For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. M.A.E. (Mirjam) Prenger

Assistant Professor
Faculty of Humanities
Departement Mediastudies
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Turfdraagsterpad 9
Postal address
 • Postbus 94550
  1090 GN Amsterdam
 • Profiel

  Algemeen

  Assistant professor and media researcher at the Department of Media Studies and the MA programme in Journalism and Media at the University of Amsterdam. Recent article (with Bernadette Kester): The Turncoat Phenomenon: Role Conceptions of PR Practitioners Who Used To Be Journalists. Editor (with Mark Deuze) of: Making Media: Production, Practices, and Professions (Amsterdam University Press, 2019).

   

  Universitair docent en media-onderzoeker bij de masteropleiding Journalistiek en media en de afdeling Mediastudies van de UvA. Zie ook dit profiel. Meer informatie over de MA Journalistiek en media staat hier.

  Aandachtsgebieden: journalistieke innovatie en ondernemerschap, nieuwe vertelvormen en mediaplatformen, de relatie tussen pr & voorlichting en journalistiek, narratieve journalistiek, achtergrond- en onderzoeksjournalistiek, zelfcensuur, journalistieke onafhankelijkheid en mediageschiedenis.

  Hiervoor onder andere als journalist werkzaam bij de Volkskrant en het Historisch Nieuwsblad en als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Culturele Studies van de UvA en de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.

  In 2014 gepromoveerd op het proefschrift Achter het nieuws en de geboorte van de actualiteitenrubriek.Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig. Meer achtergrondinformatie over het onderzoek, inclusief begeleidende fragmenten en foto's, is hier te vinden.

   

  Publicaties

  Monografieën

  • Prenger, M. (2014). Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig. Achter het nieuws en de geboorte van de actualiteitenrubriek. Diemen: AMB. pdf 
  • Prenger, M., Van der Valk, L., Van Vree, F. & Van der Wal, L. (2011). Gevaarlijk spel. De verhouding tussen pr & voorlichting en journalistiek. Diemen: AMB. pdf
  • Prenger, M. & Van Vree, F. (2004). Schuivende grenzen. De vrijheid van de journalist in een veranderend medialandschap. Amsterdam: NVJ/Prometheus. pdf
  • Prenger, M. & Witte, R. (1994). De sleutel van de VPRO. Een omroep en zijn ledenraad, 1969-1994. Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever

  Bundels

  • Deuze, M. & Prenger, M. (eds.) (2019) Making Media: Production, Practices, and Professions. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Prenger, M. (red.) (2007). Een selectieve blik. Zelfcensuur in de Nederlandse journalistiek. Amsterdam: Het Spinhuis

  Artikelen/hoofdstukken

  • Kester, B. & Prenger, M. (2020). The Turncoat Phenomenon: Role Conceptions of PR Practitioners Who Used To Be Journalists, Journalism Practice, DOI: 10.1080/17512786.2020.1727354
  • Deuze, M., & Prenger, M. (2019). ‘Making Media: Production, Practices, and Professions’ in M. Deuze & M. Prenger (Eds.). Making Media: Production, Practices, and Professions (pp. 13-28). Amsterdam: Amsterdam University Press. pdf
  • Serrano Tellería, A. (with Prenger, M.) (2019). ‘Transmedia Production: Key Steps in Creating a Storyworld’ in M. Deuze & M. Prenger (Eds.), Making Media: Production, Practices, and Professions (pp. 453-461). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Prenger, M. & Deuze, M. (2017). A History of Innovation and Entrepreneurialism in Journalism. In P. Boczkowski & C. Anderson (Eds.), Remaking the News. Essays on the Future of Journalism in the Digital Age (pp.235-250). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press
  • Prenger, M. (1997). ‘Vensters op de wereld. Televisie als informatieverschaffer’, in: J. Bardoel & J.Bierhoff (red.), Media in Nederland. Feiten en structuren. 9e herziene druk, Groningen: Noordhoff Uitgevers
  • Prenger, M. (1993). ‘Uitglijden over de beeldbuis. Nederlandse politici op de televisie in de jaren vijftig en zestig’, in: Jaarboek Mediageschiedenis 5. Amsterdam: Stichting Mediageschiedenis
  • Prenger, M. (1992). ‘“Rode balletjes” en cinema verité. De VARA, de PvdA en de nieuws- en actualiteitenprogramma’s in de jaren vijftig en zestig’, in: H. Kleijer e.a. (red.), Tekens en teksten. Cultuur, communicatie en maatschappelijke veranderingen vanaf de late middeleeuwen. Amsterdam: Amsterdam University Press
  • Prenger, M. (1991). ‘In an atmosphere of chronic cheerfulness. Dutch emigration propaganda films in the fifties and early sixties’, in: R. Kroes & H.O. Neuschäfer (ed.), The Dutch in North America. Their immigration and cultural continuity. Amsterdam: VU University Press
  • Prenger, M. (1990). ‘Van familiemagazine naar actualiteitenrubriek. KRO’s Brandpunt in maart 1963’, in: Jaarboek Mediageschiedenis 2. Amsterdam: Stichting Mediageschiedenis

  Papers (recent)

  • Prenger, M., & Kester, B. (2018). The Turncoat Phenomenon: profiling journalists who become PR practitioners, paper voor de  conferentie van de European Communication Research and Education Association (ECREA), Lugano, 31 oktober - 3 november 2018
  • Kester, B. & Prenger, M. (2017). The Turncoat Phenomenon: Journalists Who Become PR Managers, paper voor de Future of Journalism Conference, Cardiff University, 14-15 september 2017
  • Prenger, M. & Deuze, M. (2017). Modeling Scenarios for Journalism and Media Education, paper voor de 3rd annual Journalism & Communication Education Conference Trial and Error: media education in a changing media world, Fontys University of Applied Sciences, Tilburg, 18-19 mei 2017 pdf
  • Prenger, M. & Deuze, M. (2016). Professional Culture, Technology, and Innovation in the News Industry, paper voor de 4S/EASST conferentie Science and technology by other means: Exploring collectives, spaces and futures, Barcelona, 31 augustus-3 september 2016
  • Prenger, M. (2016). Hoe maakbaar zijn journalistieke innovaties?, paper voor de conferentie Heden, verleden en toekomst van innovatie in de journalistiek, Universiteit van Amsterdam, 19 februari 2016
  • Prenger, M. (2014), The Problem with Professionalization: Journalism History Beyond the Normative Approach, paper voor de conferentie The Unlovable Press. Conversations with Michael Schudson, Centre for Media and Journalism Studies, Universiteit Groningen, 16-17 juni 2014
  • Prenger, M. & Van der Valk, L. (2013), Coping with PR and spin in the newsroom and in the Classroom, paper voor de World Journalism Education Congres, Mechelen, 3-5 juli 2013

  Presentaties en lezingen (recent)

  • Mirjam Prenger, ‘De florerende freelancer?’. Symposium De Gouden Freelancer. Volkshotel, Amsterdam, 1 november 2019
  • Mirjam Prenger, ‘Journalistieke vernieuwing: innovatie door reflectie’. Opening van het  academisch jaar 2019-2020 van de Faculteit der Geesteswetenschappen. De Rode Hoed, Amsterdam, 5 september 2019
  • Mirjam Prenger (met Mark Deuze), ‘De nieuwsindustrie ondermijnt zichzelf door haar behandeling van freelancers’. Bijeenkomst Noodzaak en urgentie collectief onderhandelen zelfstandigen in de media. Nieuwspoort, Den Haag, 20 juni 2019
  • Mirjam Prenger, ‘Liberal values, free speech and the innovation of the Dutch media landscape’. Amsterdam, 14 mei 2018.
  • Mirjam Prenger, ‘Wij zijn de media: en wat betekent dat?’. VOX-POP, Amsterdam, 4 april 2018.
  • Mirjam Prenger, ‘Innovatieve vertelvormen: digital storytelling’. Symposium Vers voor de Pers: Journalisten van de toekomst, Amsterdam, 8 maart 2017.
  • Mirjam Prenger, ‘Challenges of media innovation’. Erasmus Centre for Entrepreneurship, Rotterdam, 3 maart 2016.
  • Mirjam Prenger, 'Het ontstaan van de actualiteitenrubriek', Broodje Kennis, Spui25, Amsterdam, 17 februari 2015
  • Mirjam Prenger, ‘De invloed van pr en communicatie op onafhankelijke journalistiek’, Kringcongres voor Hoger Onderwijsbladen, Deventer, 3 april 2014

  Publicaties (recent)

  Georganiseerde conferenties en symposia (recent)

  • Betrokkenheid in de journalistiek, symposium MA Journalistiek en media, Universiteit van Amsterdam, 22 maart 2019
  • Omgaan met de Ander, symposium MA Journalistiek en Media, Universiteit van Amsterdam, 23 maart 2018
  • De rol van de journalistieke beroepsidentiteit, symposium MA Journalistiek en media, Universiteit van Amsterdam, 24 maart 2017
  • Nieuwe journalistieke ondernemingen, symposium MA Journalistiek en media, Universiteit van Amsterdam, 18 maart 2016
  • De toekomst van de journalistiek in heden en verleden, Jubileumconferentie MA Journalistiek en media, Amsterdam, 19 februari 2016
  • De Dag van het Grote Verhaal, conferenties i.s.m. stichting Verhalende Journalistiek, de FLA en de VVOJ, Universiteit van Amsterdam, 9 februari 2016 & 19 september 2014
  • Internationale Conferentie Verhalende Journalistiek, i.s.m. stichting Verhalende Journalistiek, Universiteit van Amsterdam, 16-17 april 2015, 15-16 mei 2014 & 8 april 2011
  • Diversiteit in de journalistiek, symposium MA Journalistiek en media, Universiteit van Amsterdam, 13 maart 2015
  • Objectiviteit: een achterhaalde journalistieke norm?, symposium MA Journalistiek en media, Universiteit van Amsterdam, 14 maart 2013

   

   

 • CV

  CV Mirjam Prenger (1964)

  Functies:

  • 2015-heden   Universitair Docent bij de masteropleiding Journalistiek en media van de UvA
  • 2012-2018      Coördinator van de MA Journalistiek en media
  • 2011-heden   Coördinator afstudeervariant Research en Redactie, MA Journalistiek en media
  • 2003-heden   Docent Journalistiek en onderzoeker bij de MA Journalistiek en media
  • 2004-2007     Freelance mediahistoricus (UvA/Nedelandse Film en Televisie Academie)
  • 2002               Freelance journalist, project 'Een continent op drift. Het onbehagen van West-Europa'
  • 1994-2002     Redacteur bij de Volkskrant :
  •                              1999-2002: redacteur Buitenlandredactie
  •                              1996-1999: redacteur Nieuwsdienst (coördinatie nieuwskrant)
  •                              1994-1996: redacteur U-pagina en Forum (opiniepagina)
  • 1994-1996      Wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Culturele Studies van de UvA
  • 1992-1997      Hoofdredacteur en redacteur van het Historisch Nieuwsblad
  • 1992-1993      Wetenschappelijk medewerker Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen EUR
  • 1988-1992      Assistent in Opleiding bij de FHKW van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam
  • 1987-1988      Beleidsmedewerker bij Stichting Vakgerichte Belangenbehartiging Historici

   

  Overige relevante functies:

  • 2018-heden   Lid jury De Loep en Het Vliegwiel, de jaarlijkse prijzen van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten
  • 2016-heden   Mede-initiatiefnemer van Het Brede Netwerk
  • 2016-heden   Voorzitter redactieadviesraad Folia
  • 2010-2012     Bestuurslid van Stichting Expertisecentrum Journalistiek
  • 2009-2010     Mede-initiatiefnemer van stichting Verhalende Journalistiek Nederland
  • 1999-2002     Organisator Grote Geschiedenis Quiz (de Volkskrant, Historisch Nieuwsblad & NPS)
  • 1999-2001      Voorzitter van de redactieraad van de Volkskrant
  • 1992-1994      Lid van de editorial board van de Historical Journal of Film, Radio and Television
  • 1991-1994      Lid van het hoofdbestuur van de International Association for Media and History
  • 1989-1996      Voorzitter en secretaris bestuur van de Vereniging Geschiedenis, Beeld en Geluid
  • 1987-1990      Bestuurslid van de Stichting Vakgerichte Belangenbehartiging Historici

   

  Opleiding:

  • 2014                Promotie bij de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam
  • 1982-1987      Studie Nieuwe en Theoretische Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
 • Publications

  2021

  2017

  • Prenger, M., & Deuze, M. (2017). A History of Innovation and Entrepreneurialism in Journalism. In P. Boczkowski , & C. W. Anderson (Eds.), Remaking the News: Essays on the Future of Journalism in the Digital Age (pp. 235-250). MIT-Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt1pwt5kk.19 [details]

  2014

  • Prenger, M. (2014). Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig: Achter het nieuws en de geboorte van de actualiteitenrubriek. AMB. [details]

  1993

  • Prenger, M. A. E. (1993). Uitglijden over de beeldbuis: Nederlandse politici op de televisie in de jaren vijftig en zestig. In K. Dibbets (Ed.), Jaarboek Mediageschiedenis 5 Stichting Beheer IISG/Stichting Mediageschiedenis.

  1992

  • Prenger, M. A. E. (1992). “Rode balletjes” en cinema verité: De VARA, de PvdA en de nieuws- en actualiteitenprogramma’s in de jaren vijftig en zestig. In H. Kleijer (Ed.), Tekens en teksten: Cultuur, communicatie en maatschappelijke veranderingen vanaf de late middeleeuwen Amsterdam: Vossiuspers - Amsterdam University Press.

  1991

  • Prenger, M. A. E. (1991). In an atmosphere of chronic cheerfulness: Dutch emigration propaganda films in the fifties and early sixties. In R. Kroes (Ed.), The Dutch in North America: Their immigration and cultural continuity VU University Press.

  1990

  • Prenger, M. A. E. (1990). Van familiemagazine naar actualiteitenrubriek: KRO’s Brandpunt in maart 1963. In K. Dibbets (Ed.), Jaarboek Mediageschiedenis 2 Stichting Beheer IISG/Stichting Mediageschiedenis.

  2011

  • Prenger, M., van der Valk, L., van Vree, F., & van der Wal, L. (2011). Gevaarlijk spel: de verhouding tussen PR & voorlichting en journalistiek. (Studie van het stimuleringsfonds voor de pers; No. S35). Diemen: AMB. [details]

  1997

  • Prenger, M. A. E. (1997). Vensters op de wereld: Televisie als informatieverschaffer. In J. Bardoel, & J. Bierhoff (Eds.), Media in Nederland: Feiten en structuren (9th ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers.

  1994

  • Prenger, M. A. E., & Witte, R. (1994). De sleutel van de VPRO: Een omroep en zijn ledenraad, 1969-1994. Amsterdam: Otto Cramwinckel.

  2014

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities