For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. A. (Aslan) Zorlu

Senior Lecturer
Faculty of Social and Behavioural Sciences
GPIO : Urban Geographies
Photographer: Dirk Gillissen

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: B4.18
Postal address
 • Postbus 15629
  1001 NC Amsterdam
Contact details
 • Bio

  Biography

  Aslan Zorlu is Senior Lecturer at the Department of Human Geography, Planning and International Development Studies, Faculty of Social and Behavioural Sciences, University of Amsterdam. He is also a research fellow at the Institute for the Study of Labour, IZA, Bonn-Germany,  the Applied Microeconomics Research Unit, NIMA, University of Minho, Braga-Portugal and the Life Course Centre (LCC), University of Queensland-Australia. He studied economics and econometrics at the University of Amsterdam and wrote a PhD thesis (2002) on Absorption of Immigrants in European Labour Markets.
  He teaches social science (quantitative) research methods on undergraduate and graduate levels and, other courses related to economics of immigration. His research focuses on the adjustment process of immigrants in education, housing and labour markets and the impact of immigration on receiving countries. His other research interests include micro-econometric techniques and the creation and use of individual administrative longitudinal data. He has published articles in scholarly journals and books, including Journal of Population Economics, Demography, Regional Studies and Journal of Housing Economics, Population, Space and Place.

   

  Research interest areas

  • Statistical Methods
  • Micro-econometrics
  • Panel data analysis
  • Economics of migration
  • Residential mobility and segregation

  Education

   

  • PhD Economics (2002). Tinbergen Institute, University of Amsterdam, Netherlands
  • M.A Economics (1997), Faculty of Economics and Econometrics, University of Amsterdam, Netherlands

  Publications in refereed journals

   

