Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ben je journalist en wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 525 2695 of persvoorlichting@uva.nl.

Christian Schaffner (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen

(Non-)Quantum-cryptografie

Prof. dr. Christian Schaffner is hoogleraar Theoretische Computer Science en geeft leiding aan de Theoretische Computer Science-groep bij het Instituut voor Informatica bij de UvA. Hij is senior onderzoeker bij QuSoft, het onderzoekscentrum voor quantum-software, en voorzitter van de netwerkorganisatie Quantum.Amsterdam. Schaffner is een vooraanstaand expert in quantum-cryptografie, zowel op het gebied van de non-quantum-cryptografie, die beveiligd blijft in het geval van een quantum-aanval (ook bekend als post-quantum-cryptografie), als ook op het gebied van het ontwerpen van protocollen die aan de hand van quantum communicatie en quantum data cryptografische problemen oplossen. | C.Schaffner@uva.nl | 020 525 6061

Profielpagina

Sebastian De Haro Ollé

Impact van quantumtechnologie

Dr. Sebastian De Haro Ollé is universitair docent Wetenschapsfilosofie aan het Institute for Logic, Language and Computation en het Institute of Physics. Daarnaast is hij senior onderzoeker in de onderzoekslijn Quantum for Society and Business van QuSoft. Hij leidt het door NWO-gefinancierde project Quantum Impact on Societal Security. In zijn onderzoek richt hij zich op de ethische en filosofische aspecten van de transitie naar quantumveilige cryptografie. | S.DeHaroOlle@uva.nl | 020 525 5770

Profielpagina

Ronald de Wolf

Quantumalgoritmes en complexiteit

Prof. dr. Ronald de Wolf is hoogleraar Theoretical Computer Science aan de UvA en onderzoeker bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Hij houdt zich in het bijzonder bezig met algoritmes en de complexiteit daarvan. De Wolf is een expert op de aspecten en applicaties van theoretische informatica die raken aan de quantumcomputer. Hij heeft 25 jaar ervaring als docent en onderzoeker op het gebied van quantumalgoritmes, quantumcommunicatie, quantumcomplexiteitstheorie, quantum learning-theorie, en hun relatie met onder meer de wiskunde en de klassieke informatica. | R.M.deWolf@uva.nl | 020 525 4057

Profielpagina

Florian Schreck (foto: Jan Willem Steenmeijer)
Foto: Jan Willem Steenmeijer

Quantumklokken

Prof. dr. Florian Schreck is hoogleraar Experimentele quantumfysica. Met zijn onderzoeksgroep gebruikt hij extreem koude atomen om quantumsimulatie, -computers en -sensoren te verkennen. De groep werkt onder meer aan het ontwikkelen van optische klokken, atoom-interferometers, quantumcomputers en -simulaties. Verder werkt hij ook aan de miniaturisatie en robuustheid van de componenten van deze computers en simulatoren, zoals lasersystemen en vacuümelementen. | F.Schreck@uva.nl | 020 525 5163 

Profielpagina

Sonja Smets (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Quantumlogica

Prof. dr. Sonja Smets is logicus, met als specifiek werkveld de informatiedynamica. In haar onderzoek staat de vraag centraal hoe mensen en machines hun kennis en overtuigingen herzien op grond van nieuwe informatie – zowel klassieke informatie als quantuminformatie. Ze verbindt hiertoe logica, waarschijnlijkheidsleer, theorieën over leerprocessen, sociale epistemologie en speltheorie. Smets is als hoogleraar Logica en Epistemologie verbonden aan het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC). | s.j.l.smets@uva.nl | 020 525 6508

Profielpagina

Paola Grosso (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen

Quantumnetwerken

Dr. Paola Grosso is universitair hoofddocent bij het Informatics Institute van de UvA en senior onderzoeker bij QuSoft, het onderzoeksinstituut waarin de UvA en het CWI samenwerken aan fundamenteel en multidisciplinair quantumonderzoek. Bij het Informatics Institute leidt Grosso de Multiscale Networked System (MNS)-groep. In haar onderzoek richt ze zich op de toekomst van het internet en veilige en duurzame data-infrastructuren en netwerksystemen, waaronder quantumnetwerken. | P.Grosso@uva.nl 

Profielpagina

Eline de Jong

Quantum-safe cryptografie

Drs. Eline de Jong is promovendus aan het Institute for Logic, Language and Computation en het Institute of Physics. Binnen de groep van Sebastian De Haro Ollé onderzoekt ze 'quantum-safe cryptography' vanuit filosofisch en ethisch perspectief. Quantumcomputers kunnen in theorie de methodes die we nu gebruiken om informatie te versleutelen breken; quantum-safe cryptography verwijst naar nieuwe encryptiemethoden die hiertegen bestand zijn. | e.l.dejong@uva.nl 

Profielpagina

Harry Buhrman

Quantumtoepassingen

Prof. dr. Harry Buhrman is hoogleraar Algoritmes, complexiteitstheorie en quantum computing. Daarnaast leidt hij de onderzoeksgroep Algorithms and Complexity bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en is hij directeur van QuSoft, een onderzoekscentrum voor quantumsoftware, dat hij in 2015 oprichtte. In 2020 werd hij lid van de KNAW. Buhrman doet onderzoek naar quantumcomputers, algoritmes, complexiteitstheorie en maatschappelijke en industriële toepassingen van quantumcomputers. | H.M.Buhrman@uva.nl | 020 595 8312

Profielpagina