For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. F.J.M. (Frank) Huysmans

Information Society, with special regard to the transformation of public libraries (endowed chair, KB national library of the Netherlands)
Faculty of Social and Behavioural Sciences
CW : Youth & Media Entertainment
Photographer: KB/Jacqueline van der Kort

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Contact details
 • Publications

  2018

  • Deszcz-Tryhubczak, J., & Huysmans, F. (2018). Reading and digital media: European perspectives. In M. Barzillai, J. Thomson, S. Schroeder, & P. van den Broek (Eds.), Learning to Read in a Digital World (pp. 1-30). (Studies in Written Language and Literacy; Vol. 17). John Benjamins Publishing Company. [details]
  • Huysmans, F., & Oomes, M. (2018). The People's Palaces: Public Libraries in the Information Society. In E. van Meerkerk, & Q. L. van den Hoogen (Eds.), Cultural Policy in the Polder: 25 Years Dutch Cultural Policy Act (pp. 219-242). Amsterdam University Press. [details]

  2017

  • Kleijnen, E., Huysmans, F., Ligtvoet, R., & Elbers, E. (2017). Effect of a school library on the reading attitude and reading behaviour in non-western migrant students. Journal of Librarianship and Information Science, 49(3), 269-286. https://doi.org/10.1177/0961000615622560 [details]

  2016

  2015

  2014

  2013

  2009

  • Huysmans, F. J. M., & de Haan, J. (2009). Ethnic minorities' newspaper, television and Internet use in the Netherlands. In R. P. Konig, P. W. M. Nelissen, & F. J. M. Huysmans (Eds.), Meaningful media: communication research on the social construction of reality: To honour Karsten Renckstorf's academic career (pp. 274-295). Tandem Felix. [details]
  • Konig, R. P., Nelissen, P. W. M., & Huysmans, F. J. M. (Eds.) (2009). Meaningful media: communication research on the social construction of reality: To honour Karsten Renckstorf's academic career. Tandem Felix. [details]

  2007

  • Westerik, H., Konig, R., & Huysmans, F. (2007). De invloed van partners op elkaars mediagebruik: Een tijdbestedinganalyse van huishoudens. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 35(3), 183-205. https://doi.org/10.1347/tijd.35.3.183

  2006

  • Broeders, D. W. J., Huysmans, F., & Verhoeven, I. (2006). Setting the scene: ontwikkelingen in het medialandschap. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 34(2), 116-132.
  • Broeders, D., Huysmans, F., & Verhoeven, I. (2006). Setting the scene. Ontwikkelingen in het medialandschap. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 34(2), 116-132.
  • de Haan, J., & Huysmans, F. J. M. (2006). Informatievaardigheden in een kennissamenleving. In Investeren in vermogen: sociaal en cultureel rapport 2006 (pp. 91-115). (SCP-publicatie; No. 2006/21). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  2005

  • Huysmans, F. J. M., Zeijl, E., & van den Broek, A. (2005). Adolescents’ Leisure and Well-being in the Netherlands: Trends and Correlates. Loisir et Société, 28(2), 531-548.

  2004

  • Huysmans, F., de Haan, J., & van den Broek, A. (2004). Achter de schermen. Een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten. (Het culturele draagvlak; No. 5). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  2003

  • Huysmans, F. (2003). The foundation of communication and action in consciousness: Confronting action theory with systems theoretical arguments. Communications : The European Journal of Communication Research, 28(1), 17-31. https://doi.org/10.1515/comm.2003.002

  2002

  • Huysmans, F. J. M. (2002). Mediennutzung und die zeitliche Organisation des Alltags in Haushalten. Konstanz: UVK.

  2001

  • Elving, W. J. L., Huysmans, F., & de Vries, S. (2001). Toegepast communicatieonderzoek: ontwikkeling en validering van onderzoeksmethoden voor de communicatiepraktijk. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 29(4), 229-242. [details]

  2018

  2014

  • van Eijk, N. (Author), Roessler, B. (Author), Zuiderveen Borgesius, F. (Author), Oostveen, M. (Author), et al., U. (Author), van Son, R. (Author), Verkade, F. (Author), Vliek, M. (Author), Alberdingk Thijm, C. (Author), Apt, K. (Author), Böhler, B. (Author), den Boon, A. (Author), Breemen, K. (Author), Breemen, V. (Author), de Goede, M. (Author), van Gompel, S. (Author), Guibault, L. (Author), Helberger, N. (Author), Hins, A. W. (Author), ... Taylor, L. (Author). (2014). Academics Against Mass Surveillance. Web publication/site http://www.academicsagainstsurveillance.org/ [details]

  2010

  • Huysmans, F., & de Haan, J. (2010). Alle kanalen staan open: De digitalisering van mediagebruik. (Het culturele draagvlak; No. 10), (SCP-publicatie; No. 2010/25). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]
  • Ketelaar, E., Huysmans, F., & van Mensch, P. (2010). Netherlands: archives, libraries and museums. In M. J. Bates, & M. N. Maack (Eds.), Encyclopedia of library and information sciences. - 3rd ed. (pp. 3874-3900). Boca Raton, FL: CRC Press. https://doi.org/10.1081/E-ELIS3-120044876 [details]

  2009

  • van den Broek, A., de Haan, J., & Huysmans, F. (2009). Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars: Trends in cultuurparticipatie en mediagebruik. (SCP-publicatie; No. 2009/8). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]

  2008

  • Huysmans, F., & Hillebrink, C. (2008). De openbare bibliotheek tien jaar van nu. (SCP-publicatie; No. 2008/6). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]
  • Huysmans, F., & Hillebrink, C. (2008). The future of the Dutch public library: ten years on. (SCP-report; No. 2008/8). The Hague: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]

  2007

  • Huysmans, F. J. M. (2007). De openbare bibliotheek in Nederland en de veranderde leescultuur sinds 1975. In Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis (pp. 179-192). (Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis; No. 14). Nijmegen: Vantilt.
  • Huysmans, F. J. M., & den Haan, J. (2007). De digitalisering van media- en informatiegebruik. In J. Steyaert, & J. Haan (Eds.), Jaarboek ICT en Samenleving 2007: Gewoon digitaal (pp. 69-88). (Jaarboek ICT en samenleving; No. 5). Amsterdam: Boom.
  • Huysmans, F., & de Haan, J. (2007). Het bereik van het verleden. Ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed. (Het culturele draagvlak; No. 7). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]

  2006

  • Wubs, H., & Huysmans, F. (2006). Klik naar het verleden: een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profielen en zoekstrategieën. (Werkdocument SCP; No. 127). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Wubs, H., & Huysmans, F. (2006). Snuffelen en graven: over doelgroepen van digitaal toegankelijke archieven. (Werkdocument SCP; No. 124). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  2005

  • Huysmans, F., van den Broek, A., & de Haan, J. (2005). Culture-lovers and Culture-leavers: trends in interest in the arts and cultural heritage in the Netherlands. (SCP-report; No. 2005/6). The Hague: Social and Cultural Planning Office.
  • Huysmans, F., van der Vet, O., & van Eijck, K. (2005). Het Actieplan Cultuurbereik en Cultuurdeelname, 1999-2003: een empirische evaluatie op landelijk niveau. (Werkdocument SCP; No. 117). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • van den Broek, A., Huysmans, F., & de Haan, J. (2005). Cultuurminnaars en cultuurmijders: trends in de belangstelling voor kunsten en cultureel erfgoed. (Het culturele draagvlak; No. 6). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  2002

  • Broekhuizen, J., & Huysmans, F. (2002). Cultuur op het web. Het informatieaanbod op websites van musea en theaters. (Werkdocument SCP; No. 84). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Huysmans, F., & Steenbekkers, A. (2002). Kijken naar gevaren: Over maatschappelijke percepties van externe veiligheid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • de Haan, J., & Huysmans, F. (2002). E-cultuur: Een empirische verkenning. (SCP-publicatie; No. 2002/8). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • de Haan, J., & Huysmans, F. (2002). Van huis uit digitaal: Verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu en school. (SCP-publicatie; No. 2002/02). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  2001

  • Elving, W. J. L., Huysmans, F., & de Vries, S. (2001). Toegepast communicatieonderzoek. (Tijdschrift voor communicatiewetenschap; No. jg. 29, nr. 4). onbekend: onbekend. [details]

  2016

  2015

  • Huysmans, F. (2015). Informatie in stad en streek: worstelen met het web. IP : vakblad voor informatieprofessionals, 19(4), 20-24. [details]
  • Huysmans, F. (2015). Voorbij het uitlenen: de openbare bibliotheek als kennisplatform. Boekman, 27(102), 4-7. [details]

  2014

  • Huysmans, F. (2014). Media, informatie en communicatie: trends en beleid. Den Haag: Raad voor Cultuur. [details]
  • Huysmans, F. (2014). Welke kant kiezen wij informatieprofessionals? Informatie Professional, 18(3), 14-18. [details]

  2013

  • Huysmans, F. (2013). Van woordjes naar wereldliteratuur: de leeswereld van kinderen van 7-15 jaar. (Stichting Lezen reeks). Amsterdam: Stichting Lezen. [details]
  • Huysmans, F., Broekhof, K., & van Dalen, T. (2013). De bibliotheek op school: Een eerste blik op effecten op leesattitude en leesfrequentie. In D. Schram (Ed.), De aarzelende lezer over de streep (pp. 227-245). (Stichting Lezen reeks; No. 22). Delft: Eburon. [details]
  • Oomes, M., & Huysmans, F. (2013). Peiling waarde openbare bibliotheek. - deel 1: Persoonlijke en maatschappelijke waarde. Bibliotheekblad, 2013(8), 18-21. [details]
  • Oomes, M., & Huysmans, F. (2013). Peiling waarde openbare bibliotheek. - deel 2: Voor wie is de bibliotheek van waarde? Bibliotheekblad, 2013(11), 32-34. [details]

  2012

  • Huysmans, F. (2012). Openbare bibliotheken. In Q. L. van den Hoogen, B. J. Langenberg, R. E. J. A. Oosterhuis, T. A. Schiphof, & W. Snijder (Eds.), Handboek Cultuurbeleid. - Band 4. - Aanvulling 69 (pp. II.15-1-II.15-18). Amsterdam/Doetinchem: Reed Business Media. [details]

  2011

  2010

  • Huysmans, F., & de Haan, J. (2010). Voorlopers, volgers en achterblijvers: Wat doet het publiek? 609 Cultuur en Media, 6, 8-9. [details]

  2009

  • Huysmans, F., & Röst, L. (2009). Altijd prijs: Werpen tarieven toegangsdrempels op? Den Haag: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). [details]

  2006

  • Huysmans, F. (2006). De betere bibliotheek: Over de normatieve grondslagen van het openbaar bibliotheekwerk in het internettijdperk. (Oratiereeks ). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details]
  • Huysmans, F. J. M. (2006). Kultur und demografischer Wandel in den Niederlanden. In M. Dreyer (Ed.), Älter - bunter - weniger: die demografische Herausforderung an die Kultur (pp. 175-188). Bielefeld: Transcript.

  Talk / presentation

  • Huysmans, F. (speaker) (23-1-2019). Creating public libraries for the future: How comparing library systems can help, BOBCATSSS 2019, Osijek.

  2001

  • Huysmans, F. J. M. (2001). Mediagebruik en de temporele organisatie van het dagelijks leven in huishoudens. Amsterdam: Thela Thesis.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • WareKennis
   Eigen onderneming (zzp), directeur/eigenaar
  • Vakblad Informatieprofessional
   Lid redactie en columnist
  • Tijdschrift Perf. Measurement & Metrics
   Lid editorial advisory board
  • Koninklijke Bibliotheek
   Bijzonder hoogleraar
  • WODC - Ministerie J&V
   Voorzitter begeleidingscommissie
  • Auteursbond
   Lid vereningingsbestuur
  • St. Pensioenfonds VSenV
   Lid stichtingsbestuur
  • Stichting Innovatie voor Informatie
   Lid bestuur
  • St. Auteursprijzen
   Lid stichtingsbestuur