  Publications in national journals

  • Zorlu, A. & Latten, J. (2010).   Selectieve verhuispatronen van autochtonen en allochtonen en de rol van voorkeuren. Bevolkingstrends, 58(1), 32-38
  • Mulder C.H. en A. Zorlu ( 2008 ). Locatiekeuze van immigranten bij binnenkomst en in de vier jaar daarna, Bevolkingstrends, 2008-III CBS Voorburg/Heerlen
  • Ooijevaar, J. en A. Zorlu (2008). Studieprestaties van immigranten in het hoger onderwijs. Dynamiek in Statistiek. Nieuwe cijfers over de sociaaleconomische levensloop , CBS Voorburg/Heerlen
  • Hartog J. en A. Zorlu (2008). Integratie niet beter voor hoger opgeleide immigranten, Mejudice, (www.mejudice.nl/node/48)
  • Zorlu, A. (2006). Determinanten van de vruchtbaarheid onder allochtone vrouwen. Bevolkingstrends, 2006-III, CBS Voorburg/Heerlen, 2006, p. 14-18
  • Bijl, R.V., Zorlu, A., Rijn, A.S. van, Jennissen, R.P.W., Blom, M. (2005). Integratiekaart 2005; de maatschappelijke integratie van migranten in de tijd gevolgd: trend- en cohortanalyses. WODC Cahiers 2005-16, Ministerie van Justitie
  • Zorlu, A, & A. van Rijn (2005). Inburgering. In: Jaarrapport Integratie 2005. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
  • Zorlu, A, & T. Traag (2005). Opleidingsniveau en Taalvaardigheid. In: Jaarrapport Integratie 2005. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
  • Garssen, J, & A. Zorlu (2005). Demografie. In: Jaarrapport Integratie 2005. Den Haag:Sociaalen Cultureel Planbureau
  • Rijn, A. van & A. Zorlu (2005). Jongeren en criminaliteit. In: Jaarrapport Integratie 2005. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
  • Sprangers, A., H. Nicolaas, A. Zorlu en J. Hartog (2005). Vluchtelingen en gezinsmigranten vinden moeilijker werk, Sociaal-economische Trends, Den Haag: CBS
  • Zorlu, A. en M. Blom (2005). Multivariate analyses. In M.Blom, Oudhof, J., Bijl, R.V. (Reds): Verdacht van criminaliteit: allochtonen en autochtonen nader bekeken, WODC Cahiers 2005-2, Ministerie van Justitie
  • Nicolaas, H., A. Sprangers en A Zorlu (2005). Immigranten op de arbeidsmarkt,   DEMOS, 21, 3. NIDI, Den Haag.
  • Zorlu, A., J. Hartog, A. Sprangers en H. Nicolaas (2004). De Arbeidsmarktpositie van nieuwe immigranten, Economisch Statistische Berichten (ESB), 28 januari 2005, blz. 31-33.
  • Rijn, A.S. van, Zorlu, A., Bijl, R.V., Bakker, B.F.M (2004). De ontwikkeling van een integratiekaart. WODC Cahiers 2004-9,Ministerie van Justitie.
  • Sprangers, A, A Zorlu, J. Hartog en H. Nicolaas (2004), Werk en uitkering van Turkse en Marokkaanse migranten. Bevolkingstrends, 2004-III, CBS,Voorburg/Heerlen, 2004, p. 90-96.
  • Sprangers, A, A Zorlu, J. Hartog en H. Nicolaas (2004). Vluchtelingen op de arbeidsmarkt.   In CBS, de Nederlandse Economie 2003 , CBS,Voorburg/Heerlen, 2004, p. 178 - 183
  • Zorlu, A., J. Hartog, A. Sprangers en H. Nicolaas (2004). Retourmigratiegedrag van recente immigranten, Economisch Statistische Berichten (ESB), 20augustus 2004, blz. 402 - 404.
  • Nicolaas, H, A. Sprangers, A Zorlu, en J. Hartog(2004). Migranten: wie komen, wie gaan terug en wie laten hun gezin overkomen?. Bevolkingstrends , 2004-II, CBS,Voorburg/Heerlen, 2004, p. 36 - 42.
  • Sprangers,A, A Zorlu, J. Hartog en H. Nicolaas (2004). Immigranten opde arbeidsmarkt,   Bevolkingstrends , 2004-II, CBS, Voorburg/Heerlen, 2004, p. 45 -53.
  • Sprangers, A, A Zorlu, J. Hartog en H. Nicolaas (2004). Immigranten op de arbeidsmarkt, Sociaal-Economische Trends , 2004-II, CBS, Voorburg/Heerlen, 2004, p. 27 - 37.
  • Sprangers, A en A. Zorlu (2004). Helft asielmigranten heeft binnen vijf jaar werk" in het CBS webmagazine van 12 januari 2004-03-26
  • Zorlu, A. (2000). Illegalen in Nederland. Economische Statistische Berichten (ESB), 4282, 956-758
  • Zorlu, A. & F. Reil (1997). De Amsterdamse confectie industrie. Economische Statistische Berichten (ESB), 8.10.1997, pp.756-759.
  • PUBLICATIONS IN BOOKS
  • Zorlu,A. en R. van Gaalen (2011). De kwetsbaarheid voorbij? Een studie over verschillen in loonontwikkeling van allochtone en autochtone academici, pp 185-202. In W. Smits en R.van Gaalen (eds): Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De focus op kwetsbare groepen. Centraal Bureau voor Statistiek, Den Haag.
  • Zorlu, A. (2010). Opleidingsniveau in registers: een toets van de validiteitvia loonfuncties, pp 51-64. In B.F.M. Bakker en L. Kuijvenhoven (eds): Registers insociaalwetenschappelijk onderzoek, mogelijkheden en valkuilen. Centraal Bureau voor Statistiek, Den Haag.
  • Zorlu, A. en Latten, J. (2010). Selectieve verhuispatronen van autochtonen en allochtonen en de rol van voorkeuren. Bevolkingstrens, 1e kwartaal 2010, pp. 32-38. Centraal Bureau voor Statistieks, Den Haag.
  • Bijl, R., A. Zorlu, R. Jennissen and M. Blom (2008). The integration of immigrants in the Netherlandsmonitoredover time: trend and cohort analyses, 199-223. In C. Bonifazi et al. (eds). International migration in Europe. New trends and methods of analysis. IMESCOE Research. Amsterdam University Press
  • Zorlu A.   & Hartog, J.   (2002). Migration and immigrants: The caseof the Netherlands. In R. Rotte and P. Stein (Eds) Migration Policy and the Economy: International experiences, Munchen: Hans Seidel Stiftung.
  • Raes, S, J. Rath, M. Dreef, A. Kumcu, F. Reil & A. Zorlu(2002). Amsterdam: Stitched Up. In J. Rath (ed.) Unraveling the Rag Trade. Immigrant Entrepreneurship in Seven World Cities. Oxford: Berg Publishers
  • Zorlu, A (1998). Goedkope arbeid als wondermiddel? De rekrutering van personeel in de Turkse confectie-industrie in Amsterdam. In: J. Rath and R. Kloosterman (eds.). Rijp & Groen: Het zelfstandig ondernemerschap van immigranten in Nederland. Amsterdam: Het Spinhuis
 • Teaching

  BACHELOR

  • Methoden en technieken  (2de jaar)
  • Leeronderzoek Sociale Geografie (2de Jaar)
  • Leeronderzoek Planologie (2de Jaar)
  • Methoden en technieken  (3de jaar)
  • Population Dynamics and Migration ( 2de jaar)
  • Thesis project Kwantitative Methoden (3de jaar)

   

  MASTER

  • Master Human Geography: GEO Skills: Research Methods & Techniques Geographial Research Methods and GIS
  • Thesis project Kwantitative Methoden
 • Publications

  2019

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  • Bijl, R. V., Zorlu, A., Jennissen, R. P. W., & Blom, M. (2008). The integration of immigrants in the Netherlands monitored over time: trend and cohort analyses. In C. Bonifazi, M. Okólski, J. Schoorl, & P. Simon (Eds.), International migration in Europe: new trends and methods of analysis (pp. 199-224). (IMISCOE Research). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Michielin, F., Mulder, C. H., & Zorlu, A. (2008). Distance to parents and geographical mobility. Population Space and Place, 14(4), 327-345. https://doi.org/10.1002/psp.509 [details]
  • Zorlu, A., & Mulder, C. H. (2008). Initial and subsequent location choices of immigrants to the Netherlands. Regional Studies, 42(2), 245-264. https://doi.org/10.1080/00343400601145210 [details]

  2012

  • Zorlu, A., & Hartog, J. (2012). Ethnische segregatie op buurtniveau. Rooilijn, 45(4), 295-301. [details]

  2016

  2011

  2010

  • Zorlu, A. (2010). Opleidingsniveau in registers: een toets van de validiteit via loonfuncties. In B. F. M. Bakker, & L. Kuijvenhoven (Eds.), Registers in sociaalwetenschappelijk onderzoek: mogelijkheden en valkuilen (pp. 51-64). Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek. [details]
  • Zorlu, A., & Latten, J. (2010). Selectieve verhuispatronen van autochtonen en allochtonen en de rol van voorkeuren. Bevolkingstrends, (1), 32-38. [details]

  2008

  • Hartog, J., & Zorlu, A. (2008). Integratie niet beter voor hoger opgeleide immigranten. Me Judice : Economen in Debat, 2008(7 jul). [details]
  • Mulder, C. H., & Zorlu, A. (2008). Locatiekeuze van immigranten in de eerste vier jaar na aankomst. Bevolkingstrends, 56(3), 39-44. [details]
  • Ooijevaar, J., & Zorlu, A. (2008). Studieprestaties van immigranten in het hoger onderwijs. In M. Mol, H. J. Dirven, & R. van der Bie (Eds.), Dynamiek in de sociale statistiek: nieuwe cijfers over de sociaaleconomische levensloop (pp. 175-190). Voorburg: CBS. [details]
  • Zorlu, A. (2008). Struggling for a proper job: recent immigrants in the Netherlands. (Working Paper; No. 64). Amsterdam, the Netherlands: AIAS. [details]
  • Zorlu, A. (2008). Who leaves the city? The influence of ethnic segregation and family ties. (Discussion Paper; No. 3343). Bonn: IZA. [details]
  • Zorlu, A., & Hartog, J. (2008). Employment assimilation of immigrants in the Netherlands: catching up and the irrelevance of education. (Discussion Paper; No. 3534). Bonn: IZA. [details]

  Membership

  • Zorlu, A. (2015-2016). member, Nederlandse Vereniging voor Demografie.
  • Zorlu, A. (2012). member, European Association for Population Studies.
  • Zorlu, A. (2012). member, European Association for Population Studies.
  • Zorlu, A. (2011). research fellow, Applied Microeconomics Research Unit (NIMA), Univerty of Minho, Portugal.

  Media appearance

  • Zorlu, A. (04-04-2011). Radio 1 over : Uit huisgaan allochtone jongeren [Radio]. Radio 1 over : Uit huisgaan allochtone jongeren.

  Journal editor

  • Zorlu, A. (editor) (2018). Frontiers in Sociology (Journal).
  • Zorlu, A. (editor) (2015). Population Space and Place (Journal).

  Talk / presentation

  • Zorlu, A. (invited speaker) (11-6-2015). Register-based demographic research in the Netherlands, Workshop on New Developments in Register-based Demographic Research.
  • Zorlu, A. (invited speaker) (2-4-2015). The impact of 9/11 on Well-Being of Muslims in Europe, Seminar at Life Course Centre, Institute for Social Science Research, University of Queensland.
  • Zorlu, A. (invited speaker) (2015). Houdingen ten aanzien van Asielzoekerscentra, presentatie, Gemeente Tytsjerksteradiel, Burgum.

  Others

  • Zorlu, A. (participant) (26-6-2018 - 29-6-2018). ENHR annual conference 2018, Uppsala, Uppsala (participating in a conference, workshop, ...).
  • Zorlu, A. (participant) (6-6-2018 - 9-6-2018). European Population Conference 2018 (participating in a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities