For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Leonie Schmidt, Sanjukta Sunderason en Suzanne Dikker ontvangen een Consolidator Grant van de European Research Council (ERC). De prestigieuze subsidie is persoonsgebonden en bedraagt per project ongeveer 2 miljoen euro.

Met de subsidie kunnen de onderzoekers zich vestigen als onafhankelijk onderzoeksleider. In totaal kent de ERC dit jaar aan 308 onderzoekers een Consolidator Grant toe. De subsidies zijn onderdeel van het Horizon Europe-programma van de Europese Unie.

De gehonoreerde projecten:

Dr. Leonie Schmidt (Amsterdam School for Cultural Analysis): Eco-Islam in Indonesia: Media, Institutions, Publics
Innovatieve oplossingen voor het klimaatvraagstuk worden vaak gezocht binnen de natuurwetenschappen, in technische oplossingen zoals geo-engineering. Maar klimaatverandering is ook een probleem waar de geesteswetenschappen zich mee bezig moeten houden, stelt Schmidt. In haar project gaat ze daarom onderzoek doen naar culturele benaderingen. Daarbij richt ze zich specifiek op de ‘Global South’, dat zich in de frontlinie van klimaatverandering bevindt. Terwijl we juist in de Global South veel creatieve experimenten en culturele benaderingen van klimaatkwesties kunnen vinden, is daar tot dusver weinig aandacht voor geweest in onderzoek. In Indonesië bijvoorbeeld is binnen de islam een eco-beweging ontstaan waarin door popartiesten en in films, op tv en op sociale media de Koran wordt gelezen als een groen boek en moslims worden aangesproken als rentmeesters van de aarde. Schmidt onderzoekt het potentieel van deze en andere culturele benaderingen uit de Global South.

Dr. Sanjukta Sunderason (Amsterdam School for Cultural Analysis): ENTANGLED FREEDOMS: Decolonial Modernisms as Transnational Relations of Resistance, 1940s-1980s
Hoe hebben kunstenaars en denkers in de dekoloniserende 20ste-eeuwse werelden van Azië, Afrika en het Midden-Oosten zich vrijheid voorgesteld, in het bijzonder in relatie tot de tegenstrijdige betekenissen ervan tijdens de Koude Oorlog? In haar onderzoek haalt Sunderason het begrip vrijheid uit de hegemoniale tegenstellingen van 'Eerste Wereld'-waarden tegenover die van de 'Tweede Wereld'. In plaats daarvan leest ze vrijheid via (artistieke) interventies en verbeeldingen van onafhankelijkheid, bevrijding en emancipatie in de 'Derde Wereld'. Sunderason stelt voor om van 'dekoloniale modernismen' – modernistische kunst die uniek opkwam binnen de 20ste-eeuwse dekolonisatie – kritische historische archieven te maken. Met haar projectteam gaat Sunderason diverse geschiedenissen en meertalige archieven verbinden om zo nieuwe methodologieën te ontwikkelen voor theorievorming over dekolonisatie via dialogen en solidariteiten en ook via verschillen en tegenstellingen die de ‘Global South’ vormgeven.

Dr. Suzanne Dikker (Amsterdam Center for Language and Communication): It Takes a Village: An Interdisciplinary Community Neuroscience Approach to Characterize Multigenerational Interactions
Onze hersenen veranderen door de jaren heen. Hoe beïnvloeden zulke veranderingen de communicatie tussen verschillende leeftijdsgroepen? Hoewel multigenerationele vraagstukken vaak centraal staan in het publieke debat, zijn neurobiologische leeftijdsfactoren grotendeels onderbelicht gebleven. In haar onderzoeksproject brengt Dikker neurowetenschappers, taalkundigen, kunstenaars, scholen en buurtbewoners samen om te onderzoeken hoe de ritmes van onze hersenen en lichamen het wederzijds begrip tussen kinderen, volwassenen en ouderen kunnen belemmeren dan wel bevorderen. Via deze 'community neuroscience'-benadering brengt zij het lab naar de buurt – en omgekeerd de buurt naar het lab – om intergenerationele communicatie in kaart te brengen en te helpen verbeteren.