For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. J.G.J. (Jac) Rinkes

European and Comparative Insurance Law
Faculty of Law
Dep. Private Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
 • Publications

  2018

  2015

  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2015). De mededelingsplicht bij het aangaan van verzekeringen. In M. L. Hendrikse, P. H. J. G. van Huizen, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht. - 4e druk (pp. 201-272). (Recht & praktijk. Verzekeringsrecht; No. VR2). Deventer: Kluwer. [details]
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2015). Risicoverzwaring en risicovermindering in het verzekeringsrecht. In M. L. Hendrikse, P. H. J. G. van Huizen, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht. - 4e druk (pp. 499-547). (Recht & praktijk. Verzekeringsrecht; No. VR2). Deventer: Kluwer. [details]
  • Hendrikse, M. L., Martius, H. P. A. J., & Rinkes, J. G. J. (2015). Polis en mededelingen van en aan de verzekeraar. In M. L. Hendrikse, P. H. J. G. van Huizen, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht. - 4e druk (pp. 273-307). (Recht & praktijk. Verzekeringsrecht; No. VR2). Deventer: Kluwer. [details]
  • Hendrikse, M. L., Rinkes, J. G. J., & Pluymen, M. H. (2015). Verzekeringsrecht en algemene voorwaarden. In M. L. Hendrikse, P. H. J. G. van Huizen, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht. - 4e druk (pp. 25-109). (Recht & praktijk. Verzekeringsrecht; No. VR2). Deventer: Kluwer. [details]

  2014

  2013

  2011

  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2011). Juridische aspecten van elektronisch verzekeren. (Recht & Praktijk. Verzekeringsrecht; No. 1). Deventer: Kluwer. [details]
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2011). De mededelingsplicht bij het aangaan van verzekeringen. In M. L. Hendrikse, P. H. J. G. van Huizen, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (pp. 157-213). (Recht en praktijk. Verzekeringsrecht; No. VR2). Kluwer. [details]
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2011). Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht. In M. L. Hendrikse, P. H. J. G. van Huizen, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (pp. 435-485). (Recht en praktijk. Verzekeringsrecht; No. VR2). Kluwer. [details]
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2011). Verzekeringsrecht en algemene voorwaarden. In M. L. Hendrikse, P. H. J. G. van Huizen, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (pp. 23-72). (Recht en praktijk. Verzekeringsrecht; No. VR2). Kluwer. [details]
  • Hendrikse, M. L., Martius, H. P. A. J., & Rinkes, J. G. J. (2011). Polis en mededelingen van de verzekeraar. In M. L. Hendrikse, P. H. J. G. van Huizen, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (pp. 215-248). (Recht en praktijk. Verzekeringsrecht; No. VR2). Kluwer. [details]

  2010

  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2010). Verzekeringsvoorwaarden en de consument. (TvC reeks; No. 1). Zutphen: Paris. [details]
  • Rinkes, J. G. J., & Hendrikse, M. L. (2010). Algemene vernietigingsgronden: de informatieplicht. In B. Wessels, R. H. C. Jongeneel, & M. L. Hendrikse (Eds.), Algemene voorwaarden. - [5e dr.] (pp. 153-192). (Recht en praktijk. Contractenrecht; No. CR1). Kluwer. [details]

  2015

  • Hendrikse, M. L., van Huizen, P. H. J. G., & Rinkes, J. G. J. (Eds.) (2015). Verzekeringsrecht. - 4e druk. (Recht & praktijk. Verzekeringsrecht; No. VR2). Deventer: Kluwer. [details]

  2014

  2013

  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (Eds.) (2013). De zorgverzekering. (ACIS-serie; No. 11). Zutphen: Paris. [details]
  • Rinkes, J. G. J. (2013). Consumentenkredietovereenkomsten. In B. Wessels, & A. J. Verheij (Eds.), Bijzondere overeenkomsten. - 3e druk (pp. 93-115). (Studiereeks burgerlijk recht; No. 6). Deventer: Kluwer. [details]
  • Rinkes, J. G. J. (2013). Het karakter van de Zorgverzekeringsovereenkomst in Europees perspectief. In M. L. Hendrikse, & J. G. J. Rinkes (Eds.), De zorgverzekering (pp. 27-61). (ACIS-serie; Vol. 11). Zutphen: Paris. [details]

  2012

  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2012). Knelpunten bij elektronisch verzekeren. In M. L. Hendrikse, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Knelpunten in het verzekeringsrecht (Vol. 3, pp. 91-157). (NTHR-reeks; Vol. 16). Paris. [details]
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (Eds.) (2012). Knelpunten in het verzekeringsrecht. - Dl. 3. (NTHR-reeks; No. 16). Zutphen: Paris. [details]
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (Eds.) (2012). Naar een (doorlopende) generieke zorgplicht voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen? (ACIS-serie; No. 10). Zutphen: Paris. [details]

  2011

  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (Eds.) (2011). De aansprakelijkheidsverzekering. (ACIS-serie; No. 8). Zutphen: Paris. [details]
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (Eds.) (2011). Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden. (ACIS-serie; No. 5). Zutphen: Paris. [details]
  • Hendrikse, M. L., van Huizen, P. H. J. G., & Rinkes, J. G. J. (Eds.) (2011). Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (Recht en praktijk. Verzekeringsrecht; No. VR 2). Deventer: Kluwer. [details]

  2010

  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (Eds.) (2010). Consument en verzekering. (ACIS-serie; No. 2). Zutphen: Paris. [details]
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (Eds.) (2010). De arbeidsongeschiktheidsverzekering. (ACIS-serie; No. 4). Zutphen: Paris. [details]

  2009

  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2009). Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht. (Monografieën privaatrecht; No. 11). Deventer: Kluwer. [details]
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2009). De mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst. In M. L. Hendrikse, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude (pp. 19-45). (ACIS-serie; Vol. 1). Paris. [details]
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (Eds.) (2009). Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude. (ACIS-serie; No. 1). Zutphen: Paris. [details]
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (Eds.) (2009). Knelpunten in het verzekeringsrecht. - Dl. 2. (NTHR-reeks; No. 11). Zutphen: Paris. [details]

  2008

  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2008). De mededelingsplicht bij het aangaan van verzekeringen. In M. L. Hendrikse, P. H. J. G. van Huizen, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht praktisch belicht (pp. 159-186). (Recht en praktijk; No. 137). Kluwer. [details]
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2008). Enige bespiegelingen aangaande het leerstuk 'verzwijging': de mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst. Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2008(5), 201-219. http://online.uitgeverijparis.nl/pdf/paris-nthr20081001.05.03.pdf [details]
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2008). Klachtenbehandeling en geschillenbeslechting in het verzekeringsrecht. In M. L. Hendrikse, P. H. J. G. van Huizen, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht praktisch belicht (pp. 87-145). (Recht en praktijk; No. 137). Kluwer. [details]
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2008). Risicoverzwaring. In M. L. Hendrikse, P. H. J. G. van Huizen, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht praktisch belicht (pp. 377-409). (Recht en praktijk; No. 137). Kluwer. [details]

  2007

  • Dankers-Hagenaars, D., Loos, M., & Rinkes, J. (2007). La sécurité du consommateur aux Pays-Bas. Travaux de l'Association Henri Capitant, 57, 451-459. [details]
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2007). The new Netherlands Financial Services Complaints Tribunal (KiFiD): complaints settlement in the financial services market in the Netherlands. Zutphen: Paris. [details]
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2007). Europe and insurance: the consumer perspective. In M. L. Hendrikse, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Insurance and Europe (pp. 11-39). Zutphen: Paris.

  2006

  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2006). Naar een Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: preadvies voor de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 2006. Zutphen: Paris. [details]

  2005

  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2005). Geschillenbeslechting in het verzekeringsrecht. In M. L. Hendrikse, P. H. J. G. van Huizen, & J. G. J. Rinkes (Eds.), Nieuw verzekeringsrecht praktisch belicht (pp. 69-87). Deventer: Kluwer. [details]
  • Loos, M. B. M., & Rinkes, J. G. J. (2005). Van basisbeginselen, vertrouwen en eerlijke handelspraktijken. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 1, 1-3. [details]

  2004

  • Hendrikse, M. L., Margetson, N. J., & Rinkes, J. G. J. (2004). Overzicht verzekeringsrecht 1998-2004. Zutphen: Paris. [details]

  2010

  2008

  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2008). Knelpunten in het verzekeringsrecht. (NTHR-reeks; No. 9). Zutphen: Paris. [details]
  • Hendrikse, M. L., van Huizen, P. H. J. G., & Rinkes, J. G. J. (2008). Verzekeringsrecht praktisch belicht. (Recht en praktijk; No. 137). Deventer: Kluwer. [details]

  2007

  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2007). Insurance and Europe. Zutphen: Paris.
  • Hendrikse, M. L., & Rinkes, J. G. J. (2007). Art. 6 EVRM en ADR. Praktisch Procederen, 9(4), 99-100.
  • Hendrikse, M. L., Martius, H. P. A. J., & Rinkes, J. G. J. (2007). Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek: parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. - Boek 7: Titel 17 BW verzekering. Deventer: Kluwer. [details]
  • Hendrikse, M. L., Martius, H. P. A. J., & Rinkes, J. G. J. (2007). Kroniek Verzekeringsrecht 2006. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2007(8), 342-352.

  Others

  • Rinkes, J. (participant) & Hendrikse, M. L. (participant) (17-4-2018). promotor (other).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Open Universiteit
   Hoogleraar Privaatrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
   Raadsheer-plaatsvervanger
  • Rechtbank Rotterdam
   Rechter-plaatsvervanger
  • Stichting Mercatura Honesta
   Bestuurslid
  • Wolters Kluwer Collegebundel
   Redactielid
  • NTHR boekenreeks
   Redactie lid
  • Acis boekenreeks
   Redactie lid
  • Amsterdam Centre for Insurance Studies
   Fellow en onderzoeksleider programma 'Consument en Verzekering'
  • European Jounal Commercial Contract Law
   Redactie lid
  • Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
   Redactie lid
  • Stichting Bescherming Consumentenbelang
   Lid Raad van Toezicht
  • Verbond van Verzekeraars Nederland
   Voorzitter Geschillencommissie Zorg/Aansprakelijkheid van het Verbond van Verzek
  • Boonk Van Leeuwen Advocaten
   incidenteel (op afspraak) verzorgen van een lunchlezing over actualiteiten
  • Paulussen advocaten
   cursusdocent incidenteel