For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. mr. G.W.J.M. (Gérard) Kampschöer RA

Faculty of Economics and Business
Sectie Economics of Taxation
Photographer: FEB

Visiting address
 • Roetersstraat 11
 • Room number: 5.23
Postal address
 • Postbus 15867
  1001 NJ Amsterdam
 • Profile

  Positions

  Professor

  Curriculum Vitae

 • Teaching

  Current year

  Inleiding Belastingheffing Ondernemingen (Introduction to Taxation of Enterprises)
  Vennootschapsbelasting (Corporate Income Tax)
  Fiscaliteit en Overheid (Public Finance)
  Fiscale Winstberekening (Tax Profit Calculation)
  Verrekenprijzen (Transfer Pricing)
  Verschillen Fiscaal/Commercieel (Tax Accounting)

  Thesis supervision

  Thesis supervision

  Course materials are available through the UvA Blackboard Server
 • Publications

  2019

  • Kampschöer, G. W. J. M. (2019). Mogen tijdelijk van een ander gehuurde activa toch op je eigen balans staan? 'Is een beter inzicht verschaffen in de solvabiliteit fiscaal relevant?'. Fiscaal Ondernemingsrecht, 165, 157-160. [details]
  • Kampschöer, G. W. J. M. (2019). Naar een fiscale-eenheidsregime van resultaatsaldering op basis van 'goed fiscale-eenheidsgebruik'. In J. L. van de Streek, & A. J. A. Stevens (Eds.), De toekomst van de vennootschapsbelasting: Lessen uit 50 jaar wet VPB 1969 (pp. 355-360). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2018

  • Kampschöer, G. (2018). Een ander geluid; geen "old school"-fiscale eenheid meer. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7238), 592-593. [87]. [details]

  2010

  • Kampschöer, G. W. J. M., & Coebergh, B. F. M. (2010). Hoe het vermogen van een derde blijkbaar toch je eigen vermogen kan zijn: 'Geen verschil meer tussen mijn en dijn?'. Weekblad voor Fiscaal Recht, 139(6854), 472-475. [details]

  2008

  • Kampschöer, G. W. J. M. (2008). De recente onbekende en onnavolgbare wijzigingen van de thin-capregeling. Weekblad voor Fiscaal Recht, 137(6787), 1243-1248. [details]

  2006

  • Kampschoer, G. W. J. M. (2006). De beperking van de verliesverrekeningstermijn. Weekblad voor Fiscaal Recht, 135(6678), 785-787.

  2004

  • Kampschoer, G. W. J. M. (2004). Externe verslaggeving in theorie en praktijk. In M. N. Hoogendoorn, J. Klaassen, & F. Krens (Eds.), Belastingen (pp. 689-730). The Hague: Reed Business Information.

  2003

  • Kampschoer, G. W. J. M. (2003). Beperking verliesverrekening: de `echte¿ Bosal-reparatie. Weekblad voor Fiscaal Recht, (6556), 1929-1936. [details]
  • Kampschoer, G. W. J. M. (2003). Fictieve winsttoerekening. Weekblad voor Fiscaal Recht, (6525), 619-627. [details]
  • Kampschoer, G. W. J. M., Pancham, S. R., & de Roos, I. (2003). De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. (Fiscale brochures). Deventer: Kluwer. [details]

  2002

  • Kampschoer, G. W. J. M. (2002). Verliesverrekening en het Besluit fiscale eenheid. Fiscaal Ondernemingsrecht, 62, 76. [details]
  • Kampschoer, G. W. J. M. (2002). Waar boekhoudschandalen toe kunnen leiden... NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2002(31), [1066]. [details]

  2001

  • Kampschoer, G. W. J. M. (2001). Handel in herinvesteringsreserve-vennootschappen (art. 15e Wet Vpb). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2001(28), 1-33. [1026]. [details]

  1999

  • Kampschoer, G. W. J. M. (1999). Tax Accounting & Auditing: Tax Free(dom)? Amsterdam: Vossiuspers AUP. [details]

  1995

  • Kampschoer, G. W. J. M. (1995). Belastingen. In J. Klaassen, M. N. Hoogendoorn, & F. Krens (Eds.), Externe verslaggeving in theorie en praktijk (pp. 463-493). Den Haag: DELWEL.

