Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Wetenschappelijke integriteit in het geding? Dit kun je doen

Het proces van begin tot eind

Los het probleem onderling op

 • Werk samen
 • Geef fouten toe
 • Wees je bewust van eventuele machtsposities

Vraag hulp aan een vertrouwenspersoon

Benader een vertrouwenspersoon naar keuze en vraag een gesprek aan. Jullie bespreken de situatie. De vertrouwenspersoon geeft advies, kan bemiddelen en helpt bij het maken van een keuze over het wel of niet indienen van een klacht.  De vertrouwenspersonen handelen nooit zonder dat eerst met je te overleggen.

Dien een klacht in bij de Commissie wetenschappelijke integriteit

Als je probleem na het gesprek niet is opgelost, kan je een klacht voorleggen aan de Commissie wetenschappelijke integriteit. De vertrouwenspersoon kan adviseren bij de voorbereiding. De commissie bekijkt of de klacht behandeld kan worden. Een besluit hierover wordt binnen 3 weken na ontvangst van de klacht genomen.

 • De commissie doet onderzoek
  • Er wordt onder andere gekeken of de (vermoede) schending te lang geleden heeft plaatsgevonden of dat een klacht al eerder behandeld is en ongegrond is verklaard.
  • Als een van de leden van de commissie op een of andere manier betrokken is bij personen of feiten waar de klacht betrekking op heeft, doet dit lid niet mee aan het onderzoek.
  • De commissie is bevoegd informatie in te winnen bij alle werknemers en organen van de UvA en kan getuigen en deskundigen oproepen. 
 • De commissie brengt advies uit
  • Na het onderzoek brengt de commissie advies uit aan het College van Bestuur.
  • Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de commissie neemt het College van Bestuur, bij wijze van aanvankelijk oordeel, een besluit. Klager en beklaagde worden op de hoogte gebracht.
  • Het advies en het oordeel worden na afronding in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op de website van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. 
 • Bescherming

  Het indienen van een klacht mag niet nadelig zijn voor de klager, getuigen of deskundigen, tenzij deze niet te goeder trouw hebben gehandeld.