For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. J.W.P.M. (Jan Willem) van der Velden

Financial law
Faculty of Law
Dep. Private Law
Photographer: Duncan de Fey

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
 • Profile

  After practicing law for several years in Eindhoven, Amsterdam and New York, Jan Willem van der Velden began a part-time lectureship at Radboud University Nijmegen, in order to study and teach the law. This double interest kept hold of him.

  In 2008 he obtained his doctorate in 'Investment institutions in civil law'. A year later he founded Keijser Van der Velden lawyers, a niche firm that specializes in financial law.

  In addition to legal practice and his academic pursuits, prof. van der Velden is also socially active, serving as substitute judge at the Court of Appeal in ’s-Hertogenbosch. He is a board member of an NGO for development as well as supervisory director of SolarNow, Triodos Vastgoedfonds, Triodos Groenfonds and Triodos Fair Share Fund.

  "Practice is more colourful than the theories you can make up at your desk. At the same time, legal research and lecturing inspire one to find solutions that might not otherwise present themselves in everyday practice."

 • Ancillary activities
 • Publications

  Proefschrift:

  J.W.P.M. van der Velden, Beleggingsfondsen naar burgerlijk recht, (diss. Nijmegen), Kluwer, Deventer 2008.

   

  Artikelen en boekbijdragen:

  P. Laaper en J.W.P.M. van der Velden, ‘Twee jaar bankentuchtrecht onder de loep’, Financieel Recht 2017/06.

  J.W.P.M. van der Velden en E.L.M. van Kranenburg, ‘Waar de ondernemingspraktijk en het financiële recht elkaar raken’, in: W.D. Kolkman en L.C.A. Verstappen (red.) Handboek Ondernemingsrecht 2016/2017, Walburg Pers 2016, p. 1086-1127.

  J.W.P.M. van der Velden, Fondsen voor gemene rekening: wel of geen maatschap?, Financieel Recht 2015/4, p. 139-145.

  M.F.M. van den Berg, J.W.P.M. van der Velden en C.W.M. Vergouwen, De Bitcoin-verzekering. Een kans voor de financiële sector om klantbelang centraal te stellen in innovatieve productontwikkeling?, Maandblad voor Vermogensrecht 2014-5, p. 128/134.

  J.W.P.M. van der Velden, ‘Waarde(n)loos’, in: D. Busch en M.P. Nieuwe Weme (red.), Christel’s Koers, Kluwer, Deventer 2013, p. 735-746.

  J.W.P.M. van der Velden en E.L.M. van Kranenburg, ‘Waar de ondernemingspraktijk en het financiële recht elkaar raken’, in: W.D. Kolkman en L.C.A. Verstappen (red.) Handboek Ondernemingsrecht 2013/2014, Walburg Pers 2013, p. 1066-1105.

  J.W.P.M. van der Velden, ‘Beleggingsinstellingen en aansprakelijkheid in het zicht van de nieuwe regelgeving’, in: D. Busch, C.J.M. Klaassen en T.M.C. Arons (red.), Aansprakelijkheid in de Financiële Sector, Kluwer, Deventer 2013, p. 973-993.

  J.W.P.M. van der Velden, Civielrechtelijke aspecten van fondsen voor gemene rekening, Vastgoed Fiscaal en Civiel 2011/11, p. 6-11.

  C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden, Beleggingsinstellingen (hoofdstuk 13,) in: D. Busch e.a., Onderneming en financieel toezicht, 2010, p. 465-506.

  J.W.P.M. van der Velden, Peremptoir Gesteld, Arnhems Balie Bulletin 2010/3, p. 13.

  J.W.P.M. van der Velden, Babylonische Bewaarders, Ondernemingsrecht 2009/173.

  J.W.P.M. van der Velden, Beleggingsfondsen en civielrechtelijke praktijk, Onderneming en Financiering 2009 (17) 3, p. 18-29.

  D. Busch en J.W.P.M. van der Velden, Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening, Financieel Recht 2009/1, p. 4-12.

  J.W.P.M. van der Velden, Gedragscode voor beleggingsinstellingen, Ondernemingsrecht 2008/67.

  J.W.P.M. van der Velden, (Middellijke) vertegenwoordiging bij beleggingsfondsen, Financieel Recht 2006/7-8, p. 156-166.

  J.W.P.M. van der Velden, Kanttekeningen bij het wetsvoorstel Wijziging Wet toezicht beleggingsinstellingen, Ondernemingsrecht 2004/23.

  J.W.P.M. van der Velden, ‘Gronden van prospectusaansprakelijkheid’, in: C.J.M. Klaassen, R.J.N. Schlössels en G. van Solinge, Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt, Kluwer 2003, p. 673-697.

  J.W.P.M. van der Velden, Pandrecht voor participanten, art. 3:259 BW en beleggingsfondsen, Ondernemingsrecht 2002, p. 397 e.v.

  J.W.P.M. van der Velden, Beleggingsinstellingen nader belicht, Ondernemingsrecht 2000, p. 291 e.v.

  J.W.P.M. van der Velden, Contractuele prospectusaansprakelijkheid, De NV 1997, p. 145-149.

   

  Periodieke vakpublicaties:

  Ars Aequi Kwartaalsignaal, financieel recht (2011 - 2018).

  SDU Commentaar financieel recht en ondernemingsrecht
  commentaar op verschillende paragrafen en artikelen uit het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en lagere regelgeving (2017 - ).

   

  Noten:

  Rb. Amsterdam 17 mei 2017, JOR 2017/200 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Fibonacci/Binck Bank).

  Rb. Den Haag 21 december 2016, JOR 2017/98 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Belegger/Fibonacci).

  Rb. Midden Nederland 30 december 2015, JOR 2016/196 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Fehabo Vastgoed / Rabobank; vordering inzake manipulatie Euribor).

  CBB 2 december 2015, JOR 2016/10 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Robeco beleggingsfondsen / AFM).

  Pres. Rb. Amsterdam 6 maart 2015, JOR 2015/236 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Fibonacci/Binck Bank).

  Rb. Gelderland 1 mei 2014, AAe Jurisprudentie Financieel Recht 2015, p. 484-497, m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Scheepsfonds; X/Inspecteur).

  Rb. Rotterdam 24 december 2013, AAe Jurisprudentie Financieel Recht 2015, p. 460-464, m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Robeco beleggingsinstellingen/AFM).

  HR 29 mei 2015, JIN 2015/152 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Restaria de Katterug).

  Hof Den Haag 20 januari 2015, JOR 2015/142 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Dexia - beleggingstechnische gebreken en boetebeding).

  Hof Den Haag 20 januari 2015, JOR 2015/142 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Dexia - beleggingstechnische gebreken en boetebeding).

  Rb. Rotterdam 24 december 2012, JOR 2015/7 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Robeco fondsen / AFM).

  Hof Amsterdam 14 mei 2013, JOR 2013/212 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Stichting Hulp Gedupeerden / Wijs en Van Oostveen).

  Rb. Amsterdam 19 december 2012, JOR 2013/103 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Stichting Hulp Gedupeerden / Wijs en Van Oostveen).

  Hoge Raad 5 oktober 2012, Ondernemingsrecht 2013/22 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Sytsma c.s. / Van der Heiden; gedupeerden René van den Berg).

  Geschillencommissie DSI 11 april 2011, JOR 2012/357 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Vermogensbeheer, onvoldoende spreiding).

  Beroepscommissie DSI 31 januari 2012, JOR 2012/358 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Vermogensbeheer, onvoldoende spreiding).

  Rechtbank Amsterdam 18 juli 2012, JOR 2012/359 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Simonis e.a. / Wijs & Van Oostveen BV).

  Hof Amsterdam 4 november 2008, JOR 2009/14 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Van Nieuwburg e.a. / Pot e.a.).

  Rechtbank Arnhem 9 juni 2004, Ars Aequi Jurisprudentie Financieel recht 2012, p. 83-87 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (De Vries en Dijkstra / Ohra).

  Rechtbank Almelo 28 december 2005 , Ars Aequi Jurisprudentie Financieel recht 2012, p. 123-133 m.nt. J.W.P.M van der Velden (Beleggingsfonds Rifodi - Daniëls q.q. - Berkenbos).

  Rechtbank 's-Gravenhage 11 januari 2012, JOR 2012/181 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Curatoren DSB/Den Hollander c.s.).

  Rechtbank Rotterdam 9 februari 2012, JOR 2012/145 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Ageas/AFM).

  Hof Amsterdam 6 september 2011, JOR 2011/367 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Land c.s./Euronext c.s.).

  Rb. Arnhem 9 juni 2004, JOR 2005/31 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (De Vries/Ohra).

  Rb Amsterdam 22 oktober 2003, JOR 2003/286 m.nt. J.W.P.M. van der Velden (Premselaar methode).

 • Ancillary activities
  • Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
   Raadsheer-plaatsvervanger
  • Triodos Fair Share Fund
   Lid Raad van Toezicht
  • Beroepsopleiding Advocatuur
   lid van de examencommissie
  • Triodos Strategies II N.V.
   Commissaris
  • Beroepsopleiding Advocatuur
   lid examencommissie
  • Keijser Van der Velden N.V.
   advocaat
  • Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
   raadsheer-plaatsvervanger
  • Triodos Fair Share Fund
   lid raad van toezicht