For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Arianna Betti, Mario Damen, Christien Klaufus, Thomas Nys en Ewa Stańczyk ontvangen vanuit de Open Competitie-SGW van NWO financiering voor hun onderzoeksprojecten. De subsidie geeft hun de kans onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zonder thematische randvoorwaarden.

NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen nam in totaal 180 aanvragen in behandeling, waarvan er 60 werden gehonoreerd. Onderzoekers konden een budget van maximaal 400.000 euro aanvragen.

De gehonoreerde projecten:
 

Een datagestuurd historisch-filosofisch onderzoek naar axiomatische en experimentele wetenschap

Arianna Betti

Axiomatische wetenschap, zoals de logica of wiskunde, wordt door veel historici en filosofen gezien als compleet verschillend van experimenteel onderzoek. Op basis van filosofisch, datagestuurd en computationeel onderzoek naar concepties van wetenschap van vroegmoderne Britse denkers, laten de onderzoekers van dit project echter zien dat in deze cruciale periode experimentele wetenschap vaak ook als axiomatische wetenschap beschouwd werd. Dit toont aan dat de veelvuldig aangenomen incompatibiliteit tussen axiomatische en experimentele wetenschap onjuist is. Een team van filosofen en programmeurs zal nieuwe datagestuurde en computationele methoden en technieken toepassen in samenwerking met bibliotheken en partners uit het bedrijfsleven.
 

De enscenering van de adel in de stedelijke ruimte. De Nassaudynastie in de Nederlanden (1400-1570)

Mario Damen

In 1403 verwierf de Nassaudynastie de stad Breda en andere heerlijkheden in de Nederlanden. De opkomst van deze hoogadellijke familie had grote gevolgen voor dit zeer verstedelijkte gebied. Dit project laat zien hoe de dynastie de stedelijke ruimte inzette voor de legitimatie van haar vooraanstaande positie en de representatie van haar adellijke afkomst en levenswijze. Daarnaast toont het hoe de steden op hun beurt profiteerden van de vorstelijke, adellijke en religieuze netwerken van de Nassaus in de vijftiende en zestiende eeuw.
 

Migratie en onzichtbare grenzen in de Latijns-Amerikaanse stad

Christien Klaufus

Migratie tussen Latijns-Amerikaanse landen neemt alsmaar toe. Migranten verlaten hun moederland op de vlucht voor geweld, armoede en ecologische rampen. Vaak komen zij aan in zelfgebouwde wijken in de stad die functioneren als kleine dorpjes volgens specifieke, ongeschreven regels. Dit onderzoek stelt de ervaring van acceptatie en uitsluiting van migranten die zich op deze plekken proberen te vestigen centraal. Op deze manier worden alternatieve bestuurlijke organisaties in deze wijken in Latijns-Amerika in kaart gebracht, door te onderzoeken hoe sociale grenzen worden gelegd, bewaakt en doorbroken.
 

Morele waarheid: Een onderzoek naar ‘praktische kennis’ in Kants Ethiek

Thomas Nys

Morele uitspraken lijken aanspraak te maken op objectieve geldigheid. Wie denkt dat folteren geoorloofd is, maakt een fout. Het is echter onduidelijk hoe we die foutheid moeten begrijpen. Binnen de Kantiaanse ethiek wordt deze objectiviteit momenteel gezien als het resultaat van een ‘constructie’: morele principes zijn handelingsvoorschriften die we als redelijke wezens onderschrijven. Morele kennis krijgt dan gestalte middels een rationeel proces. Dit onderzoek stelt dat Kant een robuuster idee van morele kennis hanteerde middels een nauwe analogie tussen het praktische en theoretische. Niet alleen levert dit een meer getrouwe Kant-interpretatie op, maar tevens een sterker fundament voor morele kennis.
 

“Zwak” antisemitisme? Spotprenten en het verval van democratie in Tsjechoslowakije in het interbellum

Ewa Stańczyk

We weten dat antisemitische spotprenten bestonden in autoritaire staten tijdens het interbellum. Minder is bekend over de invloed van zulke spotprenten op democratieën. Dit project richt zich op het Tsjechoslowaakse democratisch model. Wie produceerde en consumeerde antisemitische spotprenten, en hoe droegen ze bij tot het verval van de democratische orde?