For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr M. (Machteld) Hoeve

Faculty of Social and Behavioural Sciences
Programme group: Forensic Child and Youth Care
Photographer: Floren van Olden

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 127
Postal address
 • Postbus 15776
  1001 NG Amsterdam
Contact details
 • Profile

  Short biography

  Machteld Hoeve received her MSc in Business Information Science (1996) and MSc in Clinical Psychology (2000) at the VU University Amsterdam. Her work at the VU University Amsterdam after graduation included a study on the international comparison of dealing with mentally disordered offenders. In 2002 she started her PhD research on the relationship between parenting and juvenile delinquency at the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR). From 2007-2009 she worked as a postdoctoral researcher and from 2009-2017 as assistant professor at the Research Institute Child Development and Education (RICDE) of the University of Amsterdam, research group Forensic Child and Youth Care Sciences. From September 1, 2011 until August 31, 2012 she was a Marie Curie research fellow at Columbia University, Division of Child and Adolescent Psychiatry. Currently she is associate professor at RICDE. Her research focuses on the development of juvenile delinquency, in particular risk factors of juvenile delinquency such as family factors, and mental health problems in juvenile justice youth.

  Projects 

  Teaching

  • Supervision of bachelor and (research) master theses on the development of juvenile delinquency and the effectiveness of interventions for delinquents.
  • Supervision of research and clinical internships.
  • Lectures on topics including parenting and delinquency, pscyhopathology in youth in the juvenile justice setting
  • Tutorials on forensic diagnostics
 • Books

  Books

   

  Loeber, R., Hoeve, M., Slot, N. W., Van der Laan, P. H. (2015). Jonge criminele die volwassen worden: Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van justitie? Amsterdam: SWP.

  In Jonge criminelen die volwassen worden presenteren Rolf Loeber, Machteld Hoeve, Wim Slot en Peter van der Laan internationale en Nederlandse onderzoeksgegevens die de ontwikkeling van deze jonge delinquenten in kaart brengen. Bij de totstandkoming van het boek werkten zij samen met de Amerikaanse studiegroep From Juvenile Delinquency to Adult Crime. De onderzoeksgegevens hebben betrekking op risicofactoren zoals een gebrekkige zelfcontrole, psychische stoornissen, drugsgebruik, een vroege start van crimineel gedrag en het wonen in een achterstandsbuurt. Daarnaast is er aandacht voor sekseverschillen. Ook komen factoren aan bod die een verdere ontwikkeling van crimineel gedrag of een toename in ernst van de delicten kunnen verhinderen. Juist met betrekking tot deze beschermende factoren blijkt nader onderzoek nodig omdat de huidige studies zelden factoren opleveren die tot in de latere volwassenheid ‘werkzaam’ zijn. Een belangrijk thema in het boek is de vraag of een achttienjarige wel in alle opzichten als volwassene kan worden beschouwd. Het is immers bekend dat de rijping van de hersenen pas later, op jongvolwassen leeftijd voltooid wordt. Dit betekent dat planningsvaardigheden en het vermogen impulsen te beheersen bij sommige jonge mensen nog niet optimaal ontwikkeld zijn. Dat kan de kans vergroten dat ze tot crimineel gedrag overgaan. Dit inzicht heeft in Nederland tot een wetswijziging geleid die het mogelijk maakt om bij jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar het jeugdstrafrecht toe te passen: het adolescenten strafrecht. 

  Slotboom, A. M., Hoeve, Ezinga, M., & Van der Helm, P. (2012). Criminele meisjes en vrouwen: Achtergronden en aanpak. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

  De afgelopen jaren is het aantal meisjes en vrouwen dat in aanraking is gekomen met politie en justitie gestegen. Kennis over de achtergronden en aanpak van delinquentie bij deze groep is dan ook gewenst, vooral ook omdat het meeste onderzoek in de criminologie gericht is op mannen. Verschillende deskundigen, afkomstig uit de praktijk en de wetenschap, beschrijven niet alleen de stand van zaken in de buitenlandse literatuur, maar ook wat bekend is over criminaliteit bij Nederlandse meisjes en vrouwen. De auteurs gaan in op de delicten die meisjes en vrouwen plegen, hun criminele carrières en mogelijke oorzaken en theoretische verklaringen voor criminaliteit. Hierbij is er specifieke aandacht voor biopsychologische factoren, gezinsfactoren, leeftijdgenoten, psychiatrische stoornissen en etniciteit. Ook specifieke dadergroepen komen aan bod, zoals meisjes en vrouwen die ernstig gewelddadig zijn, zedendelicten plegen, en in de georganiseerde misdaad zitten. Vervolgens geven een aantal auteurs inzicht in risicotaxatie en behandeling van delinquente meisjes. Het laatste deel van het boek richt zich vooral op de achtergronden en aanpak van meisjes en vrouwen die met justitie te maken krijgen, in het bijzonder meisjes en vrouwen die in een JJI of tbs-kliniek zitten, begeleid worden door de reclassering of gedetineerd raken. Bij deze laatste groep wordt ingezoomd op de gevolgen die detentie weer voor hun kinderen heeft.

