For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. H.J. (Harm-Jan) de Kluiver

Corporate law
Faculty of Law
Dep. Private Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2023

  • de Kluiver, H-J. (2023). Kroniek van het Ondernemingsrecht 2023: Over belangen en zorgplichten in het ondernemingsrecht en uitdagende afwegingen in en duurzaamheidsperspectief. Nederlands Juristenblad, 98(15), 1198-1215. Article 1079. Advance online publication. https://new.navigator.nl/document/id0391d92aa1d7474b99cbc53d90ec2ec5?ctx=WKNL_CSL_85 [details]
  • de Kluiver, H-J. (2023). Towards a Framework for Effective Regulatory Supervision of Sustainability Governance in Accordance with the EU CSDD Directive: A Comparative Study. European Company and Financial Law Review, 20(1), 203-239. Advance online publication. https://doi.org/10.1515/ecfr-2023-0010 [details]
  • de Kluiver, H. J. (2023). An unresolved issue: the role and responsibility of institutional investors in view of ESG matters. In R. Abma (Ed.), De beursvennootschap en de institutionele belegger: naar een nieuwe balans.: Bundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Eumedion (pp. 21-54). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut). Wolters Kluwer Nederland.
  • de Kluiver, H. J. (2023). Annotatie bij HR 10 februari 2023 (Bab/Cordial). Nederlandse Jurisprudentie, 2023(18), 2970-2973. Article NJ 2023/166.
  • de Kluiver, H. J. (2023). De 'Exceptio Klimatologica'. Over aansprakelijkheid van bestuurders voor klimaatbeleid en over het spanningsveld tussen vennootschappelijk belang en bestendig succes. In J. Van Bekkum (Ed.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023 (Vol. 20, pp. 369-386). Wolters-Kluwer.
  • de Kluiver, H. J. (2023). Onderneming en duurzaamheid: Over ondernemen, mensenrechten, milieu en klimaat in Europees perspectief. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 154(7407), 299-318. https://www.ndfr.nl/content/g-SDU_WPNR74072023_666213 [details]
  • de Kluiver, H. J. (2023). Open normen, toezicht en duurzaamheid. In H. de Kluiver (Ed.), Open normen, toezicht en duurzaamheid. : Perspectieven op komende duurzaamheidswetgeving vanuit het bestuursrecht, het mededingingsrecht en het financieel toezichtrecht. (pp. 11-35). (preadviezen voor de Koninklijke Vereeniging Handelsrecht).

  2022

  2021

  2020

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  • de Kluiver, H-J. (2012). Kroniek van het Ondernemingsrecht: Tussen praktijk en principes. Nederlands Juristenblad, 87(15), 1050-1058. Article 885. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D10AE3&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • de Kluiver, H-J. (2012). Over kwaliteit, kunst, recht en de toekomst van het Europese vennootschapsrecht. In V. Timmerman e.a. (Ed.), Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer (pp. 153-164). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. [details]
  • de Kluiver, H. J. (2012). Duurzaam ondernemen en Sustainable Transport. Ten geleide. (Preadviezen van de Koninklijke Vereeniging Handelsrecht). Uitgeverij Paris.
  • de Kluiver, H. J. (2012). Het einde van de rechtspersoonlijkheid: een rechtseconomisch perspectief. In Relativering van rechtspersoonlijkheid: voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres van het Van der Heijden Instituut op 11 en 12 november 2011 (pp. 87-98). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; Vol. 114). Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D0B8D8&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2010

  • de Kluiver, H. J. (2010). De rol en functie van onderzoekers en de positie van de (advocaat van de) onderzochte vennootschap in het enquêterecht. In K. M. van Hassel, & M. P. Nieuwe Weme (Eds.), Willems' wegen: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H.M. Willems ter gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (pp. 237-247). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; Vol. 102). Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CB356A&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2009

  • de Kluiver, H. J. (2009). Het collegialiteitsbeginsel: Van collegiale besluitvorming naar collegiaal toezicht. In P. Essers, G. Raaijmakers, G. van der Sangen, A. Verdam, & E. Vermeulen (Eds.), Met Recht: verzamelde opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Tilburg (pp. 253-262). (Kluwer rechtswetenschappelijke publicaties). Alphen aan den Rijn: Kluwer. [details]

  2006

  • de Kluiver, H. J. (2006). Vermogenbescherming bij de B.V.: Modernisering in internationaal perspectief. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 35-41.

  2005

  • de Kluiver, H. J. (2005). Tegenstrijdig belang en het aangaan van arbeidsovereenkomsten met bestuurders. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 521-522.
  • de Kluiver, H. J., & Rammeloo, S. (2005). Grenzüberschreitende Gesellschaften. In Grenzüberschreitende Gesellschaften (pp. 179-230). Carl Heymanns Verlag.

  2004

  • de Kluiver, H. J. (2004). Inspiring a New European Company Law? Observations on the ECJ´s Decision in Inspire Art from a Dutch Perspective and the Imminent Competition for Corporate Charters between EC Member States. European Company and Financial Law Review, 121-134.
  • de Kluiver, H. J., Bellingwout, J. W., Dumoulin, S. H. A. M., & Witteveen, P. M. (2004). De Europese Vennootschap (Societas Europeae: SE). In De Europese Vennootschap (Societas Europeae: SE) Kluwer.

  2003

  • de Kluiver, H. J. (2003). Corporate Governance en bestuur van privaatrechtelijke organisaties. Principes en praktijk. Lemma.
  • de Kluiver, H. J. (2003). Afgebroken onderhandelingen: Een terugblik op 20 jaar rechtsontwikkeling. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 155-176.
  • de Kluiver, H. J. (2003). Het verplichte bod bij ondernemingen met beursnoteringen in veschillende landen. In Nederlands ondernemingsrecht in grensoverschrijdend perspectief (pp. 93-110). Kluwer.
  • de Kluiver, H. J. (2003). Titel 7.13: een 'missing link' gelegd, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 205-213.

  2002

  • de Kluiver, H. J. (2002). Dwingend vennootschapsrecht na de Wet afschaffing preventief toezicht en de mogelijkheden van statutaire of contractuele afwijking. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 648-659.

  2001

  • de Kluiver, H. J. (2001). Ontbinding van rechtspersonen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie.
  • de Kluiver, H. J. (2001). Van commissarissen en ondernemingsraden: de vragen die Harry Honée stelde en niet voorbij liet gaan. Ondernemingsrecht, 28-33.

  2000

  • de Kluiver, H. J. (2000). Beschermingsperikelen en tegenstrijdig belang. Ondernemingsrecht, 23-26.
  • de Kluiver, H. J. (2000). De implementatie van het verplichte bod in Nederland in het licht van de dertiende EG Richtlijn. Ondernemingsrecht, 110-117.
  • de Kluiver, H. J. (2000). Goede trouw en rechtspersonenrecht. In Opstellen aangeboden aan Prof. mr P. van Schilfgaarde (pp. 225-240). Kluwer.
  • de Kluiver, H. J. (2000). Het structuurregime en beursvennootschappen: de feiten. Ondernemingsrecht, 453-457.

  1999

  • de Kluiver, H. J. (1999). Bekrachtiging van rechtshandelingen en besluiten: Over art. 3:58 BW als vangnet en trampoline. In Vertegenwoordiging en Tussenpersonen (pp. 69-89). Tjeenk Willink.
  • de Kluiver, H. J. (1999). De Wet formeel buitenlandse vennootschappen op de tocht? Opmerkingen rond HvJEG 9 maart 1999 inzake Centros Limited. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie.
  • de Kluiver, H. J. (1999). Harmonisation of Law, Substantive Review and Abuse of Rights in the EC: Some Observations from the perspective of EC company law. NOMOS, 47-61.

  1998

  • de Kluiver, H. J. (1998). Corporate Governance als optie: Rechtseconomische notities in interna¬tionaal perspec¬tief. Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie, 237-242.
  • de Kluiver, H. J., & Koelemeijer, M. (1998). De betekenis van vermogensrechtelijke beginselen voor het rechtspersonenrecht: Over de 'absorberende' werking van de goede trouw. In Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief (pp. 31-62). Intersentia.
  • de Kluiver, H. J., & Wouters, J. F. M. (1998). Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief. Intersentia.

  1992

  • de Kluiver, H. J. (1992). Onderhandelen en privaatrecht. Kluwer.

  2022

  2021

  • de Kluiver, H-J. (2021). Zelfstandigheid en beleidsvrijheid bij de beursgenoteerde vennootschap: een reflectie naar aanleiding van "ASMI: zelfstandigheid en beleidsvrijheid van bestuur in een beurs-NV", Ars Aequi 2010/0800. In G. Raaijmakers, & A. F. Verdam (Eds.), Theo Raaijmakers geannoteerd: verspreide geschriften van prof. mr M.J.G.C. Raaijmakers, ieder voorzien van een reflectie van de hand van een van zijn academische verwanten (pp. 493-496). Ars Aequi Libri. [details]
  • de Kluiver, H. J. (2021). Ten geleide (en conclusies). Duurzaam ondernemen en ESG en Sustainable Transport. In H-J. De Kluiver (Ed.), Duurzaam Ondernemen en Sustainable Transport: Preadviezen van de Koninklijke Vereeniging Handelsrecht (Vol. 2021, pp. 11-27). (Preadviezen van de Vereeniging Handelsrecht). Uitgeverij Paris.

  2020

  • de Kluiver, H. J. (2020). Over investeringen, economie en nationale veiligheid: On investments, the economy and national security. In H-J. de Kluiver (Ed.), Toetsing van buitenlandse investeringen in geopolitiek en juridisch perspectief: preadvies van de Koninklijke Vereeniging Handelsrecht (pp. 7-16). (Preadviezen van de Koninklijke Vereeniging Handelsrecht). Uitgeverij Paris.
  • de Kluiver, H. J. (2020). Vino Timmerman en zijn beschouwing van het ondernemingsrecht. In H-J. De Kluiver (Ed.), De rol van de rechter in het ondernemingsrecht: Beschouwingen bij het afscheid van prof L. Timmermanals advocaat-generaal bij de Hoge Raad (pp. 9-17). Uitgeverij Paris.

  2017

  • de Kluiver, H-J. (2017). Koersgevoelige informatie, openbaarmaking en compliance. In F. G. H. Kristen, H. J. de Kluiver, & N. Lemmers (Eds.), Market Abuse Regulation: Van Europese kaders naar uitleg en toepassing in Nederland: preadviezen voor de Vereniging voor Financieel Recht 2017 (pp. 87-170). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; Vol. 138). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2016

  • de Kluiver, H-J. (2016). Openbare vennootschap en rechtspersoonlijkheid: op weg naar een (nog) beter systeem: ook de nog niet ingeschreven openbare vennootschap behoort rechtspersoon te zijn! In M. van Olffen, & W. J. M. van Veen (Eds.), Naar een nieuwe regeling voor de Personenvennootschappen: verslag van het gezamelijk door het Van der Heijden Instituut en het ZIFO georganiseerde congres van de presentatie van het conceptrapport door de Werkgroep Personenvennootschappen, gehouden op 15 juni 2016 in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam (pp. 19-32). (ZIFO; Vol. 21). Wolters Kluwer. [details]
  • de Kluiver, H. J. (2016). Introductie en ten geleide. In J. M. Blanco Fernández, J. B. Huizink, H. J. de Kluiver, C. H. C. Overes, E. Plomp, & B. C. M. Waaijer (Eds.), Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semipublieke en non-profit-sector: beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (pp. 9-19). (Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht'; Vol. 2016). Uitgeverij Paris. https://www.uitgeverijparis.nl/nl/product/282/Bestuur-en-toezicht-bij-rechtspersonen-mede-in-de-semipublieke-en-non-profitsector [details]
  • de Kluiver, H. J. (2016). Over Delaware, de Ondernemingskamer en de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland: Levert de Ondernemingskamer een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor ondernemingen? In G. van Solinge, M. van Olffen, M. P. Nieuwe Weme, & C. D. J. Bulten (Eds.), Nederland, het Delaware van Europa? : voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres van het Van der Heijden Instituut op 20 en 21 november 2015 (pp. 143-159). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; Vol. 135). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CE078C&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2015

  • de Kluiver, H-J. (2015). Towards a New Private Company Law: History of and perspectives on the 2012 fundamental overhaul of Dutch Company Law and a European perspective on the proposals for a European Private Company (SPE and SUP). In A. J. Viera González, & C. Teichmann (Eds.), Private Company Law reform in Europe: The race for flexibility (pp. 405-442). (Estudios). Cizur Menor: Thomas Reuters Aranzadi. [details]

  2013

  2010

  • de Kluiver, H. J. (2010). Naar een statutaire geschillenregeling. In Geschillen in de vennootschap: voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres van het Van der Heijden Instituut op vrijdag 13 en zaterdag 14 november 2009 (pp. 17-28). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; Vol. 105). Deventer: Kluwer. [details]

  2009

  • de Kluiver, H. J. (2009). Vennootschappelijke repliek op Timmerman’s grondslagen. Ondernemingsrecht, 2009(1), Article 4. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00A3E7D9&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • de Kluiver, H. J., & Roest, J. (2009). Expulsion and withdrawal of shareholders. In D. F. M. M. Zaman, C. A. Schwarz, M. L. Lennarts, H-J. de Kluiver, & A. F. M. Dorresteijn (Eds.), The European private company (SPE): a critical analysis of the EU draft statute (pp. 65-80). (Ius commune Europaeum; No. 78). Intersentia. [details]

  2008

  • de Kluiver, H. J. (2008). De flexibele kapitaalvennootschap van de Flex- naar de Beurs-BV. In J. M. M. Maeijer, H. J. de Kluiver, D. F. M. M. Zaman, J. M. Blanco Fernández, P. J. Dortmond, A. L. Mohr, J. H. M. Willems, & M. van Olffen (Eds.), Flexibele rechtsvormen: voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres op vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2007 (pp. 11-21). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; Vol. 98). Kluwer. [details]
  • de Kluiver, H. J. (2008). Public to Private (P2P): uit de gouden kooi? Over het einde van de beursnotering. In M. P. Nieuwe Weme, G. van Solinge, R. P. ten Have, & L. J. Hijmans van den Bergh (Eds.), Handboek openbaar bod (pp. 561-574). (Serie onderneming en recht; No. 46). Kluwer. [details]

  2007

  • de Kluiver, H. J. (2007). Private Ordering and Buy-Out Remedies Within Private Company Law: Towards a New Balance Between Fairness and Welfare? European Business Organization Law Review, 8, 103-119.

  2006

  • de Kluiver, H. J. (2006). Capital and Capital protection in The Netherlands: A Doctrine in Flux. In M. Lutter (Ed.), Das Kapital der Aktiengesellschaft in Europa (pp. 558-581). Berlin: De Gruyter Recht. [details]
  • de Kluiver, H. J. (2006). Die Niederländische Besloten Vennootschap (B.V.) und Naamloze Vennootschap (N.V.). In H. Hirte, & T. Bücker (Eds.), Grenzüberschreitende Gesellschaften (pp. 206-261). Berlin: Carl Heymanns Verlag. [details]
  • de Kluiver, H. J. (2006). Gelijkheid in vereniging. In S. D. dr. Burri (Ed.), Gelijke behandeling: Oordelen en Commentaar 2005 (pp. 167-180). Nijmegen: Wolf Legal Publishers. [details]
  • de Kluiver, H. J. (2006). Noodzaakfinanciering en de rol van de rechter. In F. J. P. van der Ingh (Ed.), De financiering van de onderneming (pp. 31-49). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; No. 88). Deventer: Kluwer. [details]
  • de Kluiver, H. J. (2006). Towards a simpler and More Flexible Law of Private Companies. European Company and Financial Law Review, 45-68. [details]

  2005

  • de Kluiver, H. J. (2005). Die niederländische Besloten Vennootschap (B.V.) und Naamloze Vennootschap (N.V.) und die börsennotierte niederländische Naamloze Vennootschap (N.V.). In H. Hirte, & T. Bücker (Eds.), Grenzüberschreitende Gesellschaften (pp. 178-240). Köln - Berlin - München: Carl Heymanns Verlag. [details]
  • de Kluiver, H. J. (2005). Familievennootschappen en (nieuw) vennootschapsrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 985-993. [details]
  • de Kluiver, H. J. (2005). Verboden rechtspersonen: betekenis en beperkingen van een privaatrechtelijk perspectief. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 641-650. [details]
  • de Kluiver, H. J. (2005). Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht. In P. van Schilfgaarde e.a. (Ed.), Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht (pp. 119-144). Deventer: Kluwer. [details]

  2018

  • Kleipool, R., van Olffen, M., Roelvink, B., Barneveld, J., Bijveld, W., de Kluiver, H-J., Groffen, K., Grondhuis, M., Hijmans van den Bergh, L., Legein, M., Meppelink, J., Ploeger, P., Rebergen, M., Schoonbrood, J., Steenhuis, J., van Thiel, L., Voogt, C., & Wolswijk, N. (2018). Corporate governance in the Netherlands: a practical guide to the new corporate governance code. Eleven International Publishing. [details]

  2017

  • Kleipool, R. H., van Olffen, M., Roelvink, B. W., Barneveld, J., Bijveld, W. W. C. I. G., de Kluiver, H. J., ... Wolswijk, N. A. H. (2017). Commentaar & Context Corporate Governance Code: Een praktische handleiding bij de nieuwe Corporate Governance Code. (Commentaar & context). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • de Kluiver, H. J. (2017). Introductie en ten geleide. In A. C. P. Bobeldijk, J. J. van Hees, M. W. Josephus Jitta, H. J. de Kluiver, N. W. A. Tollenaar, P. M. Veder, F. M. J. Verstijlen, & M. H. F. van Vugt (Eds.), Het dwangakkoord buiten faillissement: beschouwingen over het Voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (pp. 9-25). (Vereeniging 'Handelsrecht' Preadviezen; Vol. 2017). Uitgeverij Paris. [details]

  2015

  • de Kluiver, H. J. (2015). Introductie en ten geleide. In J. Brabers, M. M. Govaert, A. M. Helstone, M. Jurgens, H. J. de Kluiver, J. S. Kortmann, M. G. Kuijpers, F. C. van Uden, & A. F. Verdam (Eds.), Klokkenluiders in perspectief: beschouwingen over corporate governance, (rechtsvergelijkend) arbeidsrecht, privaatrecht en strafrecht in het licht van de Wet Huis voor klokkenluiders (pp. 11-16). (Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht'; Vol. 2015). Uitgeverij Paris. [details]

  2013

  • Reflection Group on the Future of EU Company Law, Engrácia Antues, J., Baums, T., Clarke, B., Conac, P-H., Enriques, L., Hanák, A., Hansen, J. L., de Kluiver, H-J., Knapp, V., Lenoir, N., Linnainmaa, L., Soltysinski, S., & Wymeersch, E. (2013). Response to the European Commission's Action Plan on Company Law and Corporate Governance. European Company and Financial Law Review, 10(3), 304-327. https://doi.org/10.1515/ecfr-2013-0304 [details]

  2012

  • van Olffen, M., de Kluiver, H. J., & Legein, M. H. (Eds.) (2012). Flex-bv en Wet bestuur en toezicht: een praktische handleiding . (Boom juridische praktijkboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2011

  • de Kluiver, H. J., & van Olffen, M. (2011). De beursvennootschap. In B. Bierens, C. M. Grundmann-van de Krol, D. J. R. Lemstra, & T. M. Stevens (Eds.), Handboek Beursgang (pp. 25-71). (Serie onderneming en recht; Vol. 68). Kluwer. [details]

  2008

  • de Kluiver, H. J. (2008). (Re)considering the SPE. European Company Law, 5(3), 112-113. [details]
  • de Kluiver, H. J. (2008). Het nieuwe BV-recht voor de praktijk. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6768), 687-693. http://opmaatvoorhetnotariaat.sdu.nl/nbonline/show/generiek/full.do?type=gen&key=IMPRWPNR-2008091471&anchor= [details]
  • de Kluiver, H. J. (2008). Voorwoord en inleiding. In J. G. Sijmmons, T. A. M. van den Ende, T. J. van der Ploeg, H. H. M. Scholtes, H. J. B. M. Abeln, J. Verhagen, S. G. Room, & Y. M. Jansen (Eds.), Maatschappelijk ondernemen in het bijzonder in de zorg (pp. V-VIII). (Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht'). Kluwer. [details]

  2006

  • de Kluiver, H. J. (2006). Reverse-takeover: over het belang van de rechterlijke toetsing, onafhankelijke advisering, fairness opinions en alternatieve beurzen. In S. C. J. J. prof. mr. Kortmann (Ed.), 10 jaar JOR Alsnog geannoteerd (pp. 35-41). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • de Kluiver, H. J. (2006). Vermogensbescherming bij de B.V.: modernisering in internationaal perspectief. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (6676), 571-579. [details]

  2005

  • de Kluiver, H. J. (2005). Inleiding Bedrijfsopvolging. In Bedrijfsopvolging: Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten (pp. 19-24). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • de Kluiver, H. J. (2005). Tegenstrijdig belang en het aangaan van arbeidsovereenkomsten met bestuurders. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 521-522. [details]

  2004

  • de Kluiver, H. J. (2004). Herstructurering en Divestments: juridische aspecten van waardecreatie. LexisNexis, 64-81.

  2001

  • de Kluiver, H. J. (2001). De ondernemingsrechtelijke contractspraktijk: onderhandelen in de schaduw van de wet. Contracteren, 4-14.
  • de Kluiver, H. J. (2001). Overnamecontracten, letters of intent en garanties. Onderneming en Financiering, 34-43.

  1998

  • de Kluiver, H. J. (1998). De mogelijkheid voor de overheid om gebruik te maken van stichtingen behoort niet te worden beperkt. Stichting & Vereniging, 54-55.
  • de Kluiver, H. J. (1998). Kort Amerikaans in het vennootschapsrecht: 'Corporate governance' in de VS en Nederland. Ars Aequi, 55-65.
  • de Kluiver, H. J. (1998). Mediasafe; het eindspel: De Hoge Raad vestigt een onderzoeksplicht bij tegenstrijdig belang [Media safe; the final game. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie.
  • de Kluiver, H. J. (1998). Misbruik, goede trouw en Europees privaatrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie.
  • de Kluiver, H. J. (1998). Overheidsstichting en overheidsaansprakelijkheid: Over 'piercing the private veil' in publiek- en privaatrecht [Governmental organisations and government liability. In Onderneming en overheid (pp. 79-103). Deventer.
  • de Kluiver, H. J. (1998). Overname van ondernemingen en minderheidsaandeelhouders: Een rechtsvergelijkend pleidooi voor een algemeen uittredingsrecht na overname. In Overnemen: een hele onderneming (pp. 277-296). Kluwer.
  • de Kluiver, H. J. (1998). Voor het verplichte bod. TVVS, 253-258.
  • de Kluiver, H. J., & Bollen, C. (1998). Burgerlijk Recht Geschetst. Ars Aequi Libri.

  1997

  • de Kluiver, H. J. (1997). Meerpartijenverhoudingen in het ondernemingsrecht: Over 'driepartijen¬financiering', trustees en andere beherende derden. In Molengraficabundel 'Europees privaatrecht' (pp. 45-85). Vermande.
  • de Kluiver, H. J. (1997). Obligatieleningen zonder krediet. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie.
  • de Kluiver, H. J. (1997). Onderhandeling en bekrachtiging: Wat als de Diva niet zingt? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie.
  • de Kluiver, H. J. (1997). Vermogensbeheer en aansprakelijkheid van de 'pensioenbeheerder'. In Vermogensbeheer, pensioenen en bestuursaansprakelijkheid (pp. 12-29). Boom.
  • de Kluiver, H. J., Kleiboer, M. A., & Huls, N. J. H. (1997). Alternatieve wegen naar het recht? Ars Aequi.

  1996

  • de Kluiver, H. J. (1996). Machtsstrijd en machtsovername in kapitaalvennootschappen. Kluwer.
  • de Kluiver, H. J. (1996). Mag het nog ietsje meer zijn? Over tekort, overvloed en onbehagen in het onderne¬mingsrecht. Nederlands Juristenblad, 1439-1451.

  1995

  • de Kluiver, H. J. (1995). Disparities and similarities in European and American Company Law: What about living apart together? In Current issues of cross border establishment
  • de Kluiver, H. J. (1995). Joint ventures en stemovereenkomsten: Een rechtsvergelijkend perspec¬tief. Ars Aequi, 104-114.
  • de Kluiver, H. J., & van Gerven, W. (1995). The European Private Company? Walter van Gerven Institute.

