Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De UvA werkt samen met internationale, landelijke en lokale overheden, NGO’s en bedrijven aan oplossingen en innovaties die bijdragen aan een betere wereld.

Maatschappelijke vraagstukken

Veel UvA-onderzoek ontstaat vanuit maatschappelijke vraagstukken. De wetenschap kan helpen maatschappelijke problemen op te lossen, maar onze onderzoekers raken ook geinspireerd door de vragen en uitdagingen van maatschappelijke partijen. De samenwerking biedt onze onderzoekers bovendien vruchtbare toegang tot unieke data, meer kwalitatieve databronnen en waardevolle praktijkkennis. 

Verbinding met de markt

Het benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk (kennisvalorisatie) is een belangrijke pijler voor de UvA. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een product of medicijn of door toepassing ervan in een systeem of proces. Innovation Exchange Amsterdam (IXA) helpt daarbij en is de verbindende schakel tussen de universiteit en de markt. IXA brengt het aanbod van kennis van de universiteit en de vraag naar kennis vanuit de markt bij elkaar.

IXA helpt onderzoekers en studenten
IXA helpt onderzoekers en studenten bij het vinden van financiering voor hun onderzoeken en/of samenwerkingspartners om hun kennis/vinding verder te ontwikkelen, al dan niet in licentie, en bij het opzetten van ondernemingen.

IXA helpt bedrijven en instellingen
IXA is ook het aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen die processen of systemen willen verbeteren, fundamenteel onderzoek willen laten doen of willen samenwerken met onderzoekers van de UvA.

Chris Slootweg over de Physics2Market Grant

Bedrijven vinden die willen investeren in natuurkundig wetenschappelijk onderzoek voor industriële of maatschappelijke toepassingen is vaak nog lastig. De Physics2Market Grant brengt daar verandering in, in deze video vertelt onderzoeker Chris Slootweg daar meer over. 

Verbinding met de stad

De UvA is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. Door kennisoverdracht en door de opleiding van een goed gekwalificeerde, kritische en ondernemende beroepsbevolking dragen we bij aan de regio.

Tegelijk biedt de regio ons een voedingsbodem voor het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, onder meer in de vorm van levensechte projecten en data.

De verbinding met de stad krijgt ook invulling door andere vormen van onderzoekssamenwerking. Denk aan facility sharing: het openstellen van state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten voor externe partijen. Of denk aan proeftuinen waar onderzoekers ontwikkelingen testen onder realistische omstandigheden.

Voorbeelden van effectieve samenwerking zijn het Kenniscentrum Ongelijkheid en de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam, waarin praktijkprofessionals, beleidsmakers en wetenschappers elkaar verder helpen.