  Loeber, R., Hoeve, M., Slot, N. W., & Van der Laan, P. H. (2012). Persisters and desisters in crime from adolescence into adulthood: Explanation, prevention and punishment. Hampshire: Ashgate Publishing Ltd.

  Too many juvenile delinquents persist in their offending into adulthood. They constitute a major burden for individual victims, for businesses and the justice system, all contributing to the total cost of crime for society. Focusing on the transitionbetween juvenile offending and adult crime, this book examines research based on Dutch, European and North-American studies on the persistence and discontinuity of offending between late adolescence and early adulthood. Presenting empirical studies showing why persistence or discontinuity take place, the book provides up-to-date information on preventive and remedial interventions to promote discontinuity of offending amongst young adults.

  Loeber, R., Slot, N. W., Van der Laan, P.H., & Hoeve,M., &Graas. D. (2010). Misdadigers van morgen? Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners [Dutch adaptation of Tomorrow's Criminals]. Amsterdam:SWP.

  Dat delinquent gedrag van jonge kinderen een voorbode kan zijn van een criminele loopbaan , vindt steeds meer wetenschappelijke erkenning. Toch richten de meeste interventies zich op adolescenten. Misdadigersvan morgen? biedt een systematisch overzichtvan recent criminologischonderzoek naar jeugddelinquentie. Hoe ontwikkelt delinquent gedrag zich? Zijn er in deze ontwikkeling beschermende en risicofactoren aan te wijzen? En wat zijn de effectenvan interventies op het ontwikkelingsverloop?

  Loeber, R., Slot, N. W., Van der Laan, P. H., & Hoeve, M. (2008). Tomorrow's criminals: The development of child delinquency and effective interventions. Hampshire: Ashgate Publishing Ltd.

  It has been acknowledged for some years that the early onset of delinquency canpredict a long and serious criminal career. Most resources are targeted at the teenage years but this book arguesconvincingly that more research and interventions should be aimed at child delinquents aged 12 and under. Tomorrow's Criminals addresses key problemsin criminological research and makes studies from the Netherlands more accessible to a wider audience. It provides information and analyses on riskfactorsandreviews screening tools and risk-focused prevention methods. The contributionsincrease visibility and accessibility of European policy and practice in the explanation and prevention of child delinquency.

  Blaauw, E., Hoeve, M., Van Marle, H.J.C. & Sheridan, L. (Eds.) (2002). Mentally disordered offenders: International perspectives on how to deal with criminally irresponsible offenders. Den Haag: Elsevier Science.

  How do different countries deal with mentally disordered offender? What are the arrangements for suspects who are not fit to stand trial, who have diminished criminal responsibility or who are not criminally responsible? This bookaddresses how Belgium, Canada, England and Wales, Germany, Sweden, and the Netherlands deal with these groups of offenders. The text covers the assessment of mentally disordered offenders, placement in institutions, treatment, (conditional) release, after-care programmes andmany other relevant issues. A comparison of the systemsin these countries is also provided. The book is of interest to all professionals confrontedwith mentally disordered offenders.

 • Publications

  2023

  • Swinkels, L. T. A., Hoeve, M., Ter Harmsel, J. F., Schoonmade, L. J., Dekker, J. J. M., Popma, A., & van der Pol, T. M. (2023). The effectiveness of social network interventions for psychiatric patients: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 104, Article 102321. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2023.102321
  • Wesarg-Menzel, C., Ebbes, R., Hensums, M., Wagemaker, E., Zaharieva, M. S., Staaks, J. P. C., van den Akker, A. L., Visser, I., Hoeve, M., Brummelman, E., Dekkers, T. J., Schuitema, J. A., Larsen, H., Colonnesi, C., Jansen, B. R. J., Overbeek, G., Huizenga, H. M., & Wiers, R. W. (2023). Development and socialization of self-regulation from infancy to adolescence: A meta-review differentiating between self-regulatory abilities, goals, and motivation. Developmental Review, 69, Article 101090. https://doi.org/10.1016/j.dr.2023.101090 [details]