  2019

  • Kampschöer, G. W. J. M. (2019). De verhouding tussen de (vennootschappelijke) jaarrekening en de (fiscale) aangifte. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken Belastingrecht (21e ed., pp. 565-572). Boom Juridisch. [details]
  • van den Berg, T., Slager, R., & Kampschöer, G. (2019). Wat betekent het Belastingpakket 2019 voor de jaarrekening? Spotlight, 25(1), 41-43. [details]

  2013

  • Kampschöer, G. W. J. M. (2013). De verhouding tussen de (vennootschappelijke) jaarrekening en de (fiscale) aangifte. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 411-417). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschöer, G. W. J. M., & de Smit, R. C. (2013). Compendium vennootschapsbelasting: inclusief hoofdstuk over Tax Accounting. - 12e druk. Deventer: Kluwer. [details]

  2012

  • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschoër, G. W. J. M., & de Smit, R. C. (2012). Compendium vennootschapsbelasting. (11e ed.) Deventer: Kluwer. [details]

  2011

  • Gerrits, E. D. M., Hein, R., & Kampschöer, G. W. J. M. (2011). Belastingen in de jaarrekening: handboek tax accounting. Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Kampschöer, G. W. J. M., Tieskens, R. W., & Vermeulen, H. (2011). De nieuwe IFRS-leasingregels en de fiscale jaarwinstbepaling. Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6905), 621-628. [details]
  • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschoër, G. W. J. M., & de Nies, I. (2011). Compendium vennootschapsbelasting. (10e ed.) Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2010

  • Kampschoër, G. (2010). Financiële verslaggeving neemt de lead in de fiscaliteit. Spotlight: vaktechnisch bulletin van PwC, 17(1), 52-53. [details]
  • Kampschöer, G. (2010). Accountancy is leading in de fiscaliteit: Bedrijfseconomische keuzes in het jaarrekeningrecht blijken soms richtinggevend voor het fiscale recht. In D. H. van Offeren, T. L. M. Verdoes, & J. P. J. Witjes (Eds.), Over bruggen: Opstellenbundel aangeboden aan prof. dr. J.G. Kuijl RA bij zijn afscheid als hoogleraar Bedrijfseconomie alsmede de fiscale comptabiliteit aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden op 17 december 2010 (pp. 11-13) [details]
  • Kampschöer, G. W. J. M. (2010). De verhouding tussen de (vennootschappelijke) jaarrekening en de (fiscale) aangifte. In R. L. R. Hennuin (Ed.), Hoofdzaken belastingrecht. - 12e dr. (pp. 419-424). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]

  2009

  • Kampschoër, G. (2009). De verhouding tussen de (vennootschappelijke) jaarrekening en de (fiscale) aangifte. In R. Hennuin (Ed.), Hoofdzaken belastingrecht. - 11e dr. (pp. 445-451). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2008

  • Kampschöer, G. (2008). De wonderlijke thin-capregeling. Spotlight: vaktechnisch bulletin van PwC, 15(3), 29-31. [details]

  2007

  • Kampschoer, G. W. J. M. (2007). Taxes in the statutory accounts - Compilation of Tax Accounting Guidelines. Rijswijk: Licent Fiscale Uitgevers.
  • Kampschoer, G. W. J. M. (2007). De verhouding tussen de (vennootschappelijke) jaarrekening en de (fiscale) aangifte. In R. L. R. Hennuïn (Ed.), Hoofdzaken belastingrecht. - 9e dr. (pp. H. 9). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  • Kampschoer, G. W. J. M. (2007). Verschillen en synthese tussen commercieel en fiscaal. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), Balanceren tussen commercieel en fiscaal (pp. 33-38). (Maastrichtse Fiscale Symposia; No. 16). Deventer: Kluwer.
  • Kampschöer, G. W. J. M. (2007). Herleiding van de vennootschappelijke jaarrekening tot de fiscale aangifte. - 7e, herz. druk. [Amsterdam]: [Kampschöer]. [details]

  2006

  • Cornelisse, R. P. C., Idsinga, N., Kampschoër, G. W. J. M., Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., Nieuwenhuizen, W. A. P., ... van Zanten, Y. (2006). Hoofdzaken belastingrecht. (8e ed.) Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Kampschoer, G. W. J. M. (2006). Afschrijven (fiscaal) aan banden. Spotlight: vaktechnisch bulletin van PwC, 13(3), 63-67.

  2005

  • Kampschoer, G. W. J. M. (2005). Herleiding van de vennootschappelijke jaarrekening tot de fiscale aangifte. Leiden: IRETAA.
  • Kampschöer, G. W. J. M. (2005). Verschil tussen IFRS en fiscaal recht bij de verwerking van pensioenen. Forfaitair, 18(153), 30-33.

