Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Kies je filters

Promotiearchief

Zoeken op
Datum
Filter op:
Evenementtype
Resultaten: 1 - 40 van 4156
Resultaten: 1 - 40 van 4156
 • 13 nov 2019
  Het proces van bacteriële celdeling

  15:00 | Promotie

  Bacteriële resistentie tegen antibiotica is wereldwijd gezondheidsprobleem dat nog steeds toeneemt. Yongqiang Gao wil met zijn onderzoek bijdragen aan de kennis van het gedetailleerde proces van bacteriële celdeling ...

 • 13 nov 2019
  Impulsiviteit en problematisch middelengebruik

  14:00 | Promotie

  Een belangrijk aspect van problematisch middelengebruik is impulsiviteit. Yang Liu onderzoekt de relatie tussen polygebruik (gebruik van verschillende verdovende middelen door en naast elkaar) en responsinhibitie ...

 • 13 nov 2019
  De behandeling van uitgezaaide dikkedarmkanker

  13:00 | Promotie

  Dhr. J. Huiskens promoveert op het proefschrift ‘Improvement in Treatment of Colorectal Liver Metastases and the Conduct of Clinical Research’.

 • 13 nov 2019
  De rol van de huisarts bij zorg voor darmkanker

  12:00 | Promotie

  Dhr. T. Wieldraaijer promoveert op het proefschrift ‘General Practitioner Involvement in Colorectal Cancer Survivorship Care’.

 • 13 nov 2019
  Posttraumatische stress bij kinderen na ongevallen

  11:00 | Promotie

  Mw. E.P.M. van Meijel promoveert op het proefschrift ‘Invisible Injuries. Posttraumatic Stress in Children, Adolescents and Their Parents Following Accidents’.

 • 13 nov 2019
  Inzichten in preïmplantatie embryo’s

  10:00 | Promotie

  Dhr. R.P. Berkhout promoveert op het proefschrift ‘Insights Into Embryo Implantation in Humans’.

 • 12 nov 2019
  Hiv-doelen in Sub-Sahara Afrika

  14:00 | Promotie

  Dhr. S.C. Inzaule promoveert op het proefschrift ‘Towards achieving the third "90" of the 90-90-90 global HIV targets in sub-Saharan Africa Adherence, drug resistance and molecular diagnostics’.

 • 12 nov 2019
  Resistentie tegen hiv-medicatie in Sub-Sahara-Afrika

  12:00 | Promotie

  Mw. M.C. Kityo promoveert op het proefschrift ‘Emerging HIV Drug Resistance in sub-Saharan Africa: Effect and Treatment Outcomes’.

 • 8 nov 2019
  Politieke regimes en immigratiebeleid in Marokko en Tunesië

  14:00 | Promotie

  Hoe vormt de staat (polity) de politiek van immigratiebeleid? Katharina Natter vergelijkt de rol van politieke regimes in het maken van immigratiebeleid en kijkt hierbij naar het contrasterende immigratiebeleid in ...

 • 8 nov 2019
  Implicaties huidresistente T-cellen voor immunologische homeostase en ziekte

  13:00 | Promotie

  Dhr. T. dos Reis Matos promoveert op het proefschrift ‘Skin Resident T Cells. Implications For Immune Homeostasis and Disease’.

 • 8 nov 2019
  EEG-reactiviteit voorspelling na hartaanval

  12:00 | Promotie

  Mw. M.M. Admiraal promoveert op het proefschrift ‘EEG Reactivity for Prognostication After Cardiac Arrest’.

 • 8 nov 2019
  Gevolgen eosinofielen bij chronische ontstekingsziekten aan de luchtwegen

  11:00 | Promotie

  Mw. Y.S. Sabogal Piñeros promoveert op het proefschrift ‘The Damaging and Protective Features of Eosinophils in Healthy Individuals and Patients with Chronic Inflammatory Respiratory Diseases’.

 • 8 nov 2019
  Preventieve antibioticatherapie bij patiënten met een acute beroerte

  10:00 | Promotie

  Dhr. J. Vermeij promoveert op het proefschrift ‘Preventive Antibiotic Therapy in Patients with Acute Stroke’.

 • 7 nov 2019
  Programmering brein door vroege stress

  12:00 | Promotie

  Het vroege leven en met name de periode vlak na de geboorte is een kritieke fase voor de ontwikkeling van de hersenen waarbij onze hersenen worden gevormd voor het leven. Deze 'programmering' van de hersenen kan ...

 • 7 nov 2019
  Evaluatie therapeutisch potentieel van CD40 bij laagwaardige chronische ontsteking

  10:00 | Promotie

  Dhr. P.J.H. Kusters promoveert op het proefschrift ‘Evaluating the Therapeutic Potential of CD40 in Low-Grade Chronic Inflammation’.

 • 6 nov 2019
  Bohté, Sander, hoogleraar FNWI, Cognitieve Neurobiologie
  Het brein als computer

  16:00 | Oratie

  Is het brein een computer? Om de hersenen als computer te begrijpen moeten we tijd en actie centraal stellen als basis van intelligent gedrag. Dit stelt Sander Bohté in zijn oratie.

 • 6 nov 2019
  Effect van geluid op stedelijk leven

  14:00 | Promotie

  Steeds meer onderzoek toont effecten aan van geluid op het emotionele en fysieke welzijn van mensen. Het auditieve aspect van stedelijk leven is echter voor lange tijd onderbelicht gebleven. Het effect van geluid op ...

 • 6 nov 2019
  Uitdagingen van eenzijdige overmatige ontwikkeling kaakgewricht

  13:00 | Promotie

  Unilaterale condylaire hyperplasie (UCH) is een aandoening waarbij eenzijdige overmatige ontwikkeling van het kaakgewricht plaatsvindt. De afwijking wordt veroorzaakt door een op groei gelijkend proces van ...

 • 6 nov 2019
  Hoog risico hart- en vaatziekten: van inzicht tot therapie

  12:00 | Promotie

  Dhr. R.M. Stoekenbroek promoveert op het proefschrift ‘High Risk Cardiovascular Disease From Insight to Therapy’.

 • 6 nov 2019
  Optimalisering rood fluorescerende eiwitten

  11:00 | Promotie

  Fluorescerende eiwitten (FPs) worden gebruikt als genetisch label om processen in een levende cel te bestuderen met behulp van fluorescentie microscopie. Op dit moment zijn er fluorescerende eiwitten in alle kleuren ...

 • 6 nov 2019
  Onzekerheidskwantificering van windenergie op zee

  10:00 | Promotie

  Windenergie op zee is een van de alternatieve energiebronnen die in Nederland wordt gebruikt om de productie van hernieuwbare energie te verhogen. Het omslagpunt waarbij windparken op zee kostendekkend worden zonder ...

 • 5 nov 2019
  Verleden begrijpen door middel van historische verbeelding

  14:00 | Promotie

  Door middel van verbeelding kunnen leerlingen het verleden soms beter begrijpen en zich meer betrokken voelen bij het verleden. Tessa de Leur verkent de aspecten van historische verbeelding en, specifiek, over door ...

 • 5 nov 2019
  Ondersteuning patiënten met verschillende niveaus van gezondheidsgeletterdheid

  12:00 | Promotie

  Marlies Welbie onderzoekt welke problemen fysiotherapiepatiënten met diverse niveaus van gezondheidsvaardigheden tegenkwamen bij het invullen van een Patiënt Specifieke Klachtenlijst (PSK). De inhoud van de PSK leent ...

 • 5 nov 2019
  Managementcontrolesystemen bij professionele dienstverlenende bedrijven

  10:00 | Promotie

  Helena Kloosterman onderzoekt de inrichting van managementcontrolesystemen bij professionele dienstverlenende bedrijven. Hierbij verkent ze twee vormen van controle-dichtheid als belangrijkste kenmerken voor de ...

 • 1 nov 2019
  Velde, Nathalie, van der, hoogleraar AMC
  Met gepersonaliseerde aanpak kan onnodig vallen voorkomen worden

  16:00 | Oratie

  Vallen is bij ouderen de belangrijkste reden voor letsel-gerelateerde bezoeken aan de Spoedeisende Hulp. In Nederland sterven er dagelijks twaalf ouderen door een valongeval: 6,5 keer zoveel als het aantal ...

 • 1 nov 2019
  Diagose en behandeling van Mucopolysaccharidose

  14:00 | Promotie

  Mw. G.A. Kuiper promoveert op het proefschrift ‘Capturing MPS I: From Early Diagnosis to Late Complications’.

