Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Lees hier wat je allemaal kunt verwachten als je gaat studeren.

Bachelor aan de universiteit

De bacheloropleiding duurt drie jaar. Het eerste jaar is vaak oriënterend van aard. Je volgt onderwijs, maar studeert ook veel zelf. Het onderwijs is verdeeld over twee periodes, genaamd semesters, waarin je colleges volgt.

Opzet onderwijs

Afhankelijk van de opbouw van de lesstof krijg je onderwijs via hoorcolleges, werkcolleges en practica:

 • In hoorcolleges licht een docent de lesstof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen. Een hoorcollege kan plaatsvinden in een grote collegezaal, of met kleinere groepen in een leslokaal. Door de coronacrisis vinden sommige hoorcolleges nu online plaats.
 • In een werkgroep of werkcollege oefen je met de lesstof in kleinere groepen, onder begeleiding van een docent. Je bespreekt bijvoorbeeld de artikelen die je ter voorbereiding hebt  moeten lezen, werkt vraagstukken uit, bediscussieert onder leiding van een docent of student-assistent een onderwerp, bestudeert een casus of oefent samen een onderzoekstechniek. Door de coronacrisis vinden sommige werkgroepen nu online plaats.
 • Bij bepaalde opleidingen krijg je ook practica. Daarin leer je praktische vaardigheden en voer je proeven uit. 

Studiepunten

Voor elk onderdeel van je opleiding dat je met succes afrondt, krijg je studiepunten. Je krijgt bijvoorbeeld studiepunten voor een tentamen waarvoor je een voldoende haalt, of een opdracht die je goed afrondt.

 • Eén studiepunt staat voor 28 uur studie. De opleiding stelt voor elk vak van je programma vast hoeveel studiepunten je daarvoor krijgt.
 • Een succesvol afgeronde driejarige universitaire bachelor levert 60 studiepunten per jaar op, dus 180 studiepunten in totaal.

Het systeem van studiepunten wordt ECTS genoemd: European Credit Transfer and Accumulation System. In heel Europa, de VS en Canada wordt met dit studiepuntensysteem gewerkt. Zo zijn diploma’s in heel Europa evenveel waard en kun je ook een deel van je opleiding in het buitenland doen. De studiepunten die je elders verdient, tellen in principe mee voor je opleiding.

Bindend studieadvies

Alle eerstejaarsstudenten krijgen een Bindend studieadvies (BSA). In het eerste jaar moet je een bepaald aantal studiepunten halen: (ongeveer) de helft van het totale aantal dat je volgens het studieschema in één jaar kunt halen. Vervolgens heb je nog een of twee jaar (dit verschilt per opleiding) om te slagen voor de rest van de eerstejaarsvakken. Lukt je dat niet, dan kun je je studie aan de UvA niet voortzetten.

Verschil tussen hbo en universiteit

Als vwo-er lijkt het vaak vanzelfsprekend dat je aan de universiteit gaat studeren. Toch is het belangrijk om uit te zoeken of de universiteit bij je past. Een hbo-opleiding is niet minder dan een wo-opleiding. Ze vallen allebei onder het hoger onderwijs en hebben een verschillende insteek. 

 • Wat zijn de verschillen tussen hbo en universiteit?

  Op het hbo krijg je op de praktijk gerichte theorie en kijk je veel naar hoe iets in de praktijk werkt. Met groepjes studenten werk je aan projecten. Je hebt meerdere verplichte stages, terwijl bij universitaire studies een stage niet altijd verplicht is. Op  de universiteit leer je theorieën doorgronden en kritisch te kijken naar je vakgebied. Je eindigt de bachelor vaak met een scriptie over een zelfgekozen onderwerp; je leert een onderzoeksvraag opzetten en tot conclusies te komen.

  hbo

  universiteit

     
  Praktisch Theoretisch
  > Hoe werkt iets in de praktijk? > Theorieen doorgronden, onderzoek opzetten
  > Stages > Stage niet altijd verplicht
     
  Beroepsgericht Onderzoeksgericht
  > Je wordt opgeleid voor een beroep, en verwerft de benodigde competenties > Je leert onderzoeksvaardigheden; toepasbaar bij verschillende beroepen
  > Duidelijk beroepsbeeld > Minder duidelijk beroepsbeeld
     
  Begeleiding Zelfstudie
  > 25 uur les per week, meer structuur bij projecten/opdrachten* > 12 uur les per week, zelf organiseren van je studie*
  > 15 uur per week zelfstudie* > 28 uur per week zelfstudie*
  *uren verschillen per studie *uren verschillen per studie
     
  Gemiddeld studietempo Hoog studietempo
     

  Onderwijs / onderzoek

  Een hogeschool is een onderwijsinstelling: de onderwijstaak is de belangrijkste. De universiteit heeft, naast haar onderwijstaak, een onderzoekstaak. Deze taken zijn voor de universiteit even belangrijk. Als ouderejaarsstudent krijg je onderwijs waarin onderzoekresultaten en het doen van onderzoek verweven zijn. Nieuwe kennis is collegestof en het proces van wetenschappelijk onderzoek komt vanzelfsprekend aan de orde, omdat de docenten vaak zelf onderzoek doen.