For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. M.J. (Marleen) van Uchelen

Faculty of Law
Dep. Private Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: A8.20
Postal address
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
 • Publications

  2022

  • van Uchelen, M. J. (2022). De nieuwe ontslaggronden van art. 2:298 BW: meer mogelijkheden voor belanghebbenden om op te treden tegen bestuurders en RvT-leden van een stichting? In Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2021-2022 (Vol. 178, pp. 355-374). Wolters Kluwer. https://www.legalintelligence.com/permaLink?sourceId=source-28380
  • van Uchelen, M. J. (2022). JOR 2022/59 (Zaanse Schans). JOR 2022/59. Case note on: Rechtbank Noord-Nederland, 16/11/21, ECLI:NL:RBNHO:2021:10815 (Stichting De Zaanse Schans). Jurisprudentie Onderneming & Recht, 2022(3), 689-691.
  • van Uchelen, M. J. (2022). Stichting Ronduit. JOR 2022/146. Case note on: Rechtbank Alkmaar, 31/03/22 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 2022(6).

  2021

  • van Uchelen, M. J. (2021). De Wet betuur en toezicht rechtspersonen (WBTR): het antwoord op "incidenten" bij stichtingen? In M. Luckerath-Rovers, H. van Ees, M. Kaptein, & I. Wuisman (Eds.), Jaarboek Corporate Governance (2021-2022 ed., Vol. 11, pp. 175-189). Wolters Kluwer.
  • van Uchelen, M. J. (2021). De gevolgen van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor pensioenfondsen. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2021(3), 5-9. [2021/18].
  • van Uchelen, M. J. (2021). RO 2021/17. 2021/17. Case note on: Rechtbank-Zeeland-West-Brabant, 12/11/20 (voetbal museum). Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2021(2).
  • van Uchelen, M. J. (2021). RO 2021/39 (Human Concern). Case note on: Hof Amsterdam, 7/04/21, ECLI:NL:GHAMS:2021:1018 Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2021(6).
  • van Uchelen, M. J. (2021). RO 2021/81 (ontslag stichtingsbestuurder). Case note on: Hof den Bosch, 12/08/21, ECLI:NL:GHSHE:2021:2543 Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2021(12).

  2020

  • van Uchelen, M. J. (2020). Sociale ondernemingen in Nederland: is het BV-recht nog flexibel genoeg? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2020(7298), 713-726. [7298].
  • van Uchelen-Schipper, M. J., & de Vries, P. P. (2020). Ontstentenis of belet van bestuurders en commissarissen in tijden van corona. Ondernemingsrecht, 2020(7), 423-430. [78]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D38F76&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2019

  2018

  • van Uchelen, M. J. (2018). Governance en toezicht. In J. J. A. Hamers, C. A. S., & D. F. M. M. Z. (Eds.), Handboek Stichting en Vereniging Zutphen: Uitgeverij Paris.
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2018). Proefschrift; Drie stellingen. De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 149(7209), 742-745. https://www.ndfr.nl/Tijdschriften/Item/IMPRWPNR-20181072095

  2016

  2015

  2014

  2021

  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2021). Ontbinding van rechtspersoon door rechter. 9. Case note on: Rb. Midden-Nederland, 28/08/20, ECLI:NL:RBMNE:2020:3646 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 26(1), 106-111. [details]

  2020

  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2020). Ondernemingsrecht 2020/144. 144. Case note on: Hof Amsterdam, 21/07/20, 200.275.760/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2020:2268, ECLI:NL:GHAMS:2020:2033 (Stichting Katholieke Universiteit). Ondernemingsrecht, 2020(15), 806-810. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2020). RO 2020/13. 13. Case note on: Hof Den Haag, 19/11/19, ECLI:NL:GHDHA:2019:3010 Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2020(2), 125-163. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2020). RO 2020/17. 17. Case note on: HvJ EU, 30/01/20, C-394/18, ECLI:EU:C:2020:56 (I.G.I.). Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2020(3), 193-221. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2020). RO 2020/32. 32. Case note on: HR, 20/03/20, 19/02195, ECLI:NL:HR:2020:483 Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2020(5), 442-456. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2020). RO 2020/62. 62. Case note on: Hof Amsterdam, 9/06/20, ECLI:NL:GHAMS:2020:1499 (ANV). Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2020(10), 779-792. [details]

  2019

  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2019). JOR 2019/77-78. 77-78. Case note on: Rb. Noord-Nederland, 11/10/18, ECLI:NL:RBNNE:2018:4078 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 24(4), 968-983. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2019). RO 2019/51. 51. Case note on: Hof Amsterdam, 20/06/19, 200.256.635/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2019:2099 (PrivaZorg). Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2019(9), 509-524. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2019). RO 2019/64. 64. Case note on: Rb. Gelderland, 11/06/19, ECLI:NL:RBGEL:2019:3247 Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2019(10), 658-664. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2019). RO 2019/76. 76. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 3/09/19, ECLI:NL:GHSHE:2019:3263 Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2019(12), 1033-1049. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2019). Statutenwijziging door bestuur stichting. 247. Case note on: Rb. Rotterdam, 30/11/18, ECLI:NL:RBROT:2018:11349 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 24(11), 3096-3103. [details]

  2018

  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2018). JOR 2018/147. 147. Case note on: Rb. Midden-Nederland, 28/02/18, ECLI:NL:RBMNE:2018:723 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 23(6), 1758-1778. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2018). JOR 2018/271. 271. Case note on: Hof ’s-Hertogenbosch, 7/08/18, ECLI:NL:GHSHE:2018:3362 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 23(11), 3162-3174. [details]

  2018

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Wolters Kluwer
   auteur/vaste medewerker Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO)
  • Houthoff
   adviseur/kandidaat-notaris
  • Law Firm School
   docent onderdeel "Bestuur en toezicht"
  • SDU
   auteur SDU Commentaar Ondernemingsrecht
  • Stichting Unfold
   lid van de raad van toezicht
  • Stichitng Haarlem Ateliers
   bestuurslid