  1994

  • de Kluiver, H. J. (1994). 'Hollanditis' in het rechtspersonenrecht: Over kwalitatief lidmaat¬schap. Nederlands Juristenblad.
  • de Kluiver, H. J. (1994). American and European Corporate Law. A Comparison. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 139-166.
  • de Kluiver, H. J. (1994). Het vennootschapsrecht moet worden versoepeld ... en verscherpt. TVVS.
  • de Kluiver, H. J. (1994). Hoe, en wat, vindt Hartkamp recht? Boekbespreking van Asser-Hartkamp, Verbintenissenrecht Deel II, Algemene leer der overeenkomsten. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 245-252.
  • de Kluiver, H. J., & Splinter-Van Kan, H. A. G. (1994). Privaatrecht als opdracht. Nijmegen.

  1993

  • de Kluiver, H. J. (1993). Geldigheid en aantasting van een dading: Civielrechte¬lijke notities in een strafrechtelijk perspectief, [Validity of a settlement. In Dading in plaats van strafrecht (pp. 81-105). Wolters-Kluwer.
  • de Kluiver, H. J. (1993). Statuten en statutenwijziging. Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 73-76.
  • de Kluiver, H. J. (1993). Vertegenwoordiging en 'apparent authority', Een nieuwe fase? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 925-929.
  • de Kluiver, H. J. (1993). Vertegenwoordiging van rechtspersonen en de betekenis van wettelijke bevoegdheidsbeperkingen. TVVS.
  • de Kluiver, H. J., Mac Lean, M. M., & de Wachter, D. (1993). Algemene voorwaarden en verzekering: in het bijzonder de verhouding tot mededelingsplichten. In In volle verzekerdheid (pp. 287 e.v.). Tjeenk Willink.

  1992

  • de Kluiver, H. J. (1992). De organisatie van de stichting en de vereniging en het bestuur van de stichting en de vereniging. In Almanak voor de stichting en de vereniging : handleiding voor bestuurders, commissarissen en adviseurs (pp. 45-88). (Almanak voor de vereniging en de stichting).
  • de Kluiver, H. J. (1992). De rechtspersoon in het nieuwe vermogensrecht. Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 149-153.
  • de Kluiver, H. J. (1992). Het ontstaan van de vennootschap. In Almanak voor de BV en de NV (pp. 24-35). Bussy.
  • de Kluiver, H. J., & Schwarz, C. A. (1992). Rechtsvergelijkende onderzoeks¬rapportage inzake de oprichting van, en fraude met, rechtspersonen mede in relatie tot de eerste EG richtlijn ter harmonise¬ring van het vennootschapsrecht. Ministerie van Justitie.
  • de Kluiver, H. J., van der Ploeg, T. J., & Overes, C. H. C. (1992). Nieuw vennootschaps- en rechtspersonenrecht. Tjeenk Willink.

  1991

  • de Kluiver, H. J. (1991). Omgaan met conflicten met werknemers door bestuurders van verenigingen en stichtingen. Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 128-130.
  • de Kluiver, H. J. (1991). Toelating van betrokkenen bij rechtspersonen: een verkenning op de grenslijn tussen verbintenissen- en rechtspersonenrecht. Stichting & Vereniging, 35-41 en 63-70.
  • de Kluiver, H. J. (1991). Volmacht en lastgeving naar NBW. Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 67-70 en 80-82.
  • de Kluiver, H. J., van der Ploeg, T. J., Overes, C. H. C., & Schwarz, C. A. (1991). Van Vereniging, coöperatie en stichting. Wolters Kluwer Nederland.

  1990

  • de Kluiver, H. J. (1990). De benoeming van bestuurders door de Raad van Commissartissen bij een vereniging. Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 48-50.
  • de Kluiver, H. J. (1990). Democracy, rights and NGOs. In Towards the 21 st century (pp. 318-331)
  • de Kluiver, H. J., & Schwarz, C. A. (1990). Onderhandelen onder voorbehoud, in het bijzonder met rechtspersonen. In Onderhandelen, bemiddelen en schikken (pp. 54-83). Tjeenk Willink.

  1989

  • de Kluiver, H. J. (1989). Aandelen, storting, erfrecht en fusie. Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 115-119.
  • de Kluiver, H. J. (1989). Arbitrage in statute en reglementen. Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 115-119.
  • de Kluiver, H. J. (1989). Benoeming van bestuurders bij rechtspersonen: kanttekeningen bij een notariële praktijk. Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 2-6.
  • de Kluiver, H. J., & Overes, C. H. C. (1989). Financiële beheersinstrumenten. In Besturen in verandering (pp. 1-24). Kluwer.

  1988

  • de Kluiver, H. J. (1988). Gebreken bij de oprichting van rechtspersonen naar huidig en komend recht. Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 255-262.
  • de Kluiver, H. J. (1988). Notariaat en de koop van onroerend goed. Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 2-6.
  • de Kluiver, H. J. (1988). Onderhandelingsrecht in de praktijk. Account, 51-57.
  • de Kluiver, H. J. (1988). Steunstichting, fondsenwerving en overheid. Stichting & Vereniging, 176-184.
  • de Kluiver, H. J. (1988). Zaakwaarneming voor rechtspersonen in oprichting. Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 283-287.
  • de Kluiver, H. J., & Göbbels, M. P. J. G. (1988). NBW Geschetst Verbintenissenrecht. Nijmegen.

  1987

  • de Kluiver, H. J. (1987). De juridische (on)mogelijkheden van verenigingen en stichtingen tot behartiging van individuele belangen. Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 130 e.v..
  • de Kluiver, H. J. (1987). Inzake de stichting, de stichting in zaken. Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 44-49.
  • de Kluiver, H. J. (1987). Onderhandeling en wetgeving. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 77-83.
  • de Kluiver, H. J. (1987). Rechtshandelingen, vertrouwen en het notariaat. Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 103-107.
  • de Kluiver, H. J., & Mac Lean, M. M. (1987). De voorovereenkomst: een beschouwing in rechtsvergelijkend perspectief. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 6-24 en 60-76.

  1986

  • de Kluiver, H. J. (1986). Contractsonderhandelingen en aansprakelijkheid van bedrijven. Holland Harvard Review, 37-44.

  1984

  • de Kluiver, H. J., & Göbbels, M. P. J. G. (1984). NBW Geschetst Goederenrecht. Nijmegen.

  1983

  • de Kluiver, H. J. (1983). De huurcommissie; van adviseur tot pseudorechter. De Practijkgids, 533-546.
  • de Kluiver, H. J. (1983). Interpretatie en toepassing van rechtsregels. In Juridische Vaardigheden (pp. 139-172). Kluwer.

  1982

  • de Kluiver, H. J. (1982). Duurzame engergie in een land van wind en water. Ars Aequi, 722 e.v..
  • de Kluiver, H. J. (1982). Ze moeten iets hebben om dat te laten. Over jeugdcriminaliteit en vandalism. . Ars Aequi, 195 e.v..

  1981

  • de Kluiver, H. J. (1981). Nederlands Komitee, Buitenlandse Zaak. Ars Aequi, 350 e.v..
  • de Kluiver, H. J. (1981). Waarheen, waarvoor? De weg naar een nieuwe politiewet. Ars Aequi, 271 e.v..
  • de Kluiver, H. J. (1981). Waarom de overheid niet zal decentraliseren. Ars Aequi, 698 e.v..

  1980

  • de Kluiver, H. J. (1980). Aansprakelijkheid en décharge: Een paar apart! . Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie.
  • de Kluiver, H. J., & Blanco Fernandèz, J. M. (1980). Harmonisation in the EC; Companies and workers. In The common law of Europe and the future of legal education (pp. 315-338)

  2017

  • Krüger Andersen, P., Andersson, J., Bartkus, G., Baums, T., Clarke, B., Conac, P-H., Corbisier, I., Daskalov, W., Engrácia Antues, J., Fuentes, M., Giudici, P., Hannigan, B., Kalss, S., Kisfaludi, A., de Kluiver, H. J., Opalski, A., Patakyova, M., Perakis, E., Porkona, J., ... de Wulf, H. (2017). European Model Company Act (EMCA). (1st ed.) (Nordic & European Company Law : LSN Research Paper SeriesLSN Research Paper Series :Nordic; No. 16-26). SSRN. https://ssrn.com/abstract=2929348 [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Opleiding Commissarissen en Toezichthoud
   Lid Raad van Advies
  • Stichting RDS employee shareplans
   Lid van het onafhankelijk bestuur van de Stichting
  • Stichting Stad en Land
   Bestuurslid