Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) bieden cursussen en stages voor studenten, en faciliteiten voor wetenschappelijk personeel en studenten die tijdelijk onderzoek doen in het buitenland.

Er zijn 5 gezamenlijke Nederlandse instituten in het buitenland. De UvA beheert de instituten in Athene en Sint-Petersburg. 

 • Nederlands Instituut in Athene (NIA)

  Het Nederlands Instituut in Athene (NIA) is een van de vijftien buitenlandse universitaire instellingen in Athene.

  • Het NIA fungeert als een wetenschappelijk en cultureel centrum dat contacten tussen Nederlandse en Griekse wetenschappelijke en culturele instellingen coördineert.
  • Het instituut biedt Nederlandse wetenschappers en studenten de gelegenheid om in Griekenland onderzoek te verrichten en hun onderzoek te presenteren door middel van lezingen, seminars en colloquia.
  • Het NIA zorgt voor een betere verspreiding van kennis over het Nederlands wetenschappelijk onderzoek en de studiemogelijkheden die de Nederlandse partneruniversiteiten bieden.
  • Tevens organiseert men cursussen voor studenten en zijn er gastenverblijven voor studenten en onderzoekers. 

  Website Nederlands Instituut in Athene

 • Nederlands Instituut in Sint-Petersburg (NIP)

  Het NIP is onder meer actief op het gebied van Slavistiek en Ruslandkunde, Neerlandistiek en (Kunst)geschiedenis, maar vertegenwoordigt de universiteiten ook in andere disciplines zoals sociale wetenschappen.

  Het NIP:

  • verzorgt academische cursussen als integraal onderdeel van de studieprogramma's van de participerende Nederlandse universiteiten
  • organiseert wetenschappelijke bijeenkomsten en faciliteert onderzoek
  • biedt beurzen en stageplaatsen en begeleidt scripties, individuele studieprogramma's en studiereizen

  Het NIP beschikt over een wetenschappelijke bibliotheek, werkplaatsen, een logeerkamer, een uitgebreid netwerk van academische contacten en zorgt voor toegang tot Russische archieven en musea voor onderzoek. Het instituut draagt bij aan de verspreiding van Nederlandse cultuur en de bevordering van de Nederlands-Russische academische samenwerking, in nauwe samenwerking met de deelnemende instellingen in Nederland.

  Website Nederlands Instituut in Sint-Petersburg

 • Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo

  Het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo (NVIC) is een academisch centrum dat diensten verleent aan wetenschappers en studenten van de deelnemende universiteiten. 

  • De onderwijs- en onderzoeksactiviteiten hebben voornamelijk betrekking op de Arabistiek, Egyptologie, Archeologie en Papyrologie, maar het NVIC vertegenwoordigt ook de overige disciplines van de universiteiten.
  • Het instituut verzorgt bijvoorbeeld academische cursussen in de archeologie van Egypte en de Arabistiek als integraal onderdeel van de studieprogramma's van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten.
  • Bovendien begeleidt het NVIC scripties, papers en andere individuele studieprogramma's van studenten tijdens hun verblijf in Egypte.

  Website Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo

 • Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence

  Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence (NIKI) verzorgt een uitgebreid onderwijs- en onderzoeksprogramma.

  • Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence (NIKI) verzorgt een uitgebreid onderwijs- en onderzoeksprogramma op het gebied van de kunstgeschiedenis en de relatie tussen Italiaanse en Nederlandse en Vlaamse kunst in het bijzonder.
  • Onderzoekers en studenten kunnen gebruik maken van de onderzoeks- en publikatiefaciliteiten, de huisvesting en de bibliotheek.
  • Het instituut heeft jaarlijks beurzen beschikbaar voor studenten en onderzoekers. 

  Website Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence

 • Koninklijk Nederlands Instituut te Rome

  Het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR) is een interuniversitaire instelling voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie.

  • De leden van de wetenschappelijke staf bemiddelen voor Nederlandse collega's, verrichten eigen onderzoek, begeleiden studenten en promovendi en verzorgen cursussen voor Nederlandse studenten en afgestudeerden.
  • Tevens stelt het KNIR beurzen ter beschikking aan studenten en jonge onderzoekers van Nederlandse universiteiten voor een studieverblijf in Rome.

  Website Koninklijk Nederlands Instituut te Rome