For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. mr. J.E. (Jonathan) Soeharno

Administration of justice and legal philosophy
Faculty of Law
Dep. Jurisprudence

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: 8.08
Postal address
 • Postbus 15654
  1001 ND Amsterdam
 • About

  Jonathan Soeharno is full professor of administration of justice and legal philosophy.

  He holds degrees in law, theology and philosophy and has noted expertise in the field of ethics and integrity, both in theory and in practice.

  Next to ethics and integrity he has published on legal professions, the judicial organisation, rule of law, logic, rhetoric and judicial decision-making. He is the author of The Integrity of the Judge (Ashgate 2009), Introduction to Logic for Lawyers (2021) and The Value of the Oath (2020). He is a frequently asked speaker, both in the Netherlands and abroad.

  Soeharno is also involved in the practice of professional ethics, for example as ethics lecturer for judges and public prosecutors (since 2009), member of the Disciplinary Court of Appeal for Lawyers (2020), member of the Code of Conduct for Lawyers revision committee and member of the board of the education programme for the advocacy (2012-2016). He chairs the supervisory board of the Centre for Organisational Integrity (a non-profit).

  Soeharno holds specific expertise on the subject of scientific integrity. He was member and chair of the UvA Committee for Scientific Integrity from 2013 until 2022 (chair since 2017).

  Soeharno is a practising lawyer (Of Counsel). He is a deputy judge at the Court of Appeal 's-Hertogenbosch (commerce chamber) and a former Senator.

 • Selected publications

  Books

  J.E. Soeharno & D.F. Stein, Logic for lawyers. An introduction. Eleven publishers 2021

  J.E. Soeharno & K.A. Algra (eds), Plagiarism in Academic Research and Education. VSNU 2021 (also available in Dutch (Plagiaat in onderzoek en ondewijs))

  J.E. Soeharno, The value of the oath. The Hague: Eleven Publishers 2020

  J.E. Soeharno, Durven denken. Inleiding in de logica voor juristen. Den Haag: Boom 2017 (met medewerking van Daniel Stein en Sjoerd Oppenheim)

  J.E. Soeharno, De waarde van de eed. Den Haag: Boom 2014

  J.E. Soeharno, The Integrity of the Judge. A Philosophical Inquiry. Aldershot: Ashgate 2009

   

  Articles & Chapters

  J.E. Soeharno & J.N. van Dijk, Hoe woke mag een advocaat zijn? Nieuwe dilemma's voor de advocatuurlijke beroepsethiek. Tijdschrift Tuchtrecht 2022/2, p. 73-87

  J.E. Soeharno, Onbekend maakt onbemind. Terug naar het doel van tuchtrecht. R.L. Herregodts & M.L. Batting (red.), Handboek tuchtrecht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2022, p. 519-535

  J.E. Soeharno, De advocaat en de ander. Over de verantwoordelijkheid van de advocaat voor anderen dan de cliënt. Tijdschrift voor de Procespraktijk 2021/4, 139-146

  J.E. Soeharno, Disciplinary Punishment for Bankers: A Critical Evaluation. Journal of International Banking and Regulation (2021)36/3, 131-138 

  J.E. Soeharno, Aiming for integrity with integrity. B. van Rooij & A. Sokol (eds), Cambridge Handbook of Compliance. Cambridge University Press 2021, 1010-1019

  J.E. Soeharno, Disciplinary control of judges in the Netherlands: a vulnerable system. R. Devlin & S. Wildeman (eds), Disciplining Judges. Contemporary Challenges and Controversies. Edward Elgar 2021, 225-253

  J.E. Soeharno, What constitutes as a violation of academic integrity? J.E. Soeharno & K.A. Algra (eds), Plagiarism in Academic Research and Education. VSNU 2021, 11-25 (also available in DutchL J.E. Soeharno, Wat is een schending van wetenschappelijke integriteit? J.E. Soeharno & K.A. Algra (eds), Plagiaat in onderwijs en onderzoek).

  J.E. Soeharno, Tuchtrecht banken: tegen het doorrollen van rotte appels. Tijdschrift voor Financieel Recht 2020/11, 1-12

  J.E. Soeharno, De moed tot onpartijdigheid. Ars Aequi oktober 2020, 942-948

  J.E. Soeharno, Geen rook maar vuur. Over de waarheidsplicht van de jurist. Ars Aequi maart 2020, 230-232

  J.E. Soeharno, Van tuchtrecht bankiers naar tuchtrecht banken. Weg van het randdomein van zwarte schapen en lone wolves. F. t'Hart en T. Loonen (red.), Tuchtrecht in de financiële sector. Zutphen: Paris 2020, 31-49

  J.E. Soeharno, Cultuur. R. Kleipool e.a. (red.), Corporate Governance in Nederland. Een praktische handleiding bij de Corporate Governance Code. Den Haag: Boom 2019

  J.E. Soeharno en C. de Mare, De zeeffunctie van de advocaat. D. de Wolff (red.), Toegang tot recht. Beschouwingen aangeboden aan Mies Westerveld. Den Haag: Boom 2019

  J.E. Soeharno, Het tuchtrecht voor rechters: een kwetsbaar stelsel. Tijdschrift Tuchtrecht 2019/2

  J.E. Soeharno en J.W. Winter, De deskundige advocaat. Een pleidooi voor de togatoets en volwaardige academische en professionele vorming (NJV Preadvies). Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, Herijking van de juridische opleidingen. Deventer: Kluwer 2018

  J.E. Soeharno, Cultuur van integriteit. Een Chefsache. M. Lückerath-Rovers e.a. (red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019. Deventer: Kluwer 2018

  J.E. Soeharno, Alleen maar nette mensen. Deugden van de rechter. W. Sanders & J. Kole (red.), Karakter. Deugden voor professionals. ISVW Uitgevers, 89-97

  J.E. Soeharno, In woord en daad. Over de ethische vorming van de notaris. WPNR 2017/7161

  J.E. Soeharno, Een nieuw panopticon. Over het doel van tuchtrecht. Ars Aequi 07/08 2016

  J.E Soeharno, Tuchtrecht en de wens tot integere bankiers. Tijdschrift voor Financieel Recht 2014(6)

  J.E. Soeharno, Kernwaarden. Een erekwestie. RM Themis 2014/1

  J.E. Soeharno, Stel nou dat rechters integer blijken te zijn! Ars Aequi april 2013

  J.E. Soeharno, D. van Toor en J. Smits, Makkelijk gedacht. Over (neuro)psychologie van oordeelsvorming door de rechter. NJB 2013/2616

  J.E. Soeharno, Rechtspraak als doelwit van (on)redelijke rancune. R. Rouw, P. Vos & J. Roeland (red.), Op rancuneuze gronden. Onbehagen en populisme in de Lage Landen. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012

  J.E. Soeharno, Verlenging van verjaring ex art. 3:320 BW: eenvoudiger maar niet noodzakelijk billijker. HR 4 mei 2012, LJN BV6769 (Huisman q.q./ Hoskens).  Maandblad voor Vermogensrecht 2012(9)

  J.E. Soeharno, Blind vertrouwen: de norm van rechterlijke integriteit. Rechtstreeks 3/2011

  J.E. Soeharno, Is judicial integrity a norm? An inquiry into the concept of judicial integrity in England and the Netherlands. Utrecht Law Review 2007(1) (special issue on adjudication in a globalizing context)

  J.E. Soeharno, Freedom as Second Nature. Exploring the Value of Hegel's concept of Autonomous Personality for Global Institutional Theory. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. Beiheft 107, 2007

  J.E. Soeharno, From guardian of the Rechtsstaat to ruler in the rule of law: An inquiry into the increased role of the judiciary. A. van Hoek et al. (eds.), Multilevel Governance in Enforcement and Adjudication. Antwerpen - Oxford: Intersentia 2006

  J.E. Soeharno, Over rechterlijke intuïtie. Paul Scholtens intuïtieleer en een alternatief model van Aristoteles. Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 2005(3)

   

  Online & interviews (selection)

   

  Lezing over activisme in de wetenschap 8 december 2021 Soms moet je ook maar even onder vuur liggen. Executive finance (2021) De gepolariseerde benoeming van Brett Kavanaugh. Nederlandrechtsstaat.nl (2021) "De eed gaat over het hart van de financiële sector" - De compliance officer (2021) Plagiaat niet zo makkelijk in regels te vangen. Ad Valvas (2021) Jonathan Soeharno: “Wie bepaalt er nou of iemand geloofwaardig is?” - Rechtencircuit (2019) Ethiek is geen braafheid - Beroepsopleiding advocatuur (2018) Eed aan inflatie onderhevig. Executive finance (2018) Dutch bankers swear to god as trust in lenders slumps to record - Bloomberg (2014) Gezocht: advocaat met geweten. NOvA (2014) De magische oplossing voor alles. De eed - Interview Trouw (2013)
 • Side functions
  • Lawyer (Of Counsel) - De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
  • Judge (deputy) - Court of Appeal 's-Hertogenbosch (Commerce chamber)
  • Lecturer - Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
  • Chair - Advisory Board Protestant Theological University
  • Chair - Supervisory Board Centre for Organisational Integrity
  • Member - Hof van Discipline (Disciplinary Court of Appeal for Lawyers)
  • Member - Advisory Board Tijdschrift Tuchtrecht
  • Member - Adviesraad Prins Bernard Cultuurfonds
 • Ancillary activities
  • Centre for Organisational Integrity
   Voorzitter Raad van Toezicht
  • PThU
   Voorzitter Raad van Advies
  • Prins Bernard Cultuurfonds
   Adviesraad beurzen
  • Tijdschrift Tuchtrecht
   Lid Raad van Advies
  • Hof van Discipline
   Lid
  • Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
   Docent
  • De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
   Advocaat
  • Gerechtshof Den Bosch
   Raadsheer plaatsvervanger