For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. H.M. (Huib) de Jong

Executive Staff
Photographer: Liesbeth Dingemans

Visiting address
 • Spui 21
Postal address
 • Postbus 19268
  1000 GG Amsterdam
 • Ancillary activities
  • Universiteit Twente
   Hoogleraar aan de faculteit Management & Bestuur
  • Gedragscode Hoger Onderwijs
   Plaatsvervangend lid van de Landelijke Commissie
  • Code Goed Onderwijsbestuur VO
   Voorzitter van de Klachtencommissie
  • HBO-Raad
   Lid van Strategische werkgroep praktijkgericht onderzoek
  • Stichting Zestor
   Lid van Bestuur
  • Amsterdamse Onderwijs Opgaven
   Lid van Stuurgroep
  • HBO-Raad
   Lid van Bestuurscommissie ICT
  • Stichting Karakter
   Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Commissie Kwaliteit
  • NMvNH
   Lid van de Raad van Advies