For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. M.I. (Mirella) Peereboom-van Drunick

Faculty of Law
Dep. Private Law
Photographer: Liesbeth Dingemans

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: 8.19
Postal address
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contact details
Social media
 • Profiel

  Introductie

  Mr. M.I. Peerboom-van Drunick is docent/ onderzoeker Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij verzorgt onderwijs in verschillende vakken zowel in de bachelor als in de master. In haar onderwijs richt zij zich vooral op het personen- en familierecht, het relatievermogensrecht en het erfrecht. Haar onderzoek richt zich op het spanningsveld tussen het contractenrecht en het familierecht. 

  Curriculum vitae

  Mirella Peereboom-van Drunick (1975) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Zij is afgestudeerd in het strafrecht, maar heeft deze afstudeerichting aangevuld met verschillende civielrechtelijke vakken zoals onder meer sociaal recht, burgerlijk procesrecht, burgerlijk recht, en diverse keuzevakken zoals vreemdelingenrecht, internationaal bedrijfsmanagement, forensische psychiatrie, forensische expertise, jeugd gezin & seksualiteit, jeugdrecht en juridisch Engels. Vanaf 2002 is zij werkzaam geweest als (senior) juridisch medewerker bij de familiekamer van de rechtbank en het gerechtshof in Den Haag. In janauri 2010 is zij begonnen als docent bij de afdeling Privaatrecht van de UvA. 

  Relevante nevenfuncties

  Mirella is sinds 2018 raadsheer plaatsvervanger bij de familiekamer van het gerechtshof 's-Hertogenbosch. In de periode januari 2020 tot janauri 2023 maakte zij deel uit van de redactie van het vaktijdschrift Estate Planner Digitaal (EPD). 

  Onderwijs

  Mirella geeft veel onderwijs op het terrein van het Nederlands Privaatrecht, zoals goederenrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht. Zij vindt het belangrijk dat haar onderwijs studenten aanzet tot kritisch denken en probeert studenten door middel van actieve onderwijsvormen daartoe aan te zetten. Persoonlijke aandacht voor studenten is belangrijk. Daarnaast houdt zij zich bezig met het ontwikkelen van onderwijs en onderwijsvernieuwing op het gebied van het familie(vermogens)recht.

  Zij begeleidt scripties (master en bachelor) over onderwerpen op het terrein van het personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht.

  Onderzoek

  In september 2018 is Mirella begonnen met het schrijven van haar proefschrift over het spanningsveld tussen het contractenrecht en het familierecht. Haar onderzoek richt zich met name op de vraag of het wenselijk is het afstammingsrecht in Nederland te contractualiseren en de vraag of de systematiek van het contractenrecht een geschikte basis voor de toekomst van het familierecht?. 

  Er is in de afgelopen jaren veel geschreven over liberalisering van het familierecht, inclusief het afstammingsrecht. Deze stukken richten zich veelal op de vraag naar liberalisering van het afstammingrecht, in relatie tot de huidige voortplantingstechnieken.  Minder onderzoek is gedaan naar de vraag of het contract een middel zou kunnen/moeten zijn om het afstammingsrecht te liberaliseren en of (de vorm en de aard van) dit contract past binnen het gelaagde systeem van het Brugerlijk Wetboek. 

 • Publications

  2022

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
   Raadsheer plaatsvervanger
  • Open Universiteit
   Docent personen-, familie- en erfrecht
  • Sdu
   Auteur, annotator en docent.