For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Anna Bosshard

‘Fast fashion' gaat gepaard met slechte arbeidsomstandigheden, verhoogde uitstoot van broeikasgassen en aangetaste ecosystemen. Inspanningen van beleid, industrie en consumenten zijn nodig voor verandering richting circulaire kledingconsumptie. Een cruciale gedragsverandering is dat mensen in landen met een hoog inkomen minder kleding kopen. 'Bewuste consumptievermindering heeft ook directe voordelen voor consumenten. Bijvoorbeeld minder financiële stress, meer percepties van genoeg zijn en tijd voor hobby's en vrienden', stelt Bosshard.

Samen met het United Repair Centre in Amsterdam van Makers Unite gaat zij reparatieworkshops organiseren. Makers Unite is een creatief bureau dat modemerken helpt om kledingreparatiediensten te realiseren. Ze hebben onlangs het United Repair Centre in Amsterdam gelanceerd dat hoogwaardige kledingreparatie biedt en ook kledingreparatieworkshops organiseert voor individuen om hun houding en gedrag te veranderen. Als sociaal psycholoog helpt Bosshard hen om erachter te komen of deze doelen worden bereikt en hoe deze sessies het beste kunnen worden vormgegeven.

Prijsuitreiking

Op 10 november reiken we de Isaac Roet Prijs 2022 uit aan Anna Bosshard waarna zij een presentatie zal geven over haar project. Tijdens dit evenement presenteert ook Francesca Ranalli, de winnaar van de Isaac Roetprijs 2021, de resultaten van haar project. Samen met architecten en kunstenaars begeleidde zij jongeren bij het ontwerpen van gemeenschappelijke en waardevolle ruimtes in hun eigen buurten.

Over Isaac Roet

Isaac Roet was alumnus van de Gemeente Universiteit (later de UvA) en was behalve uitvinder ook registeraccountant. Op 3 juni 1927 liet hij in zijn testament vastleggen dat één vijfde deel van zijn nalatenschap moest worden gebruikt voor een prijs 'ter bevordering van de wereldvrede en een efficiëntere distributie'. Isaac werd op 11 februari 1944 in Auschwitz vermoord.

Het testament van Isaac trad na de oorlog in werking en de gemeente Amsterdam ontving een bedrag van 10.000 gulden met de voorwaarde dat de universiteit dit zou gebruiken voor de prijs. Later is het nalatenschap overgedragen aan het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) en kreeg het de vorm van een apart fonds: het Isaac Roet Fonds. De eerste keer dat de Isaac Roet Prijs werd uitgereikt was in 1989, in het Vredespaleis in Den Haag.

Samen met de faculteit Maatschappij & Gedrag streeft de AUF ernaar de Isaac Roet Prijs ieder jaar toe te kennen aan een bijzonder project dat bijdraagt aan een betere wereld.

Together with the Faculty of Social and Behavioural Sciences, the AUF endeavours to award the Isaac Roet Prize every year to a special project that contributes to a better world.