For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. M. (Mies) Westerveld

Social insurance law and Social legal aid (on behalf of the Legal Aid Board).
Faculty of Law
Labour Law
Photographer: Bram Belloni | 31 Pictures

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15966
  1001 NL Amsterdam
 • Profiel

  Aanwezig

  Maandag t/m donderdag

  Achtergrondinformatie

  Mies Westerveld is hoogleraar socialeverzekeringsrecht en buitengewoon hoogleraar sociale rechtshulp. Van 2003 tot 2011 was zij tevens lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA en van 2011 tot 2013 was zij voor een dag per week verbonden aan de Hogeschool Utrecht als Lector Rechten.

  Sinds juni 2014 is zij lid van de Reglementencommissie van de PvdA.  

  Westerveld verdeelt haar onderwijs- en onderzoekstijd over de rechtsgebieden sociale zekerheid en gefinancierde rechtsbijstand, en ze treedt op beide terreinen op als expert, bijvoorbeeld in de voorbereiding van nieuwe wetgeving, voor de SER of de Tweede Kamer.

  Sociale zekerheid was voor haar het vertrekpunt van de wetenschappelijke belangstelling. Ze promoveerde in 1994 op een studie naar oudedags- en nabestaandenpensioenen in de sociale zekerheid in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Nadien publiceerde ze over uiteenlopende onderwerpen van de sociale zekerheid, zoals de plaats van zorg in de sociale zekerheid, re-integratie, de publieke of private uitvoering van werknemersverzekeringen en de contractualisering in de sociale zekerheid en arbeidstoeleiding. Haar inaugurale rede voor deze leerstoel (in 2011) was gewijd aan de zzp'er, die ze de naam 'het stiefkind van het arbeidsrecht' meegaf. Deze kwalificatie verwijst naar het feit dat het klassieke arbeidsrecht weinig oog heeft voor deze nieuwe en snel groeiende werkvorm.

  Vier jaar eerder sprak zij voor de leerstoel Sociale rechtshulp een rede uit waarin ze de historie van de gefinancierde rechtshulp samenvatte. Nadien heeft deze studie een plaats gekregen in het voor het onderwijs geschreven boek over de Togadragers in de Rechtstaat. 

  De leerstoel Sociale Rechtshulp wordt gefinancierd door de Raad voor Rechtsbijstand en heeft als missie het grote publiek, de politiek maar ook de rechtenstudenten bewust te maken van het belang van goede en betaalbare geschilbeslechting en waar nodig rechtshulp en rechtsbijstand, ook voor mensen met een smalle beurs.

   

  raad voor rechtsbijstand international legal aid group oratie

  Onderwijs

  De UvA kent een MasterArbeidsrecht. Socialezekerheidsrecht is hierbinnen een verplicht vak dat tevens openstaat voor studenten die een andere master volgen. Voor de echte liefhebbers wordt het keuzevak capita selecta aangeboden waarin aandacht wordt gegeven aan de supranationale dimensie van het sociale zekerheidsrecht (EU coördinatie en verdragsnormen) en wordt ingezoomd op een of meer actuele onderwerpen. Voor buitenlandse studenten wordt het mastervak European social security law aangeboden.
  Binnen de Leerstoelgroep Juridische togaberoepen heeft zij de coördinatie van de Juridische Togaminor, een samenhangend geheel aan vakken bedoeld voor studenten met interesse voor de togaberoepen.
  Tevens verzorgt ze voor masterstudenten het keuzevak Sociale Rechtshulp, dat hen in contact brengt met de dagelijkse praktijk van de Amsterdamse (sociale) rechtshulp. Dit vak wordt mede ondersteund door Het Juridisch Loket Amsterdam, De Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam en Das Rechtsbijstandsverzekeringen.

  Buitenlandse netwerken

  Europees Instituut voor Sociale Zekerheid (EISS) 

  International Legal Aid Group (ILAG)

  Labour Law Research Network (LLRN) 

  Law and Society Association (LSA)

  het juridisch loket ver. sociale advokatuur Adam
 • Home English

  Contact information

  Prof. mr. Mies Westerveld

  University of Amsterdam , Law Faculty

  Oudemanhuispoort 4-6, room A.118

  P.O. Box 1030

  1000 BA Amsterdam, The Netherlands

  T +31 (0)20 525 3318/3519

  F + (0)20 525 3434

  E M.Westerveld@uva.nl

  background information

  Mies Westerveld (1953) has been named Professor by Special Appointment in Legal Aid in the Faculty of Law of the University of Amsterdam (UvA). The chair has been created in 2007 by the Council for Legal Aid.

  Westerveld has been involved with legal aid since the beginning ofher career. During her studies at Erasmus University Rotterdam she worked in a legal aid clinic for a number of years, following which she was a partner in a 'socially-oriented' law firm for ten years.

  In 1988 she made the transition from legal aid practice to labour law research and teaching. She went to work at Utrecht University as a lecturer in Social Law, and obtained her PhD at this university with a legally comparative thesis on the development of old age and next-of-kin pensions in social security systems in the Netherlands, Germany  and the United Kingdom (1880-1994).

  In 1999 she was apointed senior lecturer labour law at the Hugo Sinzheimer Institute (HSI) an interdisciplinary Institute in labour law of the university of Amsterdam. She is also a fellow at the Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS). Her academic career is characterized, in the HSI's tradition of excellence, by a combination of scholarly and policy-oriented research. Since 2003, her career has a political dimension as well. As a member of the Eerste Kamer (Upper House in government), she represents the PvdA (Socio Democratic Party) in the policy areas of Justice and Social Affairs & Employment.

  Current research

  The (improvement of ) legislation on public and private employment services

  The origins and future of legal aid in the Netherlands

  research interests

  In the coming years, Mies Westerveld will focus her research and teaching on the foundations and (inter)national development of (subsidized) legal aid. She will advocate the development of Legal Aid as a field ofstudy which examines the emergence of the phenomenon of legal aid in the seventies and eighties (including the appearance of legalclinics, legal aid offices, lawyer's collectives, and other law firms that depict themselves as socially concerned), the process by which these parties became juridicially embedded in the ensuing years, and the role that legal aid plays in a contemporary context. Westerveld's research will place emphasis on comparison with other legal regimes, and on how governments can guarantee their citizens' constitutional rights to legal aid.

  Teaching

  As of 2009 bachelor students at the University of Amsterdam can follow a course on the several aspects of the legal professions (lawyers, judges, district attorney office) from a legal as well as a social perspective. Social legal aid is but one of the many aspects of this course which is offered together with the two chairholders of the Bar Association and the chairholder of the Advisory Board for Case Settlement, as well as the department of legal sociology.

  For master students Westerveld offers a course of social legal aid, an interactive course which is developed and offered with the assistance of the Legal Aid Board and the Union of Social Legal Aid Lawyers.(VSAN).

  Publications

  Legal Aid

  Where mediation and administrative law meet: mutual influence between mediation and administrative law on citizens' access to justice in administrative law disputes (with I.S. v.d. Meene). Paper presented at the annual meeting of the Law and Society Association, 2009

  Comparative research and legal aid pilicy making: the Dutch quest vor best practices (with T. Bahta). In: Delivering effectivelegal aid services across diverse communities, ILAG Conference papers 2009

  Labour law

  Activating labor law and standards of 'good legislation', paper to be presented at the LSA conference of May 2010.

  The individual job seeker in the sphere of contractualism (with E. Sol) in: International Journal of sociology and social policy, Volume 27, 2007, no 7/8

  Shifting responsibilities, response to: T. Plantenga, new risks and the search towards an optimal division of responsibilities, AIAS annual conferende, 2005

  Contractualism in employment services, a new form of welfare-state governance, Kluwer Law International, E. Sol and M. Westerveld (eds), 2005 e

  Title new paragraph

  Text of the new paragraph

 • Publications

  2019

  2016

  2015

  2014

  • Westerveld, M. (2014). Every little helps? Approaches to Multiple Claimants as Part of the Legal Aid Dilemma. In B. Hubeau, & A. Terlouw (Eds.), Legal aid in the Low Countries (pp. 73-84). (Ius commune europaeum; No. 130). Cambridge: Intersentia. [details]
  • Westerveld, M. (2014). Gesubsidieerde rechtsbijstand en de toegang tot het recht: is onze rechtsstaat in gevaar? Nederlands Juristenblad, 89(5), 312-318. [246]. [details]

  2013

  • Westerveld, M. (2013). De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters: alias 'modernisering van de Ziektewet'. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, 6(1), 17-22. [details]
  • Westerveld, M. (2013). Van 'afhankelijke' en 'autonome' zzp'ers: en het grijze gebied daartussenin. TRA, 5(5), 15-18. [46]. [details]
  • Westerveld, M. (2013). Zelfstandig. Geen personeel. Wat zegt dat? Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2(4), 124-130. [details]

  2012

  • Westerveld, M. (2012). The 'new' self-employed: an issue for social policy? European Journal of Social Security, 14(3), 156-173. [details]

  2011

  • Westerveld, M. (2011). Re-integratierecht, plichten, sancties, samenhang: voor iedereen die straf verdient, straf. TRA, 3(8/9), 11-15. [details]

  2009

  • Westerveld, M. (2009). Klantgericht re-integratierecht: een kijkje in de snoeptrommel van de overheid. TRA, 2009(10), 12-15. [details]

  2015

  • Hoekema, A., Verhulp, E., & Westerveld, M. (Eds.) (2015). Altijd dienstbaar, niemands Knegt: liber amicorum voor dr. Robert Knegt. Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Westerveld, M. (2015). Oude corporaties, nieuwe verbanden. In A. Hoekema, E. Verhulp, & M. Westerveld (Eds.), Altijd dienstbaar, niemands Knegt: liber amicorum voor dr. Robert Knegt (pp. 147-155). Sdu Uitgevers. [details]

  2013

  • Bauw, E., Böhler, B., & Westerveld, M. (2013). Togadragers in de rechtsstaat: de juridische professies en de toegang tot het recht. (Boom masterreeks). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Westerveld, M. (2013). Arbeidsrecht voor zzp'ers, net even anders. In F. Dekker (Ed.), En toen waren er zzp'ers (pp. 85-102). Den Haag: Boom Lemma. [details]

  2012

  • Westerveld, M., Sol, C. C. A. M., & Knegt, R. (2012). Naar een samenhangend re-integratierecht. (RVO; No. 3). Utrecht: Academisch Medisch Centrum, Universiteit Utrecht [etc.]. [details]

  2011

  • Lanting, B. B. B., Peters, S. S. M., & Westerveld, M. (Eds.) (2011). Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen. Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Westerveld, M. (2011). Activerend sociaal recht, een rechtsgebied op het snijvlak. In B. B. B. Lanting, S. S. M. Peters, & M. Westerveld (Eds.), Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen (pp. 19-34). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Westerveld, M. (2011). Advocaten, privileges, stelselverantwoordelijkheid: enige beschouwingen over de voorgenomen preventieve toets in de Advocatenwet. In W. Kernkamp (Ed.), Stof tot overpeinzing: liber amicorum voor Floris Bannier (pp. 173-188). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2010

  • Westerveld, M. (2010). Het UWV in verandering. Openbaar Bestuur, 20(11), 11-14. [details]
  • Westerveld, M., Bekkers, W., van den Puttelaar, L., Scheltema, T., & Suyver, J. (Eds.) (2010). 35 jaar sociale advocatuur. Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2008

  • Knegt, R., & Westerveld, M. (2008). Sickness and disability: Going Dutch as a cure for a 'Dutch disease'. In R. Knegt (Ed.), The employment contract as an exclusionary device: An analysis on the basis of 25 years of developments in the Netherlands (pp. 75-100). (Social Europe series; No. 16). Antwerpen: Intersentia. [details]
  • Westerveld, M. (2008). Preventie, werknemersverzekering, duurzaamheid: Rechtsgronden en begrippenkader onder de WIA. Sociaal Recht, 23(2), 40-44. [details]

  2020

  2019

  2018

  • ter Weel, B., van der Werff, S., Bennaars, H., Scholte, R., Fijnje, J., Westerveld, M., & Mertens, T. (2018). De opkomst en groei van de kluseconomie Nederland. (SEO-rapport; No. 2018-30). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2017

  • Scholte, R., ter Weel, B., & Westerveld, M. (2017). Internationale verkenning kosten gesubsidieerde rechtsbijstand: Een vergelijkende studie naar Nederland, Finland en Schotland. (SEO-rapport ; No. 2017-58). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • Westerveld, M. (2017). De tegenprestatie, analyse en rechtsvragen. TRA, 2017(1), 16-20. [5]. [details]

  2016

  2015

  • Hoekema, A., Verhulp, E., & Westerveld, M. (2015). Voorwoord. In A. Hoekema, E. Verhulp, & M. Westerveld (Eds.), Altijd dienstbaar, niemands Knegt: liber amicorum voor dr. Robert Knegt (pp. VII-VIII). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Westerveld, M. (2015). EHRM (rolnummer 11239/11: Momcilovic tegen Kroatië). EHRC. European Human Right Cases, 2015(7), [135]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/EHRC/2015/135 [details]
  • Westerveld, M. (2015). EHRM (rolnummer 18499/08: Shamoyan tegen Armenië). EHRC. European Human Right Cases, 2015(10), [195]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/EHRC/2015/195 [details]
  • Westerveld, M. (2015). Toegang tot beschermingsrecht. Nederlands Juristenblad, 90(29), 2026-2028. [1484]. [details]
  • Westerveld, M. (2015). Vernieuwing of verschraling? Enkele beschouwingen over de beoogde hervorming van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Stichting NJCM-Boekerij, 55, 47-58. [details]

  2011

  • Lanting, L., Peters, S., & Westerveld, M. (2011). Een trip langs de hagen: van het socialezekerheidsrecht: [inleiding]. In B. B. B. Lanting, S. S. M. Peters, & M. Westerveld (Eds.), Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen (pp. 1-4). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Westerveld, M. (2011). Het stiefkind van het arbeidsrecht: de complexe relatie van zelfstandige arbeid en sociale verzekering. (Oratiereeks; No. 423). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Westerveld, M. (2011). De omgang van rechters en politici: norm en werkelijkheid. In J. D. A. den Tonkelaar, & K. G. de Vries (Eds.), Omgangsvormen tussen politici en rechters (pp. 51-56). Deventer: Kluwer. [details]

  2010

  • Westerveld, M. (2010). 40 jaar zwarte nummer, 40 jaar sociale rechtshulp: oude kwesties in een modern jasje. Ars Aequi, 59(6), 387-394. [details]

  2009

  • Westerveld, M. (2009). De leemte in de conciliatietheorie: een analyse van recht, rechtsbijstand en rechtsbedeling zonder aandacht voor de factor macht schiet ernstig tekort. Recht der Werkelijkheid, 2009(1), 67-72. [details]

  2008

  • Westerveld, M. (2008). Is sociale rechtshulp van gisteren? Artikel 18 GW en de rechtshulpparadox. (Oratiereeks). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details]

  2017

  • Westerveld, M. (2017). Entrepreneurial or Vulnerable Workers: A Dutch dilemma for employment insurance. Paper presented at labour Law Research Network, Toronto 2017, Toronto, Canada.

  2016

  • Westerveld, M. (2016). The obligation to work without wage: Quid pro Quo and (access to) justice. Paper presented at Normative Perspectives of Working Welfare Recipients, Amsterdam, Netherlands.

  Others

  • Westerveld, M. (organiser), du Perron, E. (participant), Eck, M. (participant), van Zeeland, c. (participant) & putters, k. (participant) (22-11-2019). toegang tot recht in transitie, amsterdam. Toegang tot recht in transitie (organising a conference, workshop, ...).
  • Westerveld, M. (organiser) (1-6-2017). Annual Meeting Women and the Law, Amsterdam. Access to Justice and Gender (organising a conference, workshop, ...).
  • Westerveld, M. (participant) (5-2017). access to justice workshop, leeds. Access to Justice for Middle Class and Marginalised People (participating in a conference, workshop, ...).
  • Westerveld, M. (participant) (4-11-2016). Normative Perspectives on Working Welfare Recipients, Amsterdam (participating in a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No known ancillary activities