaan. 14. Case note on: HvJ EU, 12/11/20, C-238/19, ECLI:EU:C:2020:945 (EZ t. Bundesrepublik Deutschland). Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 26(2), 112-124. [details]
  • den Heijer, M. (2021). Shahzad t. Hongarije (EHRM, 12625/17) – Collectieve uitzetting na doorknippen grenshek. 2021-0197. Case note on: EHRM, 8/07/21, 12625/17, ECLI:CE:ECHR:2021:0708JUD001262517 (Shahzad t. Hongarije). EHRC Updates, 2021. [details]

  2020

  • Battjes, H., Brouwer, E. R., & den Heijer, M. (2020). Het nieuwe migratie- en asielpact: flexibele solidariteit, verplichte grensprocedures en nog meer dataverzameling. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 26(7/8), 181-188. https://doi.org/10.5553/NtER/138241202020026708004 [details]
  • Schrauwen, A. A. M., den Heijer, M., & Huisjes, T. S. (2020). Burgerschap en rechtsruimte. In W. T. Eijsbouts, J. H. Jans, A. Prechal, A. A. M. Schrauwen, & L. A. J. Senden (Eds.), Europees Recht - Algemeen Deel (6e ed., pp. 153-197). Europa Law Publishing. [details]
  • den Heijer, M. (2020). Collectieve uitzetting en gevolgen van illegale massale grensoverschrijding. 49. Case note on: EHRM, 13/02/20, ECLI:CE:ECHR:2020:0213JUD000867515 (N.D. en N.T. t. Spanje). Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 25(4), 304-344. [details]
  • den Heijer, M. (2020). Moustahi t. Frankrijk (EHRM, nr. 9347/14). 2020-0181. Case note on: EHRM, 25/06/20, ECLI:CE:ECHR:2020:0625JUD000934714 (Moustahi t. Frankrijk). EHRC Updates, 2020. [details]
  • den Heijer, M., & van Os van den Abeelen, T. (2020). Doel, gebruik en betekenis van de considerans in richtlijnen van de Europese Unie. Ars Aequi, 69(12), 1149-1156. https://arsaequi.nl/product/doel-gebruik-en-betekenis-van-de-considerans-in-richtlijnen-van-de-europese-unie/ [details]

  2019

  • den Heijer, M. (2019). Haal ons uit het isolement: Over Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao. Nederlands Juristenblad, 94(17), 1246-1250. Article 921. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D1B366&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • den Heijer, M. (2019). Savran t. Denemarken. 236. Case note on: EHRM, 1/10/19, ECLI:CE:ECHR:2019:1001 (Savran t. Denemarken). EHRC. European Human Right Cases, 20(12), 685-687. [details]

  2017

  • den Heijer, M. (2017). Refoulement. In A. Nollkaemper, & I. Plakokefalos (Eds.), The Practice of Shared Responsibility in International Law (pp. 481-505). (Shared Responsibility in International Law; Vol. 3). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316227480.020 [details]

  2016

  2015

  2014

  2013

  • Brölmann, C., van Alebeek, R., den Heijer, M., Nollkaemper, A., & Vermeer, A. (Eds.) (2013). Jurisprudentie en documentatie internationaal publiekrecht. (5e ed.) (Boom jurisprudentie en documentatie). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2012

  • den Heijer, M. (2012). Asiel en het Internationaal Strafhof. NJCM-Bulletin, 37(5), 530-545. [details]

  2011

  • den Heijer, M. (2011). Stop those boats! Over vluchtelingenruil, Christmas Island en Lampedusa. Asiel & Migrantenrecht, 2(9), 415-419. [details]
  • den Heijer, M. (2011). The fight against illegal migration and death at the border. In D. Thym, & F. Snyder (Eds.), Europe - a continent of immigration? Legal challenges in the construction of European migration policy = Europe : un continent d'immigration? Défis juridiques dans la construction de la politique européenne de migration: 7th International Workshop for Young Scholars (WISH) = 7e Rencontre Internationale des Jeunes Chercheurs (RIJC) (pp. 139-163). (Travaux du CERIC; Vol. 24). Bruylant. [details]

  2010

  2020

  2019

  • den Heijer, M. (2019). I.M. t. Zwitserland. 151. Case note on: EHRM, 9/04/14, ECLI:CE:ECHR:2019:0409JUD002388716 (I.M. t. Zwitserland). EHRC. European Human Right Cases, 20(8), 444-445. [details]
  • den Heijer, M. (2019). M.A. e.a. t. Litouwen. 58. Case note on: EHRM, 11/12/18, ECLI:CE:ECHR:2018:1211JUD005979317 (M.A. e.a. t. Litouwen). EHRC. European Human Right Cases, 20(3), 178-180. [details]
  • den Heijer, M. (2019). Politiek actieve Ahwazi; terughoudenheid mag niet worden geëist. 166. Case note on: ABRvS, 26/06/19, 201801581/1/V2, ECLI:NL:RVS:2019:1970 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 24(13), 1171-1176. [details]
  • den Heijer, M. (2019). Westerse levensstijl is geen godsdienstige of politieke overtuiging; geen terugkeer mogelijk indien westerse gedragingen uiting van godsdienstige of politieke overtuiging of vervolgingsgrond wegens onmogelijk te veranderen of te verbergen kenmerken. 40. Case note on: ABRvS, 21/11/18, 201701423/1/V2, ECLI:NL:RVS:2018:3735 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 24(3), 245-264. [details]

  2018

  • den Heijer, M. (2018). EHRC 2018/128. 128. Case note on: HvJ EU, 24/04/18, C-353/16, ECLI:EU:C:2018:276 (MP t. Secretary of State for the Home Department). EHRC. European Human Right Cases, 19(7), 408-410. [details]
  • den Heijer, M. (2018). EHRC 2018/159. 159. Case note on: EHRM, 17/05/18, 19017/16, ECLI:CE:ECHR:2018:0517JUD001901716 (Ljatifi t. Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië). EHRC. European Human Right Cases, 19(8), 492-493. [details]
  • den Heijer, M. (2018). EHRC 2018/199. 199. Case note on: EHRM, 10/07/18, 14319/17, ECLI:CE:ECHR:2018:0710JUD001431917 (X. t. Nederland). EHRC. European Human Right Cases, 19(10), 624-625. [details]
  • den Heijer, M. (2018). EHRC 2018/30. 30. Case note on: EHRM, 19/12/17, 60342/16 , ECLI:CE:ECHR:2017:1219JUD006034216 (A. t. Zwitserland). EHRC. European Human Right Cases, 19(2), 80-81. [details]
  • den Heijer, M. (2018). EHRC 2018/54. 54. Case note on: HvJ EU, 25/01/18, C-473/16 , ECLI:EU:C:2018:36 (F. t. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal). EHRC. European Human Right Cases, 19(4), 160-165. [details]
  • den Heijer, M. (2018). EHRC 2018/6. 6. Case note on: EHRM, 3/10/17, 8675/15, 8697/15, ECLI:CE:ECHR:2017:1003JUSD000867515 (N.D. en N.T. t. Spanje). EHRC. European Human Right Cases, 19(1), 30-31. [details]
  • den Heijer, M. (2018). JV 2018/139. 139. Case note on: ABRvS, 31/05/18, ECLI:NL:RVS:2018:1803 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 22(10), 825-830. [details]
  • den Heijer, M. (2018). JV 2018/28. 28. Case note on: ABRvS, 4/01/18, ECLI:NL:RVS:2018:2 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 22(3), 162-167. [details]
  • den Heijer, M., & Rijpma, J. J. (2018). Verordening 2016/399 communautaire code overschrijding buitengrenzen. In A. Pahladsingh (Ed.), Sdu Commentaar Europees Migratierecht 2018 (pp. 950-1026). (Sdu Commentaar). Sdu Uitgever.

  2017

  • Nieuwenhuis, A. J., den Heijer, M., & Hins, A. W. (2017). Hoofdstukken Grondrechten. (4e ed.) Ars Aequi Libri. [details]
  • den Heijer, M. (2017). EHRC 2017/134, EHRC 2017/147. 134, 147. Case note on: EHRM, 4/04/17, 39061/11, ECLI:CE:ECHR:2017:0404JUD003906111 (Thimothawes t. België). EHRC. European Human Right Cases, 18(8), 437, 464-465. [details]
  • den Heijer, M. (2017). EHRC 2017/196. 196. Case note on: HvJ EU, 26/07/17, C-348/16 , ECLI:EU:C:2017:591 (Sacko t. Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano). EHRC. European Human Right Cases, 18(11), 624-625. [details]
  • den Heijer, M. (2017). EHRC 2017/63. 63. Case note on: EHRM, 13/12/16, 41738/10, ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD00417381 (Paposhvili t. België). EHRC. European Human Right Cases, 18(4), 205-209. [details]
  • den Heijer, M. (2017). EHRC 2017/80. 80. Case note on: HvJ EU, 16/02/17, C-578/16 PPU, ECLI:EU:C:2017:127 (C.K., H.F. en A.S. t. Republika Slovenija). EHRC. European Human Right Cases, 18(5), 266-268. [details]
  • den Heijer, M., & Krommendijk, J. (2017). EHRC 2017/200. 200. Case note on: HvJ EU, 14/09/17, C-18/16 , ECLI:EU:C:2017:680 (K. t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie). EHRC. European Human Right Cases, 18(11), 627-630. [details]

  2016

  • den Heijer, M. (2016). EHRC 2016/131. 131. Case note on: EHRM, 23/03/16, 43611/11, ECLI:CE:ECHR:2016:0323JUD004361111 (F.G. t. Zweden). EHRC. European Human Right Cases, 17(6). [details]
  • den Heijer, M. (2016). EHRC 2016/169. 169. Case note on: EHRM, 10/05/16, 49867/08, ECLI:CE:ECHR:2016:0510JUD004986708 (Babajanov t. Turkije). EHRC. European Human Right Cases, 17(8). [details]
  • den Heijer, M. (2016). EHRC 2016/229. 229. Case note on: EHRM, 5/07/16, 9912/15, ECLI:CE:ECHR:2016:0705JUD000991215 (O.M. t. Hongarije). EHRC. European Human Right Cases, 17(11). [details]
  • den Heijer, M. (2016). EHRC 2016/241. 241. Case note on: EHRM, 23/08/16, 59166/12, ECLI:CE:ECHR:2016:0823JUD005916612 (J.K. e.a. t. Zweden). EHRC. European Human Right Cases, 17(12). [details]
  • den Heijer, M. (2016). EHRC 2016/46. 46. Case note on: EHRM, 3/11/15, 21459/14, ECLI:CE:ECHR:2015:1103JUD002145914 (J.A. e.a. t. Nederland). EHRC. European Human Right Cases, 17(2). [details]
  • den Heijer, M. (2016). EHRC 2016/9. 9. Case note on: EHRM, 15/10/15, 40081/14, 40088/14, 40127/14, ECLI:CE:ECHR:2015:1015JUD004008114 (L.M. e.a. t. Rusland). EHRC. European Human Right Cases, 17(1). [details]
  • den Heijer, M. (2016). EHRC 2016/93. 93. Case note on: EHRM, 19/01/16, 27081/13, ECLI:CE:ECHR:2016:0119JUD002708113 (Sow t. België). EHRC. European Human Right Cases, 17(5). [details]
  • den Heijer, M. (2016). Rb. Den Haag zp 's-Hertogenbosch (AWB 14/19490). 21. Case note on: Rb. Den Haag zp 's-Hertogenbosch, 24/11/15, ECLI:NL:RBDHA:2015:13445 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 2016(1). [details]
  • den Heijer, M., & Krommendijk, J. (2016). EHRC 2016/85. 85. Case note on: HvJ EU, 15/02/16, C-601/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:84 (J.N. t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie). EHRC. European Human Right Cases, 17(5). [details]

  2015

  • den Heijer, M. (2015). CJEU (Case C-148/13 to C-150/13: A, B and C). Rechtspraak vreemdelingenrecht: Landmark Cases on Asylum and Immigration Law 1950/2015, 2015, 257-265. [17]. [details]
  • den Heijer, M. (2015). CJEU (Case C-199/12 to C-201/12: X, Y and Z). Rechtspraak vreemdelingenrecht: Landmark Cases on Asylum and Immigration Law 1950/2015, 2015, 248-256. [16]. [details]
  • den Heijer, M. (2015). ECHR (application no. 27765/09: Hirsi Jamaa). Rechtspraak vreemdelingenrecht: Landmark Cases on Asylum and Immigration Law 1950/2015, 2015, 172-204. [11]. [details]
  • den Heijer, M. (2015). ECHR (application no. 30696/09: M.S.S.). Rechtspraak vreemdelingenrecht: Landmark Cases on Asylum and Immigration Law 1950/2015, 2015, 112-148. [9]. [details]
  • den Heijer, M. (2015). ECHR (application no. 8139/09: Othman). Rechtspraak vreemdelingenrecht: Landmark Cases on Asylum and Immigration Law 1950/2015, 2015, 149-171. [10]. [details]
  • den Heijer, M. (2015). EHRM (rolnr. 978/09 en 992/09: H. en J. tegen Nederland: Recht op een eerlijk proces, Nemo tenetur, Asiel, Uitsluitingsgronden, Art. 1F Vluchtelingenverdrag). 109. Case note on: EHRM, 13/11/14 EHRC. European Human Right Cases, 2015(5). [details]
  • den Heijer, M. (2015). EHRM (rolnummer 16483/12: Khlaifia e.a. tegen Italië). 233. Case note on: EHRM, 1/09/15 EHRC. European Human Right Cases, 2015(12). [details]
  • den Heijer, M. (2015). EHRM (rolnummer 39350/13: A.S. tegen Zwitserland). 179. Case note on: EHRM, 30/06/15 EHRC. European Human Right Cases, 2015(9). [details]
  • den Heijer, M. (2015). EHRM (rolnummer 60125/11: V.M. e.a. tegen België). 197. Case note on: EHRM, 7/07/15 EHRC. European Human Right Cases, 2015(10). [details]
  • den Heijer, M. (2015). EHRM (rolnummer 65692/12: Tatar tegen Zwitserland). 138. Case note on: EHRM, 14/04/15 EHRC. European Human Right Cases, 2015(7). [details]
  • den Heijer, M. (2015). HvJ EU (rolnr. C-166/13: Sophie Mukarubega tegen Préfet de Police en Préfet de la Seine-Saint-Denis: Recht op behoorlijk bestuur, Rechten van de verdediging, Recht om te worden gehoord, Asielverzoek, Terugkeerrichtlijn). 2. Case note on: HvJ EU, 5/11/14, ECLI:EU:C:2014:2336 EHRC. European Human Right Cases, 2015(1). [details]
  • den Heijer, M. (2015). HvJ EU (rolnr. C-562/13: Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve tegen Abdida: Subsidiaire bescherming, Refoulementverbod, Terugkeer, Beroep in rechte met schorsende werking, Ziekte, Waarborgen in afwachting van terugkeer, Elementaire levensbehoeften, Grote Kamer). 50. Case note on: HvJ EU, 18/12/14, ECLI:EU:C:2014:2453 EHRC. European Human Right Cases, 2015(3). [details]
  • den Heijer, M., & Donders, Y. M. (2015). ECSR (rolnr. 90/2013: Recht op huisvesting; recht op sociale en geneeskundige bijstand; dakloosheid; onrechtmatig verblijf). 24. Case note on: ECSR, 1/07/14 EHRC. European Human Right Cases, 2015(2), 75-79. [details]

  2014

  • den Heijer, M. (2014). EHRM (rolnr. 12738/10: Jeunesse tegen Nederland: Recht op gezinsleven, Uitzetting, Illegaal verblijf, Belang van het kind, Grote Kamer). 262. Case note on: EHRM, 3/10/14 EHRC. European Human Right Cases, 2014(12). [details]
  • den Heijer, M. (2014). EHRM (rolnr. 71398/12: M.E. tegen Zweden: Onmenselijke en vernederende behandeling, Asiel, Uitzetting, Libië, Homoseksualiteit, Gezinshereniging). 223. Case note on: EHRM, 26/06/14 EHRC. European Human Right Cases, 2014(10). [details]
  • den Heijer, M. (2014). EHRM (rolnummer 59297/12: M.G. tegen Bulgarije). 147. Case note on: EHRM, 25/03/14 EHRC. European Human Right Cases, 2014(7), 390-391. [details]
  • den Heijer, M. (2014). EHRM (rolnummer 62892/12: Akram Kamirov tegen Rusland). 178. Case note on: EHRM, 28/05/14 EHRC. European Human Right Cases, 2014(8), 471-472. [details]
  • den Heijer, M. (2014). HvJ EU (C-199/12 t/m C-201/12: X, Y en Z tegen minister voor Immigratie en Asiel). 8. Case note on: HvJ EU, 7/11/13 EHRC. European Human Right Cases, 2014(1), 23-26. [details]
  • den Heijer, M. (2014). HvJ EU (C-285/12: Aboubacar Diakité tegen Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen). 71. Case note on: HvJ EU, 30/01/14 EHRC. European Human Right Cases, 2014(4), 209-211. [details]

  2013

  • Arjun Sharma, D. S., Groenewegen, F. T., den Heijer, M., Rijpma, J. J., & Sonne, A. A. I. (2013). Visa en grenzen. In C. A. Groenendijk (Ed.), Sdu commentaar Europees migratierecht 2013 (pp. 1513-1686). (Sdu commentaar). Sdu Uitgevers. [details]
  • den Heijer, M. (2013). ABRvS (rolnummer 201208487/1/V1). 223. Case note on: ABRvS, 27/03/13 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 2013(9), 1052-1058. [details]
  • den Heijer, M. (2013). ABRvS (zaaknr. 201202758/1/V2: Libanese drugsbaron). 13. Case note on: ABRvS, 27/09/13, ECLI:NL:RVS:2013:1334 Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2013. [details]
  • den Heijer, M. (2013). Dublin, forumshoppen en de onbegeleide minderjarige (Conclusie A-G inzake HvJ EU C-648/11 (MA en anderen t. Secretary of State for the Home Department)). Asiel & Migrantenrecht, 4(2), 91-92. http://www.asielenmigrantenrecht.nl/document_detail.cfm?jr=2013&nr=2&dc=am13000649 [details]
  • den Heijer, M. (2013). EHRM (18372/10: Mo.M. / Frankrijk). 148. Case note on: EHRM, 18/04/13 EHRC. European Human Right Cases, 2013(7), 1591-1595. [details]
  • den Heijer, M. (2013). EHRM (2283/12: Mohammed / Oostenrijk). 175. Case note on: EHRM, 6/06/13 EHRC. European Human Right Cases, 2013(8), 1904-1917. [details]
  • den Heijer, M. (2013). EHRM (24147/11: I. / Nederland). 19. Case note on: EHRM, 10/07/12 EHRC. European Human Right Cases, 2013(1), 199-202. [details]
  • den Heijer, M. (2013). EHRM (27725/10: Mohammed Hussein e.a. / Nederland en Italië). 158. Case note on: EHRM, 2/04/13 EHRC. European Human Right Cases, 2013(7), 1699-1704. [details]
  • den Heijer, M. (2013). EHRM (33917/12: Bède Djokaba Lambi Longa / Nederland). 23. Case note on: EHRM, 9/10/12 EHRC. European Human Right Cases, 2013(1), 219-227. [details]
  • den Heijer, M. (2013). EHRM (42337/12: Suso Musa / Malta). 221. Case note on: EHRM, 23/07/13 EHRC. European Human Right Cases, 2013(10), 2401-2423. [details]
  • den Heijer, M. (2013). EHRM (60367/10: S.H.H. / Verenigd Koninkrijk). 87. Case note on: EHRM, 29/01/13 EHRC. European Human Right Cases, 2013(4), 918-929. [details]
  • den Heijer, M. (2013). EHRM (61204/09: I. tegen Zweden). 255. Case note on: EHRM, 5/09/13 EHRC. European Human Right Cases, 2013(12), 2782-2791. [details]
  • den Heijer, M. (2013). EHRM (886/11: K.A.B. / Zweden). 244. Case note on: EHRM, 5/09/13 EHRC. European Human Right Cases, 2013(11), 2669-2679. [details]
  • den Heijer, M. (2013). EHRM (GK) (nr. 27765/09: mensenrechten op zee: de zaak Hirsi Jamaa a.o. vs Italy). Case note on: EHRM, 23/02/12 Militair Rechtelijk Tijdschrift, 2013(3), 82-91. [details]
  • den Heijer, M. (2013). EHRM (rolnummer 39630/09, El Masri v Macedonia). 111. Case note on: EHRM, 13/12/12 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 2013(5), 530-549. [details]
  • den Heijer, M. (2013). HR (zaaknr. 11/01046, LJN BY4310: Het vervolgingsbeletsel van art. 31 Vluchtelingenverdrag). 98. Case note on: HR, 28/05/13, ECLI:NL:HR:2013:BY4310 Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2013. [details]
  • den Heijer, M. (2013). HvJ EU (C-245/11: K / Bundesasylamt). 48. Case note on: HvJ EU, 6/11/12 EHRC. European Human Right Cases, 2013(3), 490-496. [details]
  • den Heijer, M. (2013). Mogadishu is weer veilig (EHRM K.A.B. t. Zweden, 5 september 2013, nr. 886/11). Asiel & Migrantenrecht, 4(7), 348. http://www.asielenmigrantenrecht.nl/document_detail.cfm?jr=2013&nr=7&dc=am13002131 [details]

  2012

  • den Heijer, M. (2012). ABRvS (201112692/1/V2: Somalische hongersnood). 17. Case note on: ABRvS, 13/09/12 Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2012, 153-157. [details]
  • den Heijer, M. (2012). CJEU (Joined Cases C-411 &amp; 493/10: N.S. v Secretary of State for the Home Department, and M.E. and Others v Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform). Case note on: CJEU, 21/12/11 Common Market Law Review, 2012(5), 1735-1753. [details]
  • den Heijer, M. (2012). Discretie mag niet worden verlangd (HvJ EU 5 september 2012, Y en Z (C71/11 en C99/11)). Asiel & Migrantenrecht, 3(7), 344-346. http://www.asielenmigrantenrecht.nl/document_detail.cfm?jr=2012&nr=7&dc=am12002009 [details]
  • den Heijer, M. (2012). EHRM (14499/09: A.A. e.a. / Zweden). 178. Case note on: EHRM, 28/06/12 EHRC. European Human Right Cases, 2012(9), 2132-2144. [details]
  • den Heijer, M. (2012). EHRM (48205/09: Al Hanchi / Bosnië en Herzegovina). 26. Case note on: EHRM, 15/11/11 EHRC. European Human Right Cases, 2012(2), 313-319. [details]
  • den Heijer, M. (2012). EHRM (50012/08: M.S. / België). 100. Case note on: EHRM, 31/01/12 EHRC. European Human Right Cases, 2012(6), 1259-1274. [details]
  • den Heijer, M. (2012). EHRM (52077/10: S.F. / Zweden). 153. Case note on: EHRM, 15/05/12 EHRC. European Human Right Cases, 2012(8), 1873-1878. [details]
  • den Heijer, M. (2012). EHRM (8139/09: Othman (Abu Qatada) / Verenigd Koninkrijk). 64. Case note on: EHRM, 17/01/12 EHRC. European Human Right Cases, 2012(4), 722-753. [details]
  • den Heijer, M. (2012). EHRM (appl. no. 54131/10: Bajsultanov tegen Oostenrijk: terugkeer naar Tsetsjenië). 5. Case note on: EHRM, 12/06/12 Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2012, 71-82. [details]
  • den Heijer, M., & Lawson, R. A. (2012). Chroniques Strasbourgeoises. NJCM-Bulletin, 37(1), 111-116. [details]
  • den Heijer, M., & Lawson, R. A. (2012). Chroniques Strasbourgeoises. NJCM-Bulletin, 37(2), 269-273. [details]
  • den Heijer, M., & Lawson, R. A. (2012). Chroniques Strasbourgeoises. NJCM-Bulletin, 37(3), 370-373. [details]
  • den Heijer, M., & Lawson, R. A. (2012). Chroniques Strasbourgeoises. NJCM-Bulletin, 37(4), 468-473. [details]
  • den Heijer, M., & Lawson, R. A. (2012). Chroniques Strasbourgeoises. NJCM-Bulletin, 37(5), 613-620. [details]
  • den Heijer, M., & Lawson, R. A. (2012). Chroniques Strasbourgeoises. NJCM-Bulletin, 37(6), 786-792. [details]

  2011

  • den Heijer, M. (2011). EHRM (20493/07: Diallo / Tsjechië). 124. Case note on: EHRM, 23/06/11 EHRC. European Human Right Cases, 2011(9), 1478-1487. [details]
  • den Heijer, M. (2011). EHRM (27021/08: Al-Jedda / Verenigd Koninkrijk). 157. Case note on: EHRM, 7/07/11 EHRC. European Human Right Cases, 2011(12), 1896-1915. [details]
  • den Heijer, M. (2011). EHRM (55721/07: Al-Skeini / Verenigd Koninkrijk). 156. Case note on: EHRM, 7/07/11 EHRC. European Human Right Cases, 2011(12), 1869-1896. [details]
  • den Heijer, M. (2011). EHRM (8319/07, 11449/07: Sufi en Elmi / Verenigd Koninkrijk). 125. Case note on: EHRM, 28/06/11 EHRC. European Human Right Cases, 2011(9), 1488-1510. [details]
  • den Heijer, M. (2011). EHRM (appel no. 37075/09: Ahorugeze tegen Zweden: uitlevering Rwandese genocideverdachte). 5. Case note on: EHRM, 27/10/11 Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2011, 855-105. [details]
  • den Heijer, M. (2011). ICC (ICC-01/04-01/07: asiel tussen Strafhof en Nederland). 7. Case note on: ICC, 9/06/11 Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2011, 115-131. [details]
  • den Heijer, M. (2011). [Bespreking van: W.J. van Bennekom, J.H. van der Winden (2011) Asielrecht]. Asiel & Migrantenrecht, 2(7), 323-324. [details]
  • den Heijer, M., & Lawson, R. (2011). Chroniques Strasbourgeoises. NJCM-Bulletin, 36(4), 496-508. [details]
  • den Heijer, M., & Lawson, R. (2011). Chroniques Strasbourgeoises. NJCM-Bulletin, 36(5), 594-597. [details]
  • den Heijer, M., & Lawson, R. (2011). Chroniques Strasbourgeoises. NJCM-Bulletin, 36(6/7), 788-806. [details]

  2010

  • den Heijer, M. (2010). Uitspraak van de Maand: Artikel 15 (c) Definitierichtlijn en Mogadishu. Asiel & Migrantenrecht, 1(1), 33.

  2009

  • Boeles, P., den Heijer, M., Lodder, G., & Wouters, K. (2009). European migration law. (Ius communitatis; No. 3). Intersentia.
  • den Heijer, M. (2009). ABRvS. Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 2009(10), 1465-1471. [305].
  • den Heijer, M. (2009). ABRvS. Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 2009(12), 1692-1697. [352].
  • den Heijer, M. (2009). ABRvS. Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 2009, [24].
  • den Heijer, M. (2009). ECJ (nr. C-465/07: Elgafaji v the Netherlands). NJCM-Bulletin, 2009(34), 465-463.
  • den Heijer, M. (2009). EHRM (Al-Sadoon and Mufdhi v United Kingdom). 106. Case note on: EHRM, 30/06/09 EHRC. European Human Right Cases, 2009(10), 1093-1106.
  • den Heijer, M. (2009). EHRM (appl. no. 19576/08: Daoudi). Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2009, 57-69. [5].
  • den Heijer, M. (2009). Rb Den Haag. Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 2009(9), 1339-1346. [280].
  • den Heijer, M. (2009). UK Court of Appeal. Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 2009, [25].
  • den Heijer, M., & Lawson, R. A. (2009). Chroniques Strasbourgeoises (verschijnt 8 maal per jaar). NJCM-Bulletin.

  2008

  • Koffeman, N. R., Lawson, R. A., Barkhuysen, T., Gerards, J. H., den Heijer, M., & Holtmaat, H. M. T. (2008). Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation - Netherlands. FRALEX.
  • den Heijer, M. (2008). ABRvS. Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 2008(11), 1342-1347. [297].
  • den Heijer, M. (2008). ABRvS. Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 2008, [35].
  • den Heijer, M. (2008). Boeksignalement: C. Gearty, Civil Liberties [Bespreking van: (2007) Civil Liberties]. NJCM-Bulletin, 33, 138.
  • den Heijer, M. (2008). EHRM (klachtnr. 32733/08: K.R.S. t VK: Dublinverordening en Griekenland). Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 2008, 80-89. [5].
  • den Heijer, M. (2008). UK Asylum & Immigration Tribunal. Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 2008, [16].
  • den Heijer, M., & Lawson, R. A. (2008). Chroniques Strasbourgeoises (verschijnt 8 maal per jaar). NJCM-Bulletin, 1 t/m 8.

  Others

  • Donders, Y. (examiner) & den Heijer, M. (examiner) (9-2018 - 9-2022). PhD (examination).

  2023

  2016

  • den Heijer, M., & Swider, K. (2016). Why Union Law Can and Should Protect Stateless Persons. (Amsterdam Law School Legal Studies research paper; No. 2016-32), (Amsterdam Centre for European Law and Governance research paper; No. 2016-03), (Amsterdam Center for International Law; No. 2016-14). Amsterdam Centre for European Law and Governance, University of Amsterdam. https://doi.org/10.2139/ssrn.2823627 [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities