For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Slimme steden, medische technologie, kunstmatige intelligentie, de energietransitie: nieuwe technologie is overal om ons heen en beïnvloedt ons dagelijks leven. Dat werpt allerlei ethische en politieke vragen op. Het nieuwe Platform for the Ethics and Politics of Technology (PEPT), dat op 13 november gelanceerd wordt, gaat het debat over deze vraagstukken stimuleren door deskundigen vanuit de hele UvA samen te brengen.

Het platform verbindt bestaande onderzoeksprojecten, maar gaat ook nieuwe samenwerkingen initiëren op het gebied van de ethiek en politiek van technologie. Het PEPT is een initiatief van de Faculteit der Geesteswetenschappen en is gevestigd aan de afdeling Filosofie. ‘Wat we bij Filosofie merken is dat we veel te bieden hebben in de discussie over technologie, doordat we reflecteren op ethische en politiek-filosofische kwesties’, zegt hoogleraar Huub Dijstelbloem, samen met Beate Roessler initiatiefnemer van het platform.

Breder dan alleen kunstmatige intelligentie

Binnen de UvA is er al veel aandacht voor kunstmatige intelligentie, maar het nieuwe platform gaat zich ook richten op technologie in bredere zin. Dijstelbloem: ‘Naast kunstmatige intelligentie heeft technologie nog allerlei andere verschijningsvormen die belangrijke vragen opwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de vraag wat we precies verstaan onder privacy en hoe we deze kunnen waarborgen in een wereld met allerlei slimme apparaten. Of aan medisch-technologische kwesties: mag een arts medisch ingrijpen als iemand niet ziek is? Zou je bijvoorbeeld iemand een pil mogen geven die het proces van veroudering tegengaat?’

En ook een thema als klimaatverandering levert ethische en politieke vraagstukken op. Dijstelbloem: ‘Door zeespiegelstijging en steeds extremer weer moeten we het Nederlandse landschap misschien wel ingrijpend gaan veranderen met behulp van technologie. Hoe moeten de lasten daarvan worden verdeeld over de bevolking?’

Samenwerking binnen en buiten de universiteit

Het platform gaat zich richten op samenwerkingen met de Research Priority Areas (RPA’s) en andere al bestaande onderzoeksinitiatieven op het gebied van technologie aan de UvA. Door het organiseren van onder andere lezingen, debatten en werkgroepen wil het PEPT verbreding en verdieping bieden. Daarnaast is het de bedoeling dat het platform gaat samenwerken met partners van buiten de universiteit, zoals het bedrijfsleven en de overheid, waar ook steeds meer ethische en politieke vragen spelen rondom technologie.

Opening op 13 november

Op vrijdag 13 november (15:30 - 17:00) wordt het platform geopend via Zoom. Sprekers zijn Irene Zwiep (onderzoeksdirecteur Amsterdam Institute for Humanities Research), Thomas Poell (co-directeur RPA Global Digital Cultures), Sonja Smets (bestuurslid RPA Human(e) AI), en Peter Sloot (directeur Institute of Advanced Study). Beate Roessler (hoofd van de afdeling Filosofie), Huub Dijstelbloem (Filosofie en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en Marjolein Lanzing (Filosofie) modereren de discussie.

Het evenement is voor iedereen toegankelijk. Wil je het bijwonen, stuur dan een e-mail naar pept@uva.nl en je ontvangt de link naar de Zoom-bijeenkomst.

Prof. dr. H.O. (Huub) Dijstelbloem

Faculty of Humanities

Capaciteitsgroep Philosophical Tradition in Context

Prof. dr. B. (Beate) Roessler

Faculty of Humanities

Capaciteitsgroep Philosophy and Public Affairs