  2022

  • Duindam, H. M., Creemers, H. E., Hoeve, M., & Asscher, J. J. (2022). Breaking the chains? The effects of training a shelter dog in prison on criminal behavior and recidivism. Applied Developmental Science, 26(4), 813-826. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/10888691.2021.2007768 [details]
  • Roest, J. J., Welmers-Van de Poll, M. J., Peer Van der Helm, G. H., Stams, G. J. J. M., & Hoeve, M. (2022). A three-level meta-analysis on the alliance-outcome association in child and adolescent psychotherapy. Research on Child and Adolescent Psychopathology. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10802-022-00986-2
  • Roest, J. J., Welmers-Van de Poll, M. J., Van der Helm, G. H. P., Stams, G. J. J. M., & Hoeve, M. (2022). A meta-analysis on differences and associations between alliance ratings in child and adolescent psychotherapy. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/15374416.2022.2093210
  • Stolwijk, I., Jak, S., Eichelsheim, V., & Hoeve, M. (2022). Dealing with dependent effect sizes in MASEM: A comparison of different approaches using empirical data. Zeitschrift für Psychologie : Journal of Psychology, 230(1), 16-32. https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000485 [details]
  • Van Damme, L., Fortune, C-A., Hoeve, M., Vanderplasschen, W., & Colins, O. F. (2022). The Role of Personal Resilience and Interpersonal Support in Building Fulfilling and Prosocial Lives: Examining the Good Lives Model among Young Women Four Years after Youth Detention. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 66(1), 123-144. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0306624X21994055 [details]
  • Wesarg, C., Van den Akker, A. L., Hoeve, M., Wiers, R. W., & Oei, N. Y. L. (2022). Reliability of salivary cortisol levels in toddlers. European Journal of Developmental Psychology, 19(3), 419-437. https://doi.org/10.1080/17405629.2021.1926230 [details]
  • Wesarg, C., Van den Akker, A. L., Oei, N. Y. L., Wiers, R. W., Staaks, J., Thayer, J. F., Williams, D. P., & Hoeve, M. (2022). Childhood adversity and vagal regulation: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 143, Article 104920. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2022.104920 [details]

  2021

  2020

  • Duindam, H. M., Asscher, J. J., Hoeve, M., Stams, G. J. J. M., & Creemers, H. E. (2020). Are we barking up the right tree? A meta-analysis on the effectiveness of prison-based dog programs. Criminal justice and behavior, 47(6), 749-767. https://doi.org/10.1177/0093854820909875 [details]
  • Slotboom, A.-M., Hendriks, J., Hoeve, M., & Zahn, M. (2020). Interpersonal trauma and mental health problems of male and female antisocial adolescents treated in a forensic outpatient setting. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 31(1), 137-155. https://doi.org/10.1080/14789949.2019.1692894 [details]
  • Wesarg, C., Van Den Akker, A. L., Oei, N. Y. L., Hoeve, M., & Wiers, R. W. (2020). Identifying pathways from early adversity to psychopathology: A review on dysregulated HPA axis functioning and impaired self-regulation in early childhood. European Journal of Developmental Psychology, 17(6), 808-827. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/17405629.2020.1748594 [details]

  2019

  2018

  • Schenk, G., Duindam, H. M., Creemers, H. E., Hoeve, M., Stams, G. J. J. M., & Asscher, J. J. (2018). The effectiveness of Dutch Cell Dogs in correctional facilities in the Netherlands: a study protocol of a quasi-experimental trial. BMC Psychiatry, 18, Article 218. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1797-5 [details]
  • de Vries, S. L. A., Hoeve, M., Asscher, J. J., & Stams, G. J. J. M. (2018). The Long-Term Effects of the Youth Crime Prevention Program “New Perspectives” on Delinquency and Recidivism. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 62(12), 3639-3661. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0306624X17751161 [details]
  • van der Stouwe, T., Asscher, J. J., Hoeve, M., van der Laan, P. H., & Stams, G. J. J. M. (2018). Social skills training (SST) effects on social information processing skills in justice-involved adolescents: Affective empathy as predictor or moderator. Children and Youth Services Review, 90, 1-7. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.05.006 [details]
  • van der Stouwe, T., Asscher, J. J., Hoeve, M., van der Laan, P. H., & Stams, G. J. J. M. (2018). The influence of treatment motivation on outcomes of social skills training for juvenile delinquents. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 62(1), 108-128. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0306624X16648130 [details]
  • van der Zouwen, M., Hoeve, M., Hendriks, A. M., Asscher, J. J., & Stams, G. J. J. M. (2018). The association between attachment and psychopathic traits. Aggression and Violent Behavior, 43, 45-55. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.09.002 [details]

  2017

  • Wibbelink, C. J. M., Hoeve, M., Stams, G. J. J. M., & Oort, F. J. (2017). A meta-analysis of the association between mental disorders and juvenile recidivism. Aggression and Violent Behavior, 33, 78-90. https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.01.005 [details]
  • de Vries, S. L. A., Hoeve, M., Wibbelink, C. J. M., Asscher, J. J., & Stams, G. J. J. M. (2017). A randomized controlled trial of the effectiveness of the youth crime prevention program ‘New Perspectives’ (NP): Post-treatment changes and moderator effects. Children and Youth Services Review, 82, 413-426. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.10.011 [details]
  • van der Pol, T. M., Hoeve, M., Noom, M. J., Stams, G. J. J. M., Doreleijers, T. A. H., van Domburgh, L., & Vermeiren, R. R. J. M. (2017). Research Review: The effectiveness of multidimensional family therapy in treating adolescents with multiple behavior problems: A meta-analysis. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 58(5), 532-545. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/jcpp.12685 [details]

  2016

  2015

  • Assink, M., van der Put, C. E., Hoeve, M., de Vries, S. L. A., Stams, G. J. J. M., & Oort, F. J. (2015). Risk factors for persistent delinquent behavior among juveniles: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 42, 47-61. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.08.002 [details]
  • Hoeve, M., Colins, O. F., Mulder, E. A., Loeber, R., Stams, G. J. J. M., & Vermeiren, R. R. J. M. (2015). The association between childhood maltreatment, mental health problems, and aggression in justice-involved boys. Aggressive Behavior, 41(5), 488-501. https://doi.org/10.1002/ab.21586 [details]
  • Hoeve, M., Colins, O. F., Mulder, E. A., Loeber, R., Stams, G. J. J. M., & Vermeiren, R. R. J. M. (2015). Trauma and mental health problems in adolescent males: Differences between childhood-onset and adolescent-onset offenders. Criminal justice and behavior, 42(7), 685-702. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0093854814558505 [details]
  • Hoeve, M., McReynolds, L. S., & Wasserman, G. A. (2015). Comorbid Internalizing and Disruptive Behavior Disorder in Adolescents: Offending, Trauma, and Clinical Characteristics. Criminal justice and behavior, 42(8), 840-855. https://doi.org/10.1177/0093854814560766 [details]
  • Loeber, R., Hoeve, M., Farrington, D. P., Howell, J. C., Slot, N. W., & van der Laan, P. (2015). Conclusies, aanbevelingen voor beleid en onderzoek. In R. Loeber, M. Hoeve, N. W. Slot, & P. van der Laan (Eds.), Jonge criminelen die volwassen worden: Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van Justitie? (pp. 353-430). SWP Publishers. [details]
  • Van Damme, L., Hoeve, M., Vanderplasschen, W., Vermeiren, R., Grisso, T., & Colins, O. F. (2015). Detained girls' treatment engagement over time: The role of psychopathology and quality of life. Children and Youth Services Review, 59, 47-56. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.10.010 [details]
  • de Haan, A. M., Boon, A. E., Vermeiren, R. R. J. M., Hoeve, M., & de Jong, J. T. V. M. (2015). Ethnic background, socioeconomic status, and problem severity as dropout risk factors in psychotherapy with youth. Child & Youth Care Forum, 44(1), 1-16. https://doi.org/10.1007/s10566-014-9266-x [details]
  • de Vries, S. L. A., Hoeve, M., Assink, M., Stams, G. J. J. M., & Asscher, J. J. (2015). Practitioner review: Effective ingredients of prevention programs for youth at risk of persistent juvenile delinquency - recommendations for clinical practice. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56(2), 108-121. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/jcpp.12320 [details]
  • van der Laan, P., van der Laan, A. M., Hoeve, M., Blom, M., Lamet, W. H., & Loeber, R. (2015). Justitie en criminaliteit op het snijvlak van jeugd en volwassenheid. In R. Loeber, M. Hoeve, N. W. Slot, & P. van der Laan (Eds.), Jonge criminelen die volwassen worden: Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van Justitie? (pp. 215-248). SWP Publishers. [details]

  2014

  • Hoeve, M., McReynolds, L. S., & Wasserman, G. A. (2014). Service referral for juvenile justice youths: associations with psychiatric disorder and recidivism. Administration and policy in mental health, 41(3), 379-389. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0472-x [details]
  • Hoeve, M., Stams, G. J. J. M., van der Zouwen, M., Vergeer, M., Jurrius, K., & Asscher, J. J. (2014). A systematic review of financial debt in adolescents and young adults: Prevalence, correlates and associations with crime. PLoS ONE, 9(8), e104909. Article e104909. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0104909 [details]
  • Stams, G. J., van der Put, C., Hoeve, M., & Asscher, J. (2014). Forensische orthopedagogiek. In P. Goudena, R. de Groot, & J. Janssens (Eds.), Orthopedagogiek: state of the art (pp. 233-248). (O&A-reeks; No. 7). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. [details]
  • de Vries, L. A., Hoeve, M., Asscher, J. J., & Stams, G. J. J. M. (2014). The effects of the prevention program 'New Perspectives' (NP) on juvenile delinquency and other life domains: study protocol for a randomized controlled trial. BMC Psychology, 2, 10. Article 10. https://doi.org/10.1186/2050-7283-2-10 [details]
  • van der Put, C. E., Creemers, H. E., & Hoeve, M. (2014). Differences between juvenile offenders with and without substance use problems in the prevalence and impact of risk and protective factors for criminal recidivism. Drug and Alcohol Dependence, 134(1), 267-274. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2013.10.012 [details]
  • van der Put, C. E., Deković, M., Hoeve, M., Stams, G. J. J. M., van der Laan, P. H., & Langewouters, F. E. M. (2014). Risk assessment of girls: are there any sex differences in risk factors for reoffending and in risk profiles? Crime and Delinquency, 60(7), 1033-1056. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0011128710384776 [details]
  • van der Put, C. E., Stams, G. J. J. M., Deković, M., Hoeve, M., & van der Laan, P. H. (2014). Etnische verschillen in risicofactoren: Verschillen tussen Nederlandse, Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Antilliaanse jongeren in risicofactoren voor recidive. Kind en Adolescent, 35(2), 70-85. https://doi.org/10.1007/s12453-014-0012-9 [details]

  2013

  • Colonnesi, C., Wissink, I. B., Noom, M. J., Asscher, J. J., Hoeve, M., Stams, G. J. J. M., Polderman, N., & Kellaert-Knol, M. G. (2013). Basic trust: an attachment-oriented intervention based on mind-mindedness in adoptive families. Research on Social Work Practice, 23(2), 179-188. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/1049731512469301 [details]
  • Hoeve, M., McReynolds, L. S., & Wasserman, G. A. (2013). The influence of adolescent psychiatric disorder on young adult recidivism. Criminal justice and behavior, 40(12), 1368-1382. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0093854813488106 [details]
  • Hoeve, M., McReynolds, L. S., Wasserman, G. A., & McMillan, C. (2013). The influence of mental health disorders on severity of reoffending in juveniles. Criminal justice and behavior, 40(3), 289-301. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0093854812459639 [details]
  • Leenarts, L. E. W., Hoeve, M., Van de Ven, P. M., Lodewijks, H. P. B., & Doreleijers, T. A. H. (2013). Childhood maltreatment and motivation for treatment in girls in compulsory residential care. Children and Youth Services Review, 35(7), 1041-1047. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2013.04.001 [details]
  • Loeber, R., Solt, N. W., Van der lann, P. H., & Hoeve, M. (2013). Child delinquents and tomorrow's serious delinquents: Key questions addressed in this volume. In Tomorrow's Criminals: The Development of Child Delinquency and Effective Interventions (pp. 3-18). Ashgate Publishing Ltd.
  • Loeber, R., Van der lann, P. H., Solt, N. W., & Hoeve, M. (2013). Conclusions and recommendations. In Tomorrow's Criminals: The Development of Child Delinquency and Effective Interventions (pp. 261-284). Ashgate Publishing Ltd.
  • de Haan, A. M., Boon, A. E., de Jong, J. T. V. M., Hoeve, M., & Vermeiren, R. R. J. M. (2013). A meta-analytic review on treatment dropout in child and adolescent outpatient mental health care. Clinical Psychology Review, 33(5), 698-711. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.04.005 [details]
  • van der Put, C., Stams, G. J., Deković, M., Hoeve, M., & van der Laan, P. (2013). Ethnic differences in offence patterns and the prevalence and impact of risk factors for recidivism. International Criminal Justice Review, 23(2), 113-131. https://doi.org/10.1177/1057567713482940 [details]

  2012

  • Hoeve, M., Stams, G. J. J. M., van der Put, C. E., Dubas, J. S., van der Laan, P. H., & Gerris, J. R. M. (2012). A meta-analysis of attachment to parents and delinquency. Journal of Abnormal Child Psychology, 40(5), 771-785. https://doi.org/10.1007/s10802-011-9608-1 [details]
  • Loeber, R., Farrington, D. P., Howell, J. C., & Hoeve, M. (2012). Overview, conclusions, and key recommendations. In R. Loeber, & D. P. Farrington (Eds.), From juvenile delinquency to adult crime: criminal careers, justice policy, and prevention (pp. 315-384). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199828166.003.0011 [details]
  • Loeber, R., Hoeve, M., Farrington, D. P., Howell, J. C., Slot, N. W., & van der Laan, P. H. (2012). Overview, conclusions, and policy and research recommendations. In R. Loeber, M. Hoeve, N. W. Slot, & P. H. van der Laan (Eds.), Persisters and desisters in crime from adolescence into adulthood: explanation, prevention and punishment (pp. 335-412). Ashgate. [details]
  • Loeber, R., Hoeve, M., Slot, N. W., & van der Laan, P. H. (2012). Introduction. In R. Loeber, M. Hoeve, N. W. Slot, & P. H. van der Laan (Eds.), Persisters and desisters in crime from adolescence into adulthood: explanation, prevention and punishment (pp. 1-12). Ashgate. [details]
  • Weerman, F. M., & Hoeve, M. (2012). Peers and delinquency among girls and boys: are sex differences in delinquency explained by peer factors? European Journal of Criminology, 9(3), 228-244. https://doi.org/10.1177/1477370811435736 [details]
  • van der Laan, P. H., van der Laan, A. M., Hoeve, M., Blom, M., Lamet, W. H., & Loeber, R. (2012). Offending and justice response at the juvenile-adult interface. In R. Loeber, M. Hoeve, N. W. Slot, & P. H. van der Laan (Eds.), Persisters and desisters in crime from adolescence into adulthood: explanation, prevention and punishment (pp. 201-238). Ashgate. [details]
  • van der Put, C. E., Deković, M., Stams, G. J. J. M., Hoeve, M., & van der Laan, P. H. (2012). Het belang van vroegtijdig ingrijpen bij jeugdcriminaliteit: Onderzoek naar de samenhang tussen risicofactoren en recidive op verschillende leeftijden. Kind en Adolescent, 33(1), 2-20. https://doi.org/10.1007/s12453-012-0001-9 [details]
  • van der Put, C. E., Stams, G. J. J. M., Hoeve, M., Deković, M., Spanjaard, H. J. M., van der Laan, P. H., & Barnoski, R. P. (2012). Changes in the relative importance of dynamic risk factors for recidivism during adolescence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 56(2), 296-316. https://doi.org/10.1177/0306624X11398462 [details]

  2011

  2010

  • Hoeve, M., Donker, A., Al, C., van der Laan, P., Neumann, A., Wittebrood, K., & Koot, H. (2010). Kindercriminaliteit zoals waargenomen door ouders, leerkrachten en psychiaters. In R. Loeber, W. Slot, P. van der Laan, M. Hoeve, & D. Graas (Eds.), Misdadigers van morgen? Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners (pp. 37-52). SWP. [details]
  • Hoeve, M., van der Laan, P., Gerris, J., & Dubas, J. (2010). Opvoedingstijlen en delinquentie: verschillen tussen jongens en meisjes en de rol van vaders. In J. R. M. Gerris, J. W. Veerman, & A. Tellings (Eds.), Jeugd- en gezinsbeleid vanuit pedagogisch perspectief: uitgewerkte beleidsthema’s (pp. 139-156). Garant. [details]
  • Loeber, R., Slot, W., van der Laan, P., & Hoeve, M. (2010). Conclusies en aanbevelingen. In R. Loeber, W. Slot, P. van der Laan, M. Hoeve, & D. Graas (Eds.), Misdadigers van morgen? Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners (pp. 219-241). SWP. [details]
  • Loeber, R., Slot, W., van der Laan, P., & Hoeve, M. (2010). Criminele kinderen en toekomstige misdadigers: de kernvragen. In R. Loeber, W. Slot, P. van der Laan, M. Hoeve, & D. Graas (Eds.), Misdadigers van morgen? Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners (pp. 9-20). SWP. [details]
  • Prinzie, P., Stams, G. J., & Hoeve, M. (2010). Gezinsrelaties en persoonlijkheidskenmerken van ouder en kind. In R. Loeber, W. Slot, P. van der Laan, M. Hoeve, & D. Graas (Eds.), Misdadigers van morgen? Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners (pp. 79-88). SWP. [details]
  • van der Laan, P., van Domburgh, L., & Hoeve, M. (2010). Kindercriminaliteit zoals waargenomen door kinderen, politie en justitie. In R. Loeber, W. Slot, P. van der Laan, M. Hoeve, & D. Graas (Eds.), Misdadigers van morgen? Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners (pp. 23-36). SWP. [details]

  2009

  • Hoeve, M., Dubas, J. S., Eichelsheim, V. I., van der Laan, P. H., Smeenk, W., & Gerris, J. R. M. (2009). The relationship between parenting and delinquency: A meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 37(6), 749-775. https://doi.org/10.1007/s10802-009-9310-8 [details]
  • Hoeve, M., van der Laan, P. H., Gerris, J. R. M., & Dubas, J. S. (2009). Sekseverschillen in het verband tussen opvoedingsstijlen en delinquentie. Kind en Adolescent, 30(2), 122-136. [details]