  2004

  • Kampschoer, G. W. J. M. (2004). IFRS en de verhouding tot het Nederlandse fiscale winstbegrip. Weekblad voor Fiscaal Recht, 133(6590), 1228-1232. [details]

  2003

  • Kampschoer, G. W. J. M. (2003). Fictieve winsttoerekening in het kader van de fiscale eenheid. Weekblad voor Fiscaal Recht, 132(6525), 617-620. [details]

  2002

  • Kampschoer, G. W. J. M. (2002). Vennootschapsbelasting. In R. P. C. Cornelisse, J. Ganzeveld, & R. L. R. Hennuïn (Eds.), Hoofdzaken Belastingen Nijmegen: Ars Aequi Libri.

  2001

  • Kampschoer, G. W. J. M. (2001). Herleiding van de vennootschappelijke jaarrekening tot de fiscale aangifte. - Gewijzigde herdruk. Amsterdam: IRETAA. [details]
  • Kampschoer, G. W. J. M. (2001). Belastingen. In M. N. Hoogendoorn, J. Klaassen, & F. Krens (Eds.), Externe verslaggeving in theorie en praktijk (pp. 563-605). Den Haag: DELWEL. [details]
  • Kampschoer, G. W. J. M. (2001). Vennootschapsbelasting (deel van hst. 4). In R. P. C. Cornelisse, J. Ganzeveld, & R. L. R. Hennuïn (Eds.), Hoofdzaken Belastingen (pp. 310-324). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2000

  • Kampschoer, G. W. J. M. (2000). Herleiding van de vennootschappelijke jaarrekening tot de fiscale aangifte. Amsterdam: FEE.
  • Kampschoer, G. W. J. M. (2000). Consolideren: meer dan een andere naam voor 'opgaan in'? Weekblad voor Fiscaal Recht, (6370), 77-85. [details]

  1999

  • Kampschoer, G. W. J. M. (1999). En nu nog 28a..., Over het ombouwen van rechtspersonen. In R. N. J. Kamerling (Ed.), Hoe goed is een woord op zijn tijd (pp. 197-204). Amsterdam: VERA/NIVRA. [details]

  1998

  • Kampschoer, G. W. J. M. (1998). Verschillen tussen vennootschappelijke jaarrekening en fiscale aangifte. Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie, 102(1210), 83-88. [details]

  1996

  • Kampschoer, G. W. J. M. (1996). Quantitative aspects of compensation losses and their effect on the company annual accounts. European Accounting Review, 5(2), 387-390. [details]

  1993

  • Kampschoer, G. W. J. M. (1993). De transformatie van actieve belastinglatenties. MAB, 67(7-8), 345-355. [details]

  1992

  • Kampschoer, G. W. J. M. (1992). Kwantitatieve aspecten van fiscale verliesverrekening en de consequenties voor de verwerking in de vennootschappel�¦ke jaarrekening. Maastricht :Datawyse/Universitaire Pers Maastricht. [details]

  1991

  • Kampschoer, G. W. J. M. (1991). Resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve aspecten verbonden aan de verliesverrekening binnen het Nederlandse belastingstelsel. (Research memorandum). Amsterdam: University of Amsterdam, Department of Economics. [details]

  1990

  • Kampschoer, G. W. J. M. (1990). Kwantitatieve aspecten verbonden aan de verliesrekening binnen het Nederlandse belastingstelsel. (Research memorandum; No. 9010). Amsterdam: University of Amsterdam, Department of Economics. [details]

  2019

  • Kampschöer, G. W. J. M. (2019). Fiscale eenheid. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (18e ed., pp. 347-410). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Kampschöer, G. W. J. M. (2019). Objectieve belastingplicht. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (18e ed., pp. 47-84). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Kampschöer, G. W. J. M. (2019). Objectieve belastingplicht; aanvullende bepalingen. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (18e ed., pp. 85-109). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Kampschöer, G. W. J. M. (2019). Verwerking vennootschapsbelasting in jaarrekening (tax accounting). In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (18e ed., pp. 547-564). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • van Nijhuis, L., & Kampschöer, G. (2019). De earningsstrippingregeling in de vennootschapsbelasting: Een generieke renteaftrekbeperking met een breed rentebegrip. Spotlight, 26(2), 29-33. [details]

  2018

  • Kampschöer, G. W. J. M. (2018). De verhouding tussen de (vennootschappelijke) jaarrekening en de (fiscale) aangifte. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht (20e ed., pp. 525-531). Den Haag: Boom Juridisch. [details]
  • Kampschöer, G. W. J. M. (2018). Fiscale eenheid. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (17e ed., pp. 347-410). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Kampschöer, G. W. J. M. (2018). Objectieve belastingplicht. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (17e ed., pp. 45-81). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Kampschöer, G. W. J. M. (2018). Objectieve belastingplicht; aanvullende bepalingen. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (17e ed., pp. 83-107). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Kampschöer, G. W. J. M. (2018). Verwerking vennootschapsbelasting in jaarrekening (tax accounting). In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (17e ed., pp. 551-568). (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2017

