Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Afronding

De afronding van het promotietraject (laatste half jaar) vergt de nodige voorbereiding. Het stappenplan in het Promotiereglement 2020 geeft je houvast zodat je in de laatste fase van je promotietraject geen vertraging oploopt.

Zodra de afronding van je proefschrift in zicht komt (zo’n 6 maanden voor de gewenste promotiedatum) dient je promotor een Voorstel voor de samenstelling van de  promotiecommissie in. Zodra de promotiecommissie officieel is aangewezen, ontvang je hierover een besluit van het College voor Promoties.

N.B. Om de formulieren in te vullen, heb je de laatste versie van Adobe reader nodig (Adobe XI).

Nadat je het besluit tot aanwijzing van de promotiecommissie hebt ontvangen is het mogelijk om een voorlopige promotiedatum vast te leggen. In dit besluit staat een link naar de online reserveringstool. Indien je deze link niet hebt ontvangen kun je contact opnemen met Bureau Pedel.

Bij het vastleggen van de voorlopige datum word je gevraagd de titel van je proefschrift in te vullen. Bij de bevestiging van de voorlopige datum ontvang je de titelpagina zoals deze in je proefschrift geplaatst moet worden.

De promovendus bereidt de definitieve en identieke papieren en elektronische versies van het manuscript voor en laat deze goedkeuren door de promotor(es) en copromotor(es). Nadat je hun goedkeuring hebt ontvangen, kan geen  wijziging in het manuscript meer worden doorgevoerd. 

Uiterlijk 14 weken voor de voorlopige promotiedatum (zoals vastgelegd bij Bureau Pedel) wordt het door de promotor(es) en eventuele copromotor(es) goedgekeurde en definitieve manuscript voorgelegd aan de promotiecommissie. Tegelijkertijd zendt de promotor de elektronische versie van het manuscript aan de decaan ter controle op plagiaat. 

De leden van de promotiecommissie beoordelen het manuscript en brengen uiterlijk 8 weken voor de promotiedatum hun oordeel aan de promotor(es) en de decaan uit via het formulier Beoordeling proefschrift en toelating tot de verdediging. Hierbij  is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er wijzigingen in of aanvullingen op het proefschrift worden voorgesteld.

Zodra de controle geen plagiaat heeft uitgewezen en de beoordeling door de promotiecommissie tot een positief resultaat heeft geleid,  is de promovendus  daarmee toegelaten tot de verdediging en krijgt toestemming het proefschrift te vermenigvuldigen (drukken of kopiëren). 

De elektronische versie van het proefschrift wordt door de decaan verstuurd naar de Universiteitsbibliotheek (UB). Zodra de promovendus de licentieovereenkomst heeft ingediend (uiterlijk 4 weken voor de promotiedatum), zal de UB het proefschrift via de Digital Academic Repository (DARE) openbaar maken.

Het vermenigvuldigde proefschrift (gedrukt of gekopieerd) wordt uiterlijk 4 weken voor de promotiedatum in 3-voud bij Bureau Pedel ingeleverd.