  2008

  • Hoeve, M., Donker, A. G., Al, C., van der Laan, P. H., Neumann, A., Wittebrood, K., & Koot, H. M. (2008). Child delinquency as seen by parents, teachers and psychiatrists. In R. Loeber, N. W. Slot, P. H. van der Laan, & M. Hoeve (Eds.), Tomorrow's criminals: the development of child delinquency and effective interventions (pp. 35-61). Ashgate. [details]
  • Hoeve, M., van Blokland, A., Dubas, J. S., Loeber, R., Gerris, J. R. M., & van der Laan, P. H. (2008). Trajectories of delinquency and parenting styles. Journal of Abnormal Child Psychology, 36(2), 223-235. https://doi.org/10.1007/s10802-007-9172-x [details]
  • Loeber, R., Slot, W., van der Laan, P. H., & Hoeve, M. (2008). Child delinquents and tomorrow’s serious delinquents: key questions addressed in this volume. In R. Loeber, N. W. Slot, P. H. van der Laan, & M. Hoeve (Eds.), Tomorrow's criminals: the development of child delinquency and effective interventions (pp. 3-17). Ashgate. [details]
  • Loeber, R., van der Laan, P. H., Slot, W., & Hoeve, M. (2008). Conclusions and recommendations. In R. Loeber, N. W. Slot, P. H. Laan, & M. Hoeve (Eds.), Tomorrow's criminals: the development of child delinquency and effective interventions (pp. 261-284). Ashgate. [details]
  • Prinzie, P., Stams, G. J., & Hoeve, M. (2008). Family processes and parent and child personality characteristics. In R. Loeber, N. W. Slot, P. H. van der Laan, & M. Hoeve (Eds.), Tomorrow's criminals: The development of child delinquency and effective interventions (pp. 91-102). Ashgate. [details]
  • van der Laan, P. H., Slot, N. W., & Hoeve, M. (2008). Jonge kinderen en delinquent gedrag. Justitiële Verkenningen, 34(8), 24-37. http://www.bju-tijdschriften.nl/index.php?module=articles&article_id=7819 [details]
  • van der Laan, P. H., van Domburgh, L., & Hoeve, M. (2008). Child delinquency as seen by children, the police and the justice system. In R. Loeber, N. W. Slot, P. H. van der Laan, & M. Hoeve (Eds.), Tomorrow's criminals: the development of child delinquency and effective interventions (pp. 21-34). Ashgate. [details]

  2021

  • Wibbelink, C., Vermeiren, R., & Hoeve, M. (2021). Psychische stoornissen en delinquentie. In J. Hendriks, G. J. Stams, & J. Asscher (Eds.), Handboek forensische orthopedagogiek (pp. 105-112). (Ortho: inleidingen, monografieën en leerboeken op het gebied van de orthopedagogiek). Lemniscaat. [details]

  2015

  • Loeber, R., Hoeve, M., Slot, N. W., & van der Laan, P. (2015). Inleiding. In R. Loeber, M. Hoeve, N. W. Slot, & P. van der Laan (Eds.), Jonge criminelen die volwassen worden: Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van Justitie? (pp. 25-38). SWP Publisher. [details]
  • Loeber, R., Hoeve, M., Slot, N. W., & van der Laan, P. (2015). Samenvatting. In R. Loeber, M. Hoeve, W. Slot, & P. van der Laan (Eds.), Jonge criminelen die volwassen worden: Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van Justitie? (pp. 11-24). Uitgeverij SWP. [details]
  • Loeber, R., Hoeve, M., Slot, W., & van der Laan, P. (2015). Jonge criminelen die volwassen worden: wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van Justitie? Amsterdam: SWP Publishers. [details]

  2013

  • Leenarts, L. E. W., Hoeve, M., Van de Ven, P. M., Lodewijks, H. P. B., & Doreleijers, T. A. H. (2013). Corrigendum to "Childhood maltreatment and motivation for treatment in girls in compulsory residential care" [Child. Youth Serv. Rev. 35/7 (2013) 1041-1047]. Children and Youth Services Review, 35(9), 1656. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2013.06.017
  • Loeber, R., Hoeve, M., Slot, N. W., & Van Der Laan, P. H. (2013). Editors’ summary. In Persisters and Desisters in Crime from Adolescence into Adulthood: Explanation, Prevention and Punishment (pp. xxix-xxx). Ashgate Publishing Ltd.

  2012

  • Loeber, R., Hoeve, M., Slot, N. W., & van der Laan, P. H. (2012). Persisters and desisters in crime from adolescence into adulthood: explanation, prevention and punishment. Farnham, UK: Ashgate. [details]
  • Slotboom, A-M., Hoeve, M., Ezinga, M., & van der Helm, P. (2012). Criminele meisjes en vrouwen: achtergronden en aanpak. (Boom studieboeken criminologie & veiligheid). Boom Lemma. [details]

  2010

  • Loeber, R., Slot, N. W., van der Laan, P. H., Hoeve, M., & Graas, D. (2010). Misdadigers van morgen? Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners. Amsterdam: SWP. [details]

  2008

  • Loeber, R., Slot, N. W., van der Laan, P. H., & Hoeve, M. (Eds.) (2008). Tomorrow's criminals: the development of child delinquency and effective interventions. Aldershot: Ashgate. [details]

  2017

  2015

  2013

  2012

  • Hoeve, M., Vogelvang, L., Wong, T., & Kruithof, B. (2012). Het mysterie van de criminele vrouw: Theorieën over criminaliteit door meisjes en vrouwen. In A-M. Slotboom, M. Hoeve, M. Ezinga, & P. van der Helm (Eds.), Criminele meisjes en vrouwen: achtergronden en aanpak (pp. 69-94). (Boom studieboeken criminologie & veiligheid). Boom Lemma. [details]
  • Kroneman, L. M., Hoeve, M., & van der Laan, P. H. (2012). Gezinsfactoren en delinquente meisjes. In A-M. Slotboom, M. Hoeve, M. Ezinga, & P. van der Helm (Eds.), Criminele meisjes en vrouwen: achtergronden en aanpak (pp. 121-139). (Boom studieboeken criminologie & veiligheid). Boom Lemma. [details]
  • Slotboom, A-M., Hoeve, M., Ezinga, M., & van der Helm, P. (2012). Inleiding. In A-M. Slotboom, M. Hoeve, M. Ezinga, & P. van der Helm (Eds.), Criminele meisjes en vrouwen: achtergronden en aanpak (pp. 1-8). (Boom studieboeken criminologie & veiligheid). Boom Lemma. [details]
  • Weerman, F., & Hoeve, M. (2012). De invloed van leeftijdgenoten op delinquent gedrag bij meisjes. In A-M. Slotboom, M. Hoeve, M. Ezinga, & P. van der Helm (Eds.), Criminele meisjes en vrouwen: achtergronden en aanpak (pp. 141-163). (Boom studieboeken criminologie & veiligheid). Boom Lemma. [details]
  • van der Laan, P., van der Laan, A., Hoeve, M., Blom, M., & Lamet, W. (2012). Jongvolwassen delinquenten en justitiële reacties. Tijdschrift voor Criminologie, 54(2), 99-117. http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschriftcriminologie/2012/2/TvC_0165-182X_2012_054_002_003.pdf [details]
  • van der Put, C., Deković, M., Hoeve, M., Stams, G. J., & van der Laan, P. H. (2012). Risicotaxatie bij meisjes: Sekseverschillen in risicofactoren voor recidive en in risicoprofielen. In A-M. Slotboom, M. Hoeve, M. Ezinga, & P. van der Helm (Eds.), Criminele meisjes en vrouwen: achtergronden en aanpak (pp. 259-277). (Boom studieboeken criminologie & veiligheid). Boom Lemma. [details]

  2011

  2010

  2008

  • Hendriks, J., Hoeve, M., Stams, G. J., van Vugt, E., van der Put, C., Asscher, J., Al, C., & van der Laan, P. (2008). Diagnostiek in de Forensische Orthopedagogiek: een voorstel. NVO Bulletin, 9(5/6), 5-7. [details]
  • Hoeve, M. (2008). Opvoeding en jeugddelinquentie. Perspectief: informatie- en opinieblad voor de jeugdbescherming, 16(7), 4-9. [details]
  • Hoeve, M., van der Laan, P. H., Dubas, J. S., Eichelsheim, V. I., Smeenk, W., & Gerris, J. R. M. (2008). Opvoeding en delinquent gedrag. JGZ: tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 40(4), 80-84. [details]

  2014

  • Hoeve, M., Colins, O. F., Mulder, E., Loeber, R., Stams, G. J. J. M., & Vermeiren, R. R. J. M. (2014). Trauma and mental health problems in boys in the juvenile justice system: Differences between childhood-onset and adolescent-onset offenders. Paper presented at 66th Annual Scientific Meeting American Academy of Forensic Sciences.

  Journal editor

  • Hoeve, M. (editor) (2009). Delikt en Delinkwent (Journal).
  • Hoeve, M. (editor) (2009). Delikt en Delinkwent (Journal).
  • Hoeve, M. (editor) (2008). Delikt en Delinkwent (Journal).

  Others

  • de Vries, S. L. A. (organiser), Hoeve, M. (participant), Asscher, J. J. (participant), Stams, G. J. J. M. (participant), Assink, M. (participant) & van der Put, C. E. (participant) (1-10-2013 - 3-10-2013). Paper presented at the 26th annual conference of the Australian and New Zealand Society of Criminology Conference, Brisbane, Queensland, Australia. The impact of secondary prevention programs on juvenile delinquency: A meta-analysis (participating in a conference, workshop, ...).
  • de Vries, S. L. A. (organiser), Hoeve, M. (participant), Stams, G. J. J. M. (participant), Asscher, J. J. (participant) & Assink, M. (participant) (12-9-2012 - 15-9-2012). Poster presented at the 12th annual conference of the European Society of Criminology, Bilbao, Spain. The effects of a multimodal secondary prevention program New Perspectives (NP) on juvenile delinquency: A randomized controlled trial (participating in a conference, workshop, ...).

  2021

  • Duindam, H. M. (2021). Underdogs United: The effectiveness of a dog training program in prison. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. [details]

  2008

  • Hoeve, M. (2008). Parenting and juvenile delinquency. Nijmegen: Print Partners Ipskamp BV.

  2019

  • Assink, M., van der Put, C., Meeuwsen, M., de Jong, N. M., Oort, F., Stams, G.-J. & Hoeve, M. (2-2019). Supplemental Material for: Risk Factors for Child Sexual Abuse Victimization: A Meta-Analytic Review. - Psychological Bulletin, Vol. 145, No. 5, pp. 459–489. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/bul0000188.supp
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities