For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. I. (Imrat) Verhoeven

Faculty of Social and Behavioural Sciences
Programme group: Transnational Configurations, Conflict and Governance
Photographer: Bram Belloni

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: B9.09
Postal address
 • Postbus 15578
  1001 NB Amsterdam
 • Publications

  2023

  2022

  2021

  2019

  2017

  2016

  • Verhoeven, I. (2016). De maakbare buurt: Lokale overheidsparticipatie. In R. van Es, & J. van Rossum (Eds.), De stad als organisatie: Lessen uit The Wire (pp. 196-218). Vakmedianet. [details]
  • Verhoeven, I., & Duyvendak, J. W. (2016). Enter emotions. Appealing to anxiety and anger in a process of municipal amalgamation. Critical Policy Studies, 10(4), 468-485. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/19460171.2015.1032990 [details]

  2015

  • Verhoeven, I., & Bröer, C. (2015). Contentious governance: local governmental players as social movement actors. In J. W. Duyvendak, & J. M. Jasper (Eds.), Breaking down the state: protestors engaged (pp. 95-110). (Protest and social movements; No. 5). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789089647597 [details]

  2014

  • de Vries, G., Verhoeven, I., & Boeckhout, M. (2014). Governing a Vulnerable Society: Toward a Precaution-Based Approach. In A. Hommels, J. Mesman, & W. E. Bijker (Eds.), Vulnerability in Technological Cultures: New Directions in Research and Governance (pp. 223-241). (Inside Technology). MIT Press. [details]

  2013

  • Oude Vrielink, M., Verhoeven, I., & van Wijdeven, T. (2013). Meedoen met de overheid? Over de stille beleidspraktijk van de doe-democratie. Bestuurskunde, 22(2), 13-22. http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/bk/2013/2/Bk_0927-3387_2013_022_002_002.pdf [details]
  • Roggeveen, S., & Verhoeven, I. (2013). Wie maken de Wmo: gemeenten of burgers? De veranderende framing van gemeentelijke beleidsplannen. In T. Kampen, I. Verhoeven, & L. Verplanke (Eds.), De affectieve burger: hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pp. 155-167). (Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek; Vol. 2013). Amsterdam: Van Gennep. [details]
  • Verhoeven, I. (2013). Wel duurzame zorg, geen duurzame relaties: gezocht: zorgvrijwilligers, 2 uur per week, geen verplichting. In T. Kampen, I. Verhoeven, & L. Verplanke (Eds.), De affectieve burger: hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pp. 204-218). (Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek; Vol. 2013). Amsterdam: Van Gennep. [details]
  • Verhoeven, I., & Tonkens, E. (2013). Talking active citizenship: framing welfare state reform in England and the Netherlands. Social Policy and Society, 12(3), 415-426. https://doi.org/10.1017/S1474746413000158 [details]
  • Verhoeven, I., & Tonkens, E. (2013). Wat de overheid van burgers wil: de framing van de veranderende verzorgingsstaat in Nederland en Engeland. In T. Kampen, I. Verhoeven, & L. Verplanke (Eds.), De affectieve burger: hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pp. 25-40). (Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek; Vol. 2013). Amsterdam: Van Gennep. [details]
  • Verhoeven, I., Verplanke, L., & Kampen, T. (2013). Affectief burgerschap in de verzorgingsstaat: over de nieuwe publieke moraal. In T. Kampen, I. Verhoeven, & L. Verplanke (Eds.), De affectieve burger: hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pp. 11-23). (Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek; Vol. 2013). Amsterdam: Van Gennep. [details]
  • van Bochove, M., Verhoeven, I., & Roggeveen, S. (2013). Sterke vrijwilligers, volhardende professionals: nieuwe verhoudingen door de Wmo. In T. Kampen, I. Verhoeven, & L. Verplanke (Eds.), De affectieve burger: hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pp. 187-203). (Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek; Vol. 2013). Amsterdam: Van Gennep. [details]

  2012

  • Verhoeven, I., & Oude Vrielink, M. (2012). De stille ideologie van de doe-democratie. In C. van Montfort, A. Michels, & W. van Dooren (Eds.), Stille ideologie: onderstromen in beleid en bestuur (pp. 55-66). Den Haag: Boom Lemma. [details]

  2011

  2010

  • Tonkens, E., & Verhoeven, I. (2010). Conclusie: brave burgers: gezocht en gevonden. In I. Verhoeven, & M. Ham (Eds.), Brave burgers gezocht: de grenzen van de activerende overheid (pp. 259-268). (TSS, tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek; No. 2010). Van Gennep. [details]
  • Verhoeven, I. (2010). Wij weten het beter: spanningen tussen eigenzinnige burgers en politiek. In I. Verhoeven, & M. Ham (Eds.), Brave burgers gezocht: de grenzen van de activerende overheid (pp. 177-192). Van Gennep. [details]
  • Verhoeven, I., & Ham, M. (2010). Inleiding: de overheid op zoek naar brave burgers. In I. Verhoeven, & M. Ham (Eds.), Brave burgers gezocht: de grenzen van de activerende overheid (pp. 9-19). (TSS, tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek; No. 2010). Van Gennep. [details]

  2009

  • Verhoeven, I. (2009). Boze burgers: politieke mobilisatie tegen de gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving. Sociologie, 5(2), 203-220. [details]

  2007

  • Duyvendak, J. W., Engbersen, G., Verhoeven, I., & Teeuwen, M. (2007). Inleiding. In Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt. (pp. 11-27). Amsterdam: Amsterdam University Press.

  2006

  2019

  • Verhoeven, I., & Tonkens, E. (2019). Joining the Citizens: Forging New Collaborations Between Government and Citizens in Deprived Neighborhoods. In M. Stout (Ed.), From Austerity to Abundance? : Creative Approaches to Coordinating the Common Good (Vol. 6, pp. 161-179). (Critical Perspectives on International Public Sector Management; Vol. 6). United Kingdom: Emerald Publishing. [details]

  2018

  • Verhoeven, I., & van Bochove, M. (2018). Moving Away, Toward, and Against: How Front-line Workers Cope with Substitution by Volunteers in Dutch Care and Welfare Services. Journal of Social Policy, 47(4), 783-801. https://doi.org/10.1017/S0047279418000119 [details]

  2013

  • Kampen, T., Verhoeven, I., & Verplanke, L. (2013). De affectieve burger: hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. (Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek; Vol. 2013). Amsterdam: Van Gennep. [details]

  2012

  • Tonkens, E., & Verhoeven, I. (2012). Bewonersinitiatieven: proeftuin voor partnerschap tussen burgers en overheid. Amsterdam: Pallas Publications. [details]

  2011

  2010

  2009

  2007

  • Duyvendak, J. W., Engbergen, G., Verhoeven, I., & Teeuwen, M. L. E. M. (2007). Macht en verantwoordelijkheid. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Duyvendak, J. W., Engbersen, G., Verhoeven, I., & Teeuwen, M. L. E. M. (2007). Inleiding: macht en verantwoordelijkheid. In J. W. Duyvendak, G. Engbersen, M. L. E. M. Teeuwen, & I. Verhoeven (Eds.), Macht en Verantwoordelijkheid: Essays voor Kees Schuyt (pp. 11-27). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Verhoeven, I. (2007). Wie de macht in het gezicht kijkt eist verantwoording. Politici en actieve burgers in een mediadebat over gemeentelijke herindeling. In J. W. Duyvendak, G. Engbersen, M. Teeuwen, & I. Verhoeven (Eds.), Macht en Verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt. Amsterdam: Amsterdam University Press.

  2006

  • Verhoeven, I. (2006). Alledaags politiek burgerschap en de overheid. In P. Meurs, E. Schrijvers, & G. De Vries (Eds.), Leren van de praktijk. Gebruik van lokale kennis en ervaring voor beleid. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Verhoeven, I. (2006). Burgers als toezichthouders op publieke besluitvorming. In J. Grin, M. A. Hajer, & J. W. Versteeg (Eds.), Meervoudige democratie. ervaringen met vernieuwend bestuur Amsterdam: Aksant.
  • Verhoeven, I. (2006). De emotionele uitdaging van de politiek. De noodzaak voor politici om via 'emotioneel werk' actief het vertrouwen van burgers te genereren. In A. Korsten, & P. J. M. De Goede (Eds.), Vertrouwen in het openbaar bestuur Den Haag: ROB.

  2005

  • Verhoeven, I., & Broeders, D. W. J. (2005). Kiezen uit overvloed. Sociaal-culturele ontwikkelingen in vraag en aanbod in het medialandschap. In W. B. H. J. Van de Donk, D. W. J. Broeders, & F. Hoefnagel (Eds.), Trends in het medialandschap. Vier verkenningen Amsterdam: Amsterdam University Press.

  2004

  • Verhoeven, I. (2004). 'Veranderend politiek burgerschap en democratie'. In E. R. Engelen, & M. Sie Dhian Ho (Eds.), De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat. (pp. 55-78). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2003

  • Verhoeven, I., & Mosch, R. H. J. (2003). Meer wereld, meer vertrouwen? Economisch-Statistische Berichten, 88(4), 16-17.
  • Verhoeven, I., & Schuyt, C. J. M. (2003). Institutioneel vertrouwen als bron van legitimiteit. Openbaar Bestuur, (3), 11-14.

  2016

  • Kruiter, A. J., & Verhoeven, I. (2016). Reflexoverheid. In A. J. Kruiter, & I. Verhoeven (Eds.), Reflexoverheid (pp. 9-18). Den Haag: Boom bestuurskunde. [details]
  • Kruiter, A. J., & Verhoeven, I. (Eds.) (2016). Reflexoverheid. Den Haag: Boom bestuurskunde. [details]
  • Verhoeven, I. (2016). Burgerschap als speelbal van de politiek. In A. J. Kruiter, & I. Verhoeven (Eds.), Reflexoverheid (pp. 125-131). Den Haag: Boom bestuurskunde. [details]

  2014

  2011

  2010

  2009

  2008

  • de Vries, G. H., & Verhoeven, I. (2008). Onzekere veiligheid: van een reactieve naar een proactieve omgang met onzekerheid. Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, 1(10), 28-30. [details]

  2005

  • Verhoeven, I., & Kremer, M. (2005). Vraaggericht werken: voor echte professionals. TSS : Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 59(1-2), 16-21.

  2004

  2014

  2012

  • Denters, B., Bakker, J., Tonkens, E. H., & Verhoeven, I. (2012). How benign is citizens’ community engagement in local governance?. Paper presented at NICIS International Scientific Review Committee meeting, .
  • Tonkens, E. H., Verhoeven, I., Denters, B., & Bakker, J. (2012). Governance of citizen initiatives: democratic empowering professionalism in practice. Paper presented at NICIS International Scientific Review Committee meeting, .
  • Verhoeven, I., & Broer, C. (2012). Contentious governance. Local governments as social movement actors. Paper presented at Mini-conference: Social Movements Players Formerly Known as the State Part Two.

  2011

  • Tonkens, E. H., & Verhoeven, I. (2011). The demanding citizen and participatory budgets: budgets as curbing and stirring up citizens’ demands. Paper presented at ECPR General Conference, .
  • Tonkens, E. H., Kampen, T., de Wilde, M., & Verhoeven, I. (2011). Abandonment: towards a micro-sociology of interactions between volunteers and institutions. Paper presented at Annual RC21 Conference 2011: The struggle to belong. Dealing with diversity in 21st century urban settings, .
  • Tonkens, E. H., Kampen, T., de Wilde, M., & Verhoeven, I. (2011). Towards a micro-sociology of interactions between volunteers and institutions. Paper presented at Challenges of Urban Governance, Den Haag, Netherlands.
  • Tonkens, E. H., Verhoeven, I., & Heerings, M. (2011). Budgets for citizen’s initiatives: booming mutual expectations of citizens and local government. Paper presented at European Sociological Association 10th conference. http://imatis.unige.ch/conference/abstractbooks/abstract.php?aID=3071
  • Verhoeven, I. (2011). Discursive boundaries and framing dilemmas: Interactional framing in a contentious policy process. Paper presented at 6th International Conference in Interpretative Policy Analysis Discursive spaces. Politics, Practices of Power, .
  • Verhoeven, I., & Duyvendak, J. W. (2011). Enter emotions. Fear, Anger and Political Engagement in a Process of Municipal Amalgamation. Paper presented at 6th ECPR General Conference, University of Iceland. https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=9011&EventID=1 [details]

  Membership / relevant position

  • Verhoeven, I. (2014). Editor journal Tijdschrift voor sociale vraagstukken, Tijdschrift voor sociale vraagstukken.
  • Verhoeven, I. (2014). Editor journal Beleid en Maatschappij, journal Beleid en Maatschappij.
  • Verhoeven, I. (2009). Lid redactie, Beleid en Maatschappij (BenM).
  • Verhoeven, I. (2009). Lid redactie, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSS).

  Journal editor

  • Verhoeven, I. (editor) (2009-2011). TSS : Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (Journal).
  • Verhoeven, I. (editor) (2009-2011). B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij (Journal).
  • Verhoeven, I. (editor) (2008). B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij (Journal).
  • Verhoeven, I. (editor) (2008). TSS : Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (Journal).
  • Verhoeven, I. (editor) (2007). TSS : Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (Journal).
  • Verhoeven, I. (editor) (2007). B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij (Journal).

  Talk / presentation

  • Verhoeven, I. (invited speaker) (14-7-2009). Zonder performance geen politiek, Lezing voor de directie Wonen, Werken en Integratie van het Ministerie van VROM, Den Haag.

  Others

  • Laws, D. W. (organiser), Verhoeven, I. (organiser) & Metze, T. A. P. (organiser) (3-7-2014 - 5-7-2014). 9th International Interpretive Policy Analysis Conference, Wageningen. Panel organizers: Panel title: ‘Affect and Uncertainty in the Backyard’ (organising a conference, workshop, ...).
  • Verhoeven, I. (participant), Laws, D. W. (participant), Metze, T. A. P. (participant) & van Hulst, M. (participant) (3-7-2013 - 5-7-2013). 8th IPA conference Societies in Conflict: Experts, Publics and Democracy, Vienna. Organizer, Panel title: The dynamics of escalation in policy conflict (participating in a conference, workshop, ...).
  • Verhoeven, I. (participant) & Broer, C. (participant) (5-7-2012 - 7-7-2012). 7th IPA conference Understanding the Drama of Democracy, Tilburg. Panel ‘Understanding Processes of Policy Contestation’ (participating in a conference, workshop, ...).
  • Verhoeven, I. (participant), Laws, D. W. (participant), Verloo, N. (participant), Metze, T. A. P. (participant), van Hulst, M. (participant) & Wagenaar, H. (participant) (5-7-2012 - 7-7-2012). 7th IPA conference Understanding the Drama of Democracy, Tilburg. Panel ‘Practical Citizenship: Developing identities through policy action’ (participating in a conference, workshop, ...).
  • Verhoeven, I. (participant), Duyvendak, J. W. (participant), Tonkens, E. H. (participant) & Jansen Verplanke, L. H. (participant) (5-7-2012 - 7-7-2012). 7th IPA conference Understanding the Drama of Democracy. Panel ‘Performing Welfare State Reform’ (participating in a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities