For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

S.H.J. (Sam) VandeVondele

Executive Staff
Academische Zaken

Visiting address
 • Spui 21
 • Room number: 2.01
Postal address
 • Postbus 19268
  1000 GG Amsterdam
 • Profiel

  Sam VandeVondele is werkzaam als beleidsmedewerker bij de afdeling Academische Zaken van de Bestuursstaf. Binnen het traject van hooglerarenbenoemingen voorziet hij het College van Bestuur van advies en is hij aanspreekpunt voor de facultaire contactpersonen. Voorts is hij secretaris van de Senaat, een adviescommissie van het College onder voorzitterschap van prof. dr. Damiaan Denys (tot 2018), prof. mr. dr. Aukje van Hoek (tot 2022) en prof. dr. Edith Smit (sinds 2023), en het Facultair Stafoverleg, een overlegorgaan van Academische Zaken met vertegenwoordigers van de faculteiten. 

  Bij het voormalige ministerie van VROM was Sam in de periode 2006-2012 onder meer secretaris van het Programma Slimmere regels, Betere uitvoering, Minder lasten (SBM) en het Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA). In die laatste hoedanigheid ondersteunde hij tevens enkele jaren de ambassadeur van het programma, voormalig minister van VROM Sybilla Dekker. Eind 2012 maakte hij de overstap naar de Universiteit van Amsterdam, als Griffier van het College van Bestuur.

 • Ancillary activities
  • No ancillary activities