Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ben je journalist en wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 525 2695 of persvoorlichting@uva.nl.

Merel Kindt (foto : Jeroen Oerlemans)
Foto: Jeroen Oerlemans

Angst

Prof. dr. Merel Kindt houdt zich in haar onderzoek bezig met neurobiologische en psychologische processen van angst en bezorgdheid, met de nadruk op de verandermechanismen bij de behandeling van angst- en aanverwante stoornissen. Ze is hoogleraar Experimentele klinische psychologie en daarnaast oprichter en partner van Kindt Clinics, een polikliniek voor fobieën en angststoornissen. | M.Kindt@uva.nl | 020 525 6044

Profielpagina

Hilde Geurts (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Autisme en ADHD

Hilde Geurts is hoogleraar Klinische Neuropsychologie en senior onderzoeker bij het Dr. Leo Kannerhuis (Youz/Parnassiagroep). Ze is een expert op het gebied van autisme en ADHD en richt zich op de gehele levensloop. Haar huidige onderzoek richt zich vooral op veroudering van mensen met autisme. Hierbinnen ligt het accent op veranderingen in cognitie, bijkomende mentale problemen en kwaliteit van leven. | H.M.geurts@uva.nl | 020 525 6843

Profielpagina

Disa Sauter

Emoties

Dr. Disa Sauter is emotie-onderzoeker. In haar werk ligt de focus op de communicatie van emoties via non-verbale uitingen zoals lachen, huilen, zuchten en ook gezichtsuitdrukkingen. In het bijzonder is ze geïnteresseerd in positieve emoties en het onderscheid tussen verschillende positieve affectieve toestanden. Sauter is universitair hoofddocent bij de afdeling Sociale psychologie en leidt het Amsterdam Interdisciplinary Centre for Emotion. | D.A.sauter@uva.nl 

Profielpagina

Sanne de Wit (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Gewoontes

Dr. Sanne de Wit doet onderzoek naar gedragspatronen en gewoontes, met een focus op doelgericht versus automatisch gedrag. Goede voornemens sneuvelen, omdat het inspanning vergt om oude gedragspatronen af te leren en nieuwe patronen geleidelijk te automatiseren. De Wit gaat na of het brein dit moeizame proces over kan slaan door strategisch op de automatische piloot te gaan. Ze werkt samen met klinische onderzoekers in de setting van bijvoorbeeld: obsessief-compulsieve stoornis, verslaving en obesitas. De Wit is universitair hoofddocent bij de afdeling Klinische psychologie en leidt het Habit Lab| S.deWit@uva.nl 

Profielpagina

Cyriel Pennartz (foo: Jan Willem Steenmeijer)
Foto: Jan Willem Steenmeijer

Hersenen en geest

Prof. dr. Cyriel Pennartz houdt zich bezig met de hersenen en hun relatie met mentale processen. In 2021 verscheen zijn populair-wetenschappelijke boek De code van het bewustzijn over het begrijpen van de samenhang tussen hersenen en geest. Pennartz is hoogleraar Neurowetenschappen van cognitie en systemen aan het Swammerdam Institute for Life Sciences van de UvA. Hij is een van de leiders van het Human Brain Project, het tot nog toe grootste project in Europa in de neurowetenschappen. | C.M.A.Pennartz@uva.nl | 020 525 7618

Profielpagina

Frank Jacobs (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Hersenontwikkeling

De expertisegebieden van dr. Frank Jacobs zijn evolutie van de menselijke hersenen, embryonale hersenontwikkeling, genetische verschillen tussen apen en mensen, evolutie van ons DNA en de balans tussen evolutionaire innovatie en kwetsbaarheid voor humane ziekten. Jacob is universitair hoofddocent aan het Swammerdam Institute for Life Sciences en leidt daar het Jacobs Lab. | F.M.J.Jacobs@uva.nl | 020 525 7061

Profielpagina

Gerben van Kleef

Macht en hiërarchie

Het onderzoek van prof. dr. Gerben van Kleef, hoogleraar Sociale psychologie, richt zich op de vraag hoe mensen zich tot elkaar verhouden in een diep sociale wereld. Zijn belangrijkste onderzoek draait om emotie, macht/hiërarchie, sociale normen, conflict, en samenwerking. In veel van zijn werk hanteert hij een interpersoonlijk perspectief, waarbij hij onderzoekt hoe individuen elkaar beïnvloeden en op elkaar reageren in een verscheidenheid van sociale en organisatorische omgevingen, waaronder persoonlijke relaties, besluitvorming in groepen, overreding, conflicten, onderhandeling, consumentengedrag, leiderschap en sport. | G.A.vanKleef@uva.nl |020 525 6894

Profielpagina

Eftychia Stamkou

Normoverschrijdingen

Dr. Eftychia Stamkou is een sociaal en cultureel psycholoog. Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van kunst, cultuur, macht en normoverschrijdingen. Ze onderzoekt onder andere hoe mensen reageren op normoverschrijdingen en onder welke omstandigheden dit gedrag macht oplevert voor de overschrijder. Daarnaast houdt Stamkou zich bezig met hoe mensen reageren op kunst die algemeen gedeelde normen schendt en uitdaagt (bijvoorbeeld heteronormativiteit). | E.Stamkou@uva.nl | 020 525 6756

Profielpagina

Claudi Bockting (foto: Marieke Lorijn)
Foto: Marieke Lorijn

Psychische aandoeningen en behandeling

Prof. dr. Claudi Bockting is gespecialiseerd in veelvoorkomende psychische aandoeningen, zoals depressie en angst, die worden gekenmerkt door verstoringen in emoties. Zij richt zich in het bijzonder op potentieel beïnvloedbare factoren die een stoornis veroorzaken en/of in standhouden en de ontwikkeling van innovatieve psychologische interventies, waaronder apps, serious games, chatbots and Virtual Reality-interventies. Ze past inzichten uit andere wetenschapsvelden zoals ‘complex systems’ toe om te komen tot nieuwe aangrijpingspunten voor het bevorderen van mentaal welzijn en het voorkomen en behandelen van mentale aandoeningen. Bockting is hoogleraar Klinische psychologie in de Psychiatrie en klinisch psycholoog/psychotherapeut aan het Amsterdam UMC en co-director van het interdisciplinaire Centre for Urban Mental Health. | C.L.Bockting@amsterdamumc.nl 

Profielpagina

Bastiaan Rutjens (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Psychologie van de wetenschap

Dr. Bastiaan Rutjens is sociaal-psycholoog en cultuur- en godsdienstpsycholoog. Zijn expertise ligt op het terrein van de psychologie van de wetenschap, met aandacht voor onder meer wetenschapsscepsis, religie en bijgeloof, en omgaan met existentiële onzekerheid en controlegebrek. Rutjens is universitair docent bij de afdeling Psychologie van de UvA en leidt daar het Psychology of Science lab. | 020 525 6744 | B.T.Rutjens@uva.nl 

Profielpagina

Henk Jan Conradi

Relaties

Dr. Henk Jan Conradi is gespecialiseerd in relaties. Hij onderzoekt relatieproblemen en hechting tussen partners en evalueert de effectiviteit van relatietherapie. Daarnaast publiceerde hij onderzoek op het gebied van individuele therapie en depressie. Conradi is universitair docent bij de afdeling Klinische psychologie. Zijn belangstelling voor geschiedenis mondde uit in een permanente fototentoonstelling op de campus over de geschiedenis van de psychologie aan de UvA. | 020 525 6810 | H.J.Conradi@uva.nl 

Profielpagina

Reinout Wiers

Verslaving

Reinout Wiers is gespecialiseerd in onderzoek naar (neuro)cognitieve processen bij het ontstaan van verslaving - onder andere alcohol-, rook-  en cannabisverslaving - en het ontwikkelen van nieuwe methoden om deze te beïnvloeden. Ook houdt hij zich bezig met de klinische toepasbaarheid van de netwerkbenadering van psychopathologie. Wiers is hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie en co-director van het interdisciplinaire Centre for Urban Mental Health. Hij is een van de Principal Investigators van het consortium New Science of Mental Disorders (gefinancierd vanuit het Zwaartekracht-programma). Wiers was ook een van de initiatiefnemers van UvAcare en het bredere Caring Universities, gericht op het verbeteren van de mentale gezondheid van studenten en promovendi. | R.W.H.J.Wiers@uva.nl 

Profielpagina