For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Drs. O. (Otto) van Tubergen

Faculty of Law
Education Service Centre
Photographer: nn

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 1030
  1000 BA Amsterdam
 • Profiel

  Welkom op de persoonlijke pagina van Otto van Tubergen

  Vanaf 1998 ben ik werkzaam bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Mijn huidige functie is onderwijsplanner bij het Education Service Center (ESC). Daarnaast ben ik ook betrokken bij de BHV-organisatie als Hoofd-ploegleider en EHBO'er en lid van het Crisisteam Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

  Voor de FdR ben ik lid van de ondernemingsraad (OR) en tevens lid van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de UvA. In de OR houd ik mij naast de algemene zaken in het bijzonder ook bezig met de financiën. In de COR ben ik voorzitter van de Commissie Huisvesting, ben ik lid van de Commissie Financiën en ben ik betrokken bij, entameer ik onderwerpen als Integrale Veiligheid, Duurzaamheid, Strategisch Beleid, Ketenbeheer, Risico- en Reputatie Management. Aan dit rijtje onderwerpen heb ik later "(bestuurlijke) Integriteit" toegevoegd en recentelijk wetenschappelijke - en bestuurlijke ethiek.

   

  Werkgroepen, tafels, platformen en stuurgroepen

  Voor mijn werkzaamheden ben ik lid van of maak ik, naast het lidmaatschap van COR en OR, deel uit van onder andere de volgende overleggen:

  BHV ploegleiders overleg REC

  Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie (AIEC) (benoemd door CvB)

  Programmagroep Universiteitskwartier (Binnenstadscampus o.a. keuze locatie UB)

  UvA werkgroep "Integrale Integriteit"

  UvA begeleidingsgroep RI&E

  COR Commissie Huisvesting (voorzitter)

  Kwartaaloverleggen met dir. Huisvesting Ontwikkeling

  COR commissie Financiën (lid)

  Technische overleggen met dir. FP&C

  Overlegorgaan roosteraars (OOR voorheen beter bekend als KUG S+)

  In het verleden: werkgroep tentamenzalen IWO, UvA Bibliotheek commissie, werkgroep EHBO, Beleidsplatform Onderwijszalen, UvA werkgroep "Bring your own device" (BYOD), Klankbordgroep EHBO tbv nieuwe aanbesteding, BOLREC samenwerkingsverband t.b.v. het optimaliseren van onderwijsvoorzieningen op REC

   

  Eerdere werkzaamheden

  Voor 1998 was ik projectmatig verbonden aan diverse faculteiten van de UvA, waaronder die van Economie en Natuurkunde, en de Universiteitsbibliotheek. Deze werkzaamheden wisselde ik af met dienstverbanden bij de Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht en bij Philips. Tevens was ik free-lance projectorganisator voor (inter-)nationale muziekprodukties. 

   

  Opleiding

  Op de UvA maar ook deels aan de VU en de RUU studeerde ik Geologie met als specialisaties Structurele Geologie en Mariene Geologie. Tevens volgde ik een postacademische opleiding Milieukunde (basiscursus).

  Het management development programma (PMD - 2011) van de UvA: Programma Sturen en Beïnvloeden (PSB). Binnen dit programma heb ik mij intensief beziggehouden met  de onderwerpen Strategisch Beleid en Reputatie Management.

  December 2014 afgerond de opleiding "Integriteitscoördinator in het publieke domein" bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

   

  Naast het werk

  Naast het werk kunt u mij op verschillende andere plaatsen tegenkomen zoals op een concertpodium, op een alp, in een zeilboot of als bestuurder van een vereniging of stichting.

   

  Wat vinden collega's

  De uitkomst van de UvA-medewerkersmonitor 2017 laat de grote waardering van FdR collega's zien voor de onderwijsroostering zoals te zien is in onderstaande tabel bij "Inroostering zalen", "Capaciteit zalen" en "Aantal onderwijszalen". En ook de UvA-medewerkersmonitor 2019 laat opnieuw deze grote waardering zien.

  Bijzonder valt hierbij te vermelden dat in deze periode 2018-2019 de faculteit is verhuisd van de Oudemanhuispoort naar REC A. Het onderwijs is vrijwel geheel verplaatst naar nieuwe onderwijszalen in REC A. Tevens heeft er een reorganisatie plaatsgevonden. Over 2018 hebben we ruim 200.000 euro minder uitgegeven aan zaalhuur (dat is een kleine 15% van de totale kosten).

  Uit: Medewerkersmonitor 2017
  Uit: Medewerkersmonitor 2019
 • Ancillary activities
  • Stichting K2
   Voorzitter van het bestuur