  • Kampschöer, G. W. J. M. (2017). Herleiding van de vennootschappelijke jaarrekening tot de fiscale aangifte. (8 ed.) Amsterdam/Wassenaar: IRETAA.
  • Kampschöer, G. W. J. M. (2017). De verhouding tussen de (vennootschappelijke) jaarrekening en de (fiscale) aangifte. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht (19e ed., pp. 507-514). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridisch. [details]
  • Kampschöer, G. W. J. M. (2017). Fiscale eenheid. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (16e ed., pp. 345-408). (Compendiumreeks). Wolters Kluwer.
  • Kampschöer, G. W. J. M. (2017). Objectieve belastingplicht. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (16e ed., pp. 45-81). (Compendiumreeks). Wolters Kluwer. https://dare.uva.nl/search?identifier=dc2c2cfb-7203-4312-8d10-9a3f838e77fa
  • Kampschöer, G. W. J. M. (2017). Objectieve belastingplicht; aanvullende bepalingen. In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (16e ed., pp. 83-107). (Compendiumreeks). Wolters Kluwer. https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai%3Adare.uva.nl%3Apublications%2Faf89f80d-a72f-4ec4-8ee3-4a23bcc7deff
  • Kampschöer, G. W. J. M. (2017). Verwerking vennootschapsbelasting in jaarrekening (tax accounting). In E. J. W. Heithuis (Ed.), Compendium Vennootschapsbelasting (16e ed., pp. 543-559). (Compendiumreeks). Wolters Kluwer.

  2016

  • Kampschöer, G. W. J. M. (2016). De verhouding tussen de (vennootschappelijke) jaarrekening en de (fiscale) aangifte. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht (18e ed., pp. 499-506). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridisch. [details]
  • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschöer, G. W. J. M., de Smit, R. C., & Vollebregt, H. A. (2016). Compendium Vennootschapsbelasting. (15e ed.) (Compendiumreeks). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  • Kampschöer, G. W. J. M. (2015). Voorraadwaardering (7e druk). (Fiscale monografieën; No. 8). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschoer, G. W. J. M., & de Smit, R. C. (2015). Compendium vennootschapsbelasting. (14e ed.) (Compendiumreeks). Deventer: Kluwer. [details]

  2012

  • Kampschöer, G., Litjens, J., & Wisman, C. (2012). De 'onzakelijke lening'. Accountant, 2(9), 48-50. [details]
  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., van de Streek, J. L., Bozia, K., de Groot, I. M., Idsinga, N., ... Wolvers, S. (2012). Hoofdzaken belastingrecht. - 14e dr. (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]

  2004

  • Brandsma, R. P. C. W. M., & Kampschöer, G. W. J. M. (2004). De gevolgen van de onderkapitalisatie voor binnenlandse belastingplichtigen die uitsluitend in Nederland actief zijn. Fiscaal Ondernemingsrecht, 73, 73-106.
  • Brugman-Vooren, S. J., Cornelisse, R. P. C., van Dun, M., Hennuïn, R. L. R., Kampschoër, G. W. J. M., Nieuwenhuizen, W. A. P., ... Zwemmer, J. W. (2004). Hoofdzaken Belastingrecht (6th edition). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Kampschoer, G. W. J. M. (2004). IFRS en de verhouding tot het Nederlandse fiscale winstbegrip. Weekblad voor Fiscaal Recht, 133(6590), 1228-1233.

  1997

  • Kampschoer, G. W. J. M. (1997). Verschillen tussen de fiscale en vennootschappelijke jaarrekening. Den Haag: ministerie van Financien. [details]
  • Kampschoer, G. W. J. M., & Storm van 's Gravesande, L. H. (1997). Beschouwingen over verschillen tussen de fiscale en vennootschappelijke jaarrekening. Den Haag: ministerie van Financien. [details]

  2017

  • Speet, N. G. H. (2017). Renteaftrekbeperkingen en de financiering van ondernemingen: Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse op basis van empirisch onderzoek met aanbevelingen voor de toekomst. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Post Academisch Onderwijs Belastingrecht
   Lid van het alg. bestuur en docent
  • Bureau vaktechniek PWC
   Wetenschappelijk adviseur
  • Institute for research & education
   Voorzitter