 • 1 nov 2019
  Het Amsterdamse institutionele groepsportret van 1525 tot 1850

  13:00 | Promotie

  Ruim honderd jaar geleden, in 1902, publiceerde Alois Riegl (1858-1905) het gezaghebbende Das holländische Gruppenporträt. Als een van de eersten ging hij dieper in op de specifiek compositorische en visuele ...

 • 1 nov 2019
  Op weg naar een quantumplatform

  12:00 | Promotie

  Quantuminformatie is een snelgroeiend veld. Een van de manieren waarop natuurkundigen kunnen bijdragen aan dit veld, is door het realiseren van platforms voor quantumcomputers en quantumsimulatie. Voor een ...

 • 1 nov 2019
  De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in strips

  11:00 | Promotie

  Van stripverhalen werd lange tijd gedacht dat die niet geschikt zijn om de geschiedenis op een ‘juiste’ manier te verbeelden. De strip ‘Maus’ van Art Spiegelman bracht daar verandering in. In Maus toont Spiegelman ...

 • 1 nov 2019
  Metaforen in Herodotus' Historiën

  10:00 | Promotie

  Aniek van den Eersten onderzoekt het opzettelijk gebruik van metaforen in Herodotus’ ‘Historiën’. Ze betoogt dat Herodotus metaforen gebruikt om structuur aan te brengen in zijn werk, om zijn hoofdpersonen te ...

 • 31 okt 2019
  Antistofafweerreacties bij hepatitis C-infecties

  14:00 | Promotie

  Dhr. S. Merat promoveert op het proefschrift ‘Protective Antibody Responses Against HCV E1E2 in High-Risk Populations’.

 • 31 okt 2019
  Sectionele benadering van bekkenbodemanatomie

  12:00 | Promotie

  Dhr. Y. Wu promoveert op het proefschrift ‘A Sectional Approach to Pelvic Floor Anatomy. Differences With the Dissectional Technique’.

 • 31 okt 2019
  Effecten van vetrijk dieet op geneesmiddelenmetabolisme in lever

  10:00 | Promotie

  Mw. R. Achterbergh promoveert op het proefschrift ‘Nutritional Conditioning: The Effect of A Short-Term High Fat Diet on Hepatic Drug Metabolism’.

 • 30 okt 2019
  De invloed van biochar op uitstoot van broeikasgassen

  14:00 | Promotie

  Biochar (pyrogeen organisch materiaal) krijgt steeds meer aandacht als een innovatieve manier om de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren, de koolstofvastlegging in de bodem te verhogen en de uitstoot van ...

 • 30 okt 2019
  Zwaartekracht als ‘emergent fenomeen’

  13:00 | Promotie

  Irfan Ilgin onderzoekt de hypothese dat zwaartekracht een ‘emergent fenomeen’ is. Hij begint met het onderzoeken van wat een emergent verschijnsel betekent vanuit een algemeen perspectief. Vervolgens verklaart hij ...

 • 30 okt 2019
  3D-rekenmodel geeft inzicht in proces van weefselgroei na plaatsen stent

  12:00 | Promotie

  Coronaire hartziekte is een van de meest voorkomende doodsoorzaken in geïndustrialiseerde landen. Vernauwing van de kransslagader kan leiden tot ischemie en mogelijk fatale hartaanvallen. Deze vernauwing wordt vaak ...

 • 30 okt 2019
  Een verkenning van accretie rond zwarte gaten

  11:00 | Promotie

  Over de promotie van M.T.P. Liska is (nog) geen verdere informatie beschikbaar.

 • 30 okt 2019
  De complexiteit van het menselijk immuunsysteem

  10:00 | Promotie

  Louella Presbitero richt zich op het begrijpen van de complexiteit, ingewikkelde details en onderliggende mechanismen van hoe het menselijke aangeboren immuunsysteem functioneert, vooral wanneer het wordt uitgedaagd ...

 • 29 okt 2019
  Mogelijkheden en beperkingen van forensische en postmortale radiologie

  14:00 | Promotie

  Mw. M. Vester promoveert op het proefschrift ‘Forensic Medicine and Radiology. Never Judge a Body by Its Cover’.

 • 29 okt 2019
  Rekenen met meeteenheden

  12:00 | Promotie

  Paul Griffioen onderzoekt hoe rekenen met meeteenheden verbeterd kan worden. Hiertoe brengt hij kennis uit de informatica en accountancy bij elkaar om te zien of modellen van organisatieprocessen in fysieke ...