For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. S. (Sjoerd) de Vos

Faculty of Social and Behavioural Sciences
GPIO : Docenten GPIO

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15629
  1001 NC Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2017

  • Veldhuizen, E. M., Ikram, U. Z., de Vos, S., & Kunst, A. E. (2017). The relationship between ethnic composition of the residential environment and self-reported health among Turks and Moroccans in Amsterdam. International Journal of Health Geographics, 16(12). https://doi.org/10.1186/s12942-017-0084-x [details]

  2012

  • Musterd, S., de Vos, S., Das, M., & Latten, J. (2012). Neighbourhood composition and economic prospects: a longitudinal study in the Netherlands. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 103(1), 85-100. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2011.00678.x [details]
  • Ruijs, W. L. M., Hautvast, J. L. A., van der Velden, K., de Vos, S., Knippenberg, H., & Hulscher, M. E. J. L. (2012). Religious subgroups influencing vaccination coverage in the Dutch Bible belt: an ecological study. In W. L. M. Ruijs (Ed.), Acceptance of vaccination among orthodox protestants in the Netherlands (pp. 25-43) http://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/98582 [details]

  2011

  2010

  • Das, M., Musterd, S., de Vos, S., & Latten, J. J. (2010). Social mobility: the influence of het neighbourhood. In C. A. Brebbia, S. Hernández, & E. Tiezzi (Eds.), The Sustainable City VI: Urban Regeneration and Sustainability (pp. 153-164). (WIT Transactions on Ecology and the Environment; Vol. 129). WIT Press. https://doi.org/10.2495/SC100141 [details]
  • Knippenberg, H., & de Vos, S. (2010). Een opmerkelijke omslag: het veranderde geografische patroon van de huwelijksvruchtbaarheid in Nederland tijdens de culturele revolutie van de jaren zestig en zeventig. In K. Matthijs, B. van de Putte, J. Kok, & H. Bras (Eds.), Leven in de lage landen, historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland, jaarboek 2010 (pp. 187-209). Acco. [details]
  • Knippenberg, H., & de Vos, S. (2010). Tussen crisis en verzuiling: regionale verschillen in vruchtbaarheid in Nederland tijdens het interbellum. In J. Kok, & J. van Bavel (Eds.), De levenskracht der bevolking: Sociale en demografische kwesties in de Lage Landen tijdens het interbellum (pp. 109-140). Universitaire Pers Leuven. [details]
  • Lieten, K., & de Vos, S. (2010). In den bloeitijd des levens…': over kinderen in slavernij wereldwijd. In A. Bijnaar (Ed.), Kind aan de ketting: opgroeien in slavernij toen en nu (pp. 181-194). KIT publishers. [details]
  • Musterd, S., Ostendorf, W., & de Vos, S. (2010). Neighbourhood effects and social mobility: a longitudinal analysis. In R. Paddison, & W. Ostendorf (Eds.), Urban studies. Society. - Vol 1: Cities as social spaces (pp. 291-305). (Sage library in urban studies). Sage. [details]

  2009

  • Musterd, S., Ostendorf, W., & de Vos, S. (2009). Neighbourhood effects and social mobility: a longitudinal analysis. In J. Friedrichs, G. Galster, & S. Musterd (Eds.), Life in poverty neighbourhoods: European and American perspectives (pp. 81-96). Routledge. [details]

  2008

  • Deurloo, M. C., & de Vos, S. (2008). Measuring segregation at the micro level: an application of the M measure to multi-ethnic residential neighbourhoods in Amsterdam. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 99(3), 329-347. https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2008.00465.x [details]
  • Knippenberg, H., & de Vos, S. (2008). Vroege ontkerkelijking in Nederland: een analyse van het geboortecohort 1850-1882. In I. Maas, M. H. D. van Leeuwen, & K. Mandemakers (Eds.), Honderdvijftig jaar levenslopen: de Historische Steekproef Nederlandse bevolking (pp. 97-126). (Mens en maatschappij, boekaflevering; No. 83). Amsterdam University Press. [details]

  2012

  2011

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities