For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. dr. S.J. (Suzanne) Mol-Verver

Faculty of Law
Tax Law
Photographer: Bram Belloni | 31 Pictures

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: A9.09
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Beschrijving

   

  Suzanne Mol-Verver is verbonden aan de vakgroep belastingrecht en maakt tevens deel uit van het Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL). Zij is opleidingsdirecteur van zowel de bachelor als de master Fiscaal Recht. Daarnaast doceert zij regelmatig in beide opleidingen.  Ook treedt zij op als vakcoordinator en docent in de Advanced master International Tax Law ‘Principles, Policy and Practice’.

  In 2008 promoveerde Suzanne aan de UvA, aan welke universiteit zij eerder haar notariële en fiscaal-juridische studie heeft afgerond. Promotieonderwerp is de ‘Ondernemingswinstbelasting’. Het betreft een onderzoek naar de knelpunten waar ondernemers bij de fiscale behandeling mee te maken krijgen en die zijn terug te voeren tot het verschil in rechtsvorm waarin de onderneming gedreven wordt. Voorts is een schets gegeven van een mogelijke rechtsvormneutrale winstbelasting.

  Ook na de promotie is haar onderzoek gericht op de fiscale behandeling van het MKB. Zo heeft zij onder meer een rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar de fiscale positie van de  ‘zzp-er’ (zelfstandige zonder personeel) in een aantal Europese landen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de bestaande fiscale behandeling als mogelijkheden in de toekomst. Op dit moment houdt zij zich bezig met onderzoek naar de fiscale toekomst van de zogenoemde deeleconomie in zowel Nederland als het buitenland. Focus ligt hierbij op de (particuliere) participanten van deze veelal digitale economie.

  Naast haar universitaire werkzaamheden heeft Suzanne ruim 13 jaar gewerkt in de belastingadviespraktijk.

   

  Publicaties (selectie)

   

  • S.J. Mol-Verver (2018), Nodigt groei deeleconomie uit tot nieuwe fiscale wetgevingsinitatieven? Deel 2 inclusief naschrift, NTFR 2018/542 en S.J. Mol-Verver (2017), Nodigt groei deeleconomie uit tot nieuwe fiscale wetgevingsinitatieven?, NTFR 2017/55 deel 1
  • S.J. Mol-Verver (2016), Zesde artikel in de ‘Rode draadserie: Notaris en het MKB’. Rechtsvormkeuze en fiscale problematiek WPNR 2016 (7114).
  • S.J. Mol-Verver (2015), Roerige tijden voor multinationals versus windstilte voor het MKB? NTFR 2015/3117.
  • Onderzoek naar (inter)nationale fiscale behandeling van zzp-ers te raadplegen via: Mol-Verver, Suzanne, De Fiscale Behandeling van de Zzp’er: een Zoektocht naar Alternatieven (Self-Employed: A Search for Regulatory Alternatives) (November 24, 2014). Amsterdam Centre for Tax Law Research Paper No. 2014-01; Amsterdam Law School Research Paper No. 2014-62. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2529939.
  • Co-auteur (en redactie) studieboek ‘ Fiscale behandeling DGA’ 1e druk februari 2013, Boom fiscale uitgevers.
  • S.J. Mol-Verver (2013). Aantekening bij arrest HR 15 maart 2013, 12/03372, FED 2013/62. 
  • S.J. Mol-Verver (2013). Aantekening bij arrest HR 23 november 2012, 11/02321, FED 2013/29.
  • S.J. Mol-Verver (2012) ‘Ruimte’ in het aanmerkelijk belang door arrest soortaanmerkelijk belang,  FBN 2012/13.
  • S.J. Mol-Verver (2012), Aantekening bij arrest HR 29 juni 2012, 11/03413 + 11/03295, FED 2012/105 + 106.
  • S.J. Mol-Verver (2011). Winnen of verliezen met de winstbox,  NTFR 2011/2760.
  • S.J. Mol-Verver (2011). Het nieuwe fiscale regime voor de gehuwde aanmerkelijkbelanghouder een nadere beschouwing, WFR 2011/892.
  • S.J. Mol-Verver (2011). Een uniform partnerbegrip: geslaagd of niet?, Forfaitair 2011/215 nr 5.
  • S.J. Mol-Verver (2010). Fiscaal uitdagend MKB-Beleid, stand van zaken en toekomstmogelijkheden, Forfaitair 2010/207 nr 3.
  • S.J. Mol-Verver (2010). Niet vergeten: herziening resultaat uit overige werkzaamheden!,  NTFR 2010/2113.
  • S.J. Mol-Verver (2010). (Rechtsvormneutraliteit) in de winstbelasting n.a.v. het voorstel van de studiecommissie belastingstelsel, in Bundel n.a.v. ACTL-seminar over het rapport van de studiecommissie belastingstelsel blz 50 t/m 59 (redactie D.M. Weber).
  • S.J. Mol-Verver (2010). Aantekening bij arrest HR 22 januari 2010, 08/02264, FED 2010/59.
  • S.J. Mol-Verver (2009). De winstbox een nuttige of noodzakelijke stap richting een ondernemingswinstbelasting, WFR 2009/625.
  • S.J. Mol-Verver (2009). Aantekening bij arrest HR 27 januari 2009, 07/12914, FED 2009/47.
  • S.J. Mol-Verver (2009). Is de tijd gekomen voor afschaffing van het urencriterium, NTFR 2009/1867.
  • S.J. Mol-Verver (2008). (Fiscale) flexibiliteit voor ondernemers gezocht NTFR 2008/1627.
  • S.J. Mol-Verver (2008). De ondernemingswinstbelasting (diss.), Fiscaal Wetenschappelijke Reeks, nr. 10, Amersfoort: Sdu Fiscale en Financiële Uitgevers 2008.
  • S.J. Mol-Verver (2005). De BV als belastingsubject?, O&F 2005/65 

