For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. dr. S. (Sacha) Tamboer

Faculty of Law
Dep. Private Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: A8.19
Postal address
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
 • Profiel

  Verkort c.v. mw. mr. Sacha Tamboer

  Sacha Tamboer (1973) behaalde in 2004 haar doctoraal Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie het privaat- en consumentenrecht. Tijdens haar studie is zij onder meer werkzaam geweest op een advocatenkantoor en is zij lid geweest van de Examencommissie van de Hogeschool Holland. Na het behalen van haar bul werkte zij als juriste bij het grondbedrijf van een gemeente, waarna zij in november 2005 is aangesteld als docente bij de afdeling Privaatrecht A van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Vanaf 1 augustus 2006 is Sacha Tamboer aangesteld als junior docent-onderzoeker bij de afdeling Privaatrecht A en het onderzoeksinstituut Amsterdams Instituut Privaatrecht. De titel van haar proefschrift is 'De klachtplicht bij non-conformiteit in het Nederlandse en Europese contractenrecht'. Tevens is zij lid van de Ius Commune onderzoeksschool.

  Onderzoek

  Sacha Tamboer verricht haar onderzoek bij het Amsterdams Instituut Privaatrecht bij het onderzoeksprogramma 'Nederlands privaatrecht in internationaal en rechtsvergelijkend perspectief'. Haar promotor is de heer prof. mr. M.B.M. Loos. Dagelijks begeleider is de heer mr. G.J.P. de Vries.

  In haar proefschrift met als titel 'De klachtplicht bij non-conformiteit in het Nederlandse en Europese contractenrecht' gaat zij onder andere in op vragen als: hoe is de klachtplicht in het Nederlandse en Europese contractenrecht geregeld? Welke rol dient een dergelijke klachtplicht in het (in ontwikkeling zijnde) Europees contractenrecht te spelen? Heeft de klachtplicht bij non-conformiteit effect op het klachtgedrag van de betreffende contractspartijen; zou het beoogde doel ook gerealiseerd kunnen worden?

  website AIP

  Publicaties

  'De klachtplicht van de koper in het Nederlandse kooprecht', in : Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken , 2008-6, p. 216-228 

  Boom Basics Consumentenkoop, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007. ISBN 978-90-5454-895-9

  Onderwijs

  2005-heden: docent Contractenrecht.

  2007-heden: coördinator van de Master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk.

  2005-2006 docent Aansprakelijkheidsrecht.

  2007: docent PAO-cursus 'Capita Contractenrecht'.

  2007: docent PAO-cursus 'Privaatrecht voor Erfgoedinstellingen'.

  2009: docent PAO-cursus 'Ontbinding en opzegging van contracten'

  2009: docent PAO-cursus 'Capita Contractenrecht'

  2009: docent PAO-cursus 'Schenkingen aan het museum'

  2010: docent PAO-cursus 'Verbintenissen algemeen'

  2010: docent SSR-cursus 'Koop en consumentenkoop'

  2010: docent PAO-cursus 'Ontbinding en opzegging van contracten'

  2010: docent PAO-cursus 'Schadevergoeding uit wanprestatie'

 • nevenwerkzaamheden

  1. Lid Klachtencommissie Joods Maatschappelijk Werk- niet functiegerelateerd/niet bezoldigd

  2. docent SSR - FR en B

  3. docent Eggens Instituut - FR en BA

 • Publications

  2008

  • Tamboer, S. (2008). De klachtplicht van de koper in het Nederlandse kooprecht. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2008(6), 216-228. [details]

  2015

  • Tamboer, S., & Loos, M. B. M. (2015). Consumentenkoop. (2e ed.) (Boom Basics). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2021

  • Tamboer, S. (2021). De klachtplicht bij koop: Een pleidooi voor inperking van het toepassingsbereik in het licht van het pacta sunt servanda-beginsel. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Eggens Instituut
   Docent
  • SSR
   Docent
  • Joods Maatschappelijk Werk
   Lid Klachtencommissie