Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Heb je een vermoeden dat de wetenschappelijke integriteit in het geding is? Ga het gesprek aan met elkaar of vraag hulp. Onze vertrouwenspersonen staan voor je klaar. Zij zijn ervaren mensen die de weg weten in ingewikkelde situaties op dit gebied en helpen je in contact te komen met de Commissie wetenschappelijke integriteit als dat nodig is.

Vertrouwenspersonen en commissieleden

Alle vertrouwenspersonen en commissieleden hebben lange ervaring in onderzoek en onderwijs, bij voorkeur opgedaan aan een of meer Nederlandse universiteiten. Alleen hoogleraren komen in aanmerking voor benoeming tot vertrouwenspersoon of tot lid van de commissie wetenschappelijke integriteit. Ze weten de weg in dit soort ingewikkelde, gevoelige situaties. Net als dat ze een onbesproken wetenschappelijke reputatie genieten en goed kunnen omgaan met tegenstellingen en conflicten. De vertrouwenspersonen en commissieleden worden benoemd door het College van Bestuur, gehoord de decanen.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Een vertrouwenspersoon luistert naar je vraag of klacht, helpt je eventueel te begrijpen wat er gebeurd is, en zoekt samen met jou naar een geschikte oplossing. Dit kunnen handvatten zijn voor een gesprek met een onderzoeker, maar een vertrouwenspersoon kan ook bemiddelen. Daarna bekijken jullie samen of het nodig en nuttig is een eventuele klacht voor te leggen aan de Commissie wetenschappelijke integriteit. Welke optie er ook uitkomt, jullie bepalen samen de aanpak. Een vertrouwenspersoon kan adviseren, maar uiteindelijk bepaal je zelf of je een klacht indient of niet.

Wie zijn de leden van de Commissie wetenschappelijke integriteit?

De commissie wetenschappelijke integriteit behandelt klachten over mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit. De commissie brengt vervolgens advies uit aan het College van Bestuur.

Hoe zit het met privacy?

De vertrouwenspersonen en de leden van de commissie hebben een geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor degenen die de klacht indienen en alle anderen die betrokken zijn bij het proces. Wil je weten hoe het proces van klacht tot behandeling verloopt, kijk dan hier.

Jaarverslagen

Met hun jaarverslag leggen vertrouwenspersoon en Commissie wetenschappelijke integriteit verantwoording af voor de in een kalenderjaar verrichte werkzaamheden. Het jaarverslag geeft informatie over het aantal en de aard van de in een kalenderjaar behandelde zaken. Het jaarverslag geeft bovendien informatie over zaken waarover advies is ingewonnen bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit en tot welke beslissing van het CvB dat heeft geleid.