   

 • Publications

  2017

  • Mol-Verver, S. J. (2017). Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum. In S. J. Mol-Verver (Ed.), Fiscale behandeling van de DGA (5e ed., pp. 21-26). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2010

  2020

  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., & Vermeulen, H. (Eds.) (2020). Hoofdzaken belastingrecht. (22e ed.) (Boom fiscale studieboeken). Boom juridisch. [details]

  2017

  • Cornelisse, R. P. C., Idsinga, N., Litjens, J. W. E., Mol-Verver, S. J., Mertens, A. L., & van der Weerd-van Joolingen, H. F. (2017). Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA. (2e ed.) (Boom fiscale casuïstiek). Boom juridisch. [details]
  • Mol-Verver, S. J. (Ed.) (2017). Fiscale behandeling van de DGA. (5e ed.) (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2014

  2013

  • Mol-Verver, S. J. (2013). De TBS-regeling van artikel 3.92 Wet IB 2001. In S. J. Mol-Verver (Ed.), Fiscale behandeling van de DGA (pp. 43-56). (Boom fiscale studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Mol-Verver, S. J. (2013). De buitenlandse belastingplicht van de DGA. In S. J. Mol-Verver (Ed.), Fiscale behandeling van de DGA (pp. 137-140). (Boom fiscale studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Mol-Verver, S. J. (2013). De fiscale complicaties van de huidige zzp-groei. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(50), Article 2362. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-2362 [details]
  • Mol-Verver, S. J. (2013). Dividendbelasting. In S. J. Mol-Verver (Ed.), Fiscale behandeling van de DGA (pp. 63-66). (Boom fiscale studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Mol-Verver, S. J. (2013). Fiscale behandeling (on)zakelijke handelingen tussen de DGA en de BV. In S. J. Mol-Verver (Ed.), Fiscale behandeling van de DGA (pp. 143-156). (Boom fiscale studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Mol-Verver, S. J. (2013). Kwalificatie als DGA. In S. J. Mol-Verver (Ed.), Fiscale behandeling van de DGA (pp. 9-22). (Boom fiscale studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Mol-Verver, S. J. (2013). Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum. In S. J. Mol-Verver (Ed.), Fiscale behandeling van de DGA (pp. 3-8). (Boom fiscale studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Mol-Verver, S. J. (2013). Privébetrekkingen aandeelhouder. §§ 11.1-11.3. In S. J. Mol-Verver (Ed.), Fiscale behandeling van de DGA (pp. 157-165). (Boom fiscale studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2018

  • Mol-Verver, S. J. (2018). FED 2018/4. 4. Case note on: HR, 6/10/17, ECLI:NL:HR:2017:2549 Fiscaal Tijdschrift FED, 2018(1). [details]
  • Mol-Verver, S. J. (2018). Nodigt groei deeleconomie uit tot nieuwe fiscale wetgevingsinitatieven? (deel 2). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(10), Article 542. https://www.ndfr.nl/NTFR/Details/NTFR2018-542?Jaar=2018 [details]

  2017

  • Mol-Verver, S. J. (2017). FED 2017/73. 73. Case note on: HR, 3/03/17, 15/04007, ECLI:NL:HR:2017:340 Fiscaal Tijdschrift FED, 2017(10). [details]
  • Mol-Verver, S. J. (2017). Nodigt groei deeleconomie uit tot nieuwe fiscale wetgevingsinitatieven? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(2), Article 55. https://www.ndfr.nl/NTFR/Details/NTFR2017-55?Jaar=2017 [details]

  2016

  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., & van de Streek, J. L. (Eds.) (2016). Hoofdzaken Belastingrecht. (18e ed.) (Boom fiscale studieboeken). Boom juridisch. [details]
  • Mol-Verver, S. J. (2016). FED 2016/45. 45. Case note on: HR, 19/02/16, 14/03555, ECLI:NL:HR:2016:253 Fiscaal Tijdschrift FED, 2016(9). [details]
  • Mol-Verver, S. J. (2016). FED 2016/80. 80. Case note on: HR, 15/04/16, 15/02829, ECLI:NL:HR:2016:633 Fiscaal Tijdschrift FED, 2016(15). [details]
  • Mol-Verver, S. J. (2016). Rechtsvormkeuze en fiscale problematiek. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 147(7114), 545-551. http://www.ndfr.nl/net/link/IMPRWPNR-20160771143 [details]
  • Mol-Verver, S. J., & van der Weerd-van Joolingen, H. F. (2016). Echtscheiding en terbeschikkingstelling: dat kan makkelijker. Vakblad Estate Planning, 38, 5-10. [details]

  2013

  • Mol-Verver, S. J. (2013). HR (zaaknr. 11/02321, LJN BW4102). 29. Case note on: HR, 23/11/12 Fiscaal Tijdschrift FED, 2013(6), 3-7. [details]
  • Mol-Verver, S. J. (2013). HR (zaaknr. 11/03600, LJN BX4034). 73. Case note on: HR, 19/04/13 Fiscaal Tijdschrift FED, 2013(15), 13-18. [details]
  • Mol-Verver, S. J. (2013). HR (zaaknr. 12/03372, LJN BZ4218: vermogen van een Antilliaanse Stichting Particulier Fonds niet toegerekend aan de oprichter). 62. Case note on: HR, 15/03/13 Fiscaal Tijdschrift FED, 2013(12), 21-26. [details]

  2012

  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., van de Streek, J. L., Bozia, K., de Groot, I. M., Idsinga, N., ... Wolvers, S. (2012). Hoofdzaken belastingrecht. - 14e dr. (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Mol-Verver, S. J. (2012). HR (zaaknr. 11/03295, LJN BV8954). 105-106. Case note on: HR, 29/06/12 Fiscaal Tijdschrift FED, 2012(20/21), 5-11. [details]
  • Mol-Verver, S. J. (2012). Ruimte in het aanmerkelijk belang door arrest inzake soortbegrip. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 24(3), Article 13. http://www.ndfr.nl/link/IMPRFBN-2012032272 [details]

  2010

  • Mol-Verver, S. J. (2010). HR (Belastingkamer) (zaaknr. 08/02264, LJN BI1196: In 2000 verleende calloptie op ter beschikking gesteld vermogen in 2002 afgekocht opbrengst valt onder TBS-regeling). 59. Case note on: HR, 22/01/10, ECLI:NL:HR:2010:BI1196; ECLI:NL:PHR:2010:BI1196 Fiscaal Tijdschrift FED, 2010(10), 10-15. [details]

  2009

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Law Firm School
   Docent cursusonderdeel belastingrecht