Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het bestuur van de Centrale Promovendiraad bestaat uit 7 leden: 1 voor elke faculteit van de Universiteit van Amsterdam.

Hier vind je informatie over de huidige bestuursleden van de Centrale Promovendiraad.

Wenwen Guan

Wenwen Guan – Faculteit der Geesteswetenschappen

Wenwen Guan is promovenda aan het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC). Haar onderzoek richt zich op het gebruik van metadiscours in het Engelse schrijven en spreken van Aziatische leerders, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve benaderingen worden gecombineerd. De bevindingen zullen naar verwachting taalleerders helpen hun communicatieve vaardigheden op discoursniveau te verbeteren. Wenwen begon haar promotie in 2020 en vertegenwoordigt vanaf november 2022 de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) in de Centrale Promovendiraad.

Timo Schenk

Timo Schenk – Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Timo is promovendus bij de Econometrie-groep van de Amsterdam School of Economics (ASE). Zijn onderzoek richt zich op de statistische methoden die gebruikt worden om causale effecten van (economische) interventies te meten. Deze methoden worden vaak ingezet in de toegepaste milieueconomie, arbeidseconomie en gezondheidseconomie. Timo is in september 2020 begonnen aan zijn promotieonderzoek en sinds juli 2022 sluit hij aan bij de Centrale Promovendiraad als vertegenwoordiger van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Saskia Arbon
Saskia Arbon

Saskia Arbon – Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Saskia Arbon is promovendus bij het onderzoeksinstituut Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Ze onderzoekt de vraag of VO-leerlingen begrijpen waarom mensen het oneens zijn over socio-scientific issues (SSIs): controversiële onderwerpen gerelateerd aan het schoolvak biologie. Het doel van het onderzoek is om VO-leerlingen te leren om verschillende perspectieven mee te nemen en kritisch na te denken wanneer ze te maken hebben met socio-scientific issues in hun eigen leven. Saskia is in september 2022 begonnen aan haar promotieonderzoek en sinds november 2023 sluit ze aan bij de Centrale Promovendiraad als vertegenwoordiger van de Faculteit Maatschappij & Gedragswetenschappen.

Kelly Wong
Kelly Wong

Kelly Wong – Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Kelly Wong is promovenda bij de afdeling Zoetwater- en Mariene Ecologie van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica. Haar onderzoek richt zit op het verkrijgen van meer inzicht in de effecten van klimaat- en milieuveranderingen op koralen en om mechanismen te identificeren die de stresstolerantie van koralen onder toekomstige oceaanomstandigheden verbeteren. Kelly begon haar promotieonderzoek in augustus 2022 en trad toe tot het bestuur van de Central PhD Council als vertegenwoordiger van FNWI in april 2024.

Pramiti Parwani

Pramiti Parwani - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Pramiti Parwani is promovenda aan het Law Centre for Health and Life. Ze houdt zich bezig met de toegang tot vaccins in lage- en middeninkomenslanden. In het bijzonder kijkt ze naar de impact van de wet- en regelgeving van de EU en India op de wereldwijde toegang tot vaccins buiten hun grenzen. Het doel is om de belemmeringen - en de rol van de EU en India daarin - voor de mogelijkheden van lage- en middeninkomenslanden om toegang te krijgen tot vaccins in kaart te brengen. Ze is in februari 2021 met haar promotie begonnen, en vanaf november 2022 vertegenwoordigt ze de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam.

Annemiek ter Wee

Annemiek ter Wee - Faculteit der Geneeskunde

Annemiek is promovendus bij de afdeling Biomedical Engineering & Physics in het Amsterdam UMC. Haar onderzoek focust zich op een non-invasieve diagnostische methode voor knie implantaat loslating. Haar doel is om de potentiele effecten van beeldkwaliteit,  beeldverwerkingstechnieken en mechanische bot-eigenschappen op de methode te identificeren en optimalisaties voor te stellen. Ze is begonnen met haar promotieonderzoek in april 2023 en vertegenwoordigt sinds oktober 2023 de medische faculteit in de Central PhD council.

Joanita van Santen
Joanita van Santen

Joanita van Santen – Faculteit der Tandheelkunde

Joanita is promovendus bij de afdeling Orale Biochemie in het ACTA. Haar onderzoek focust zich op het regionaal profileren van speeksel bij patiënten met de ziekte van Sjögren. Haar doel is om speeksel biomarkers te identificeren om het stellen van de diagnose voor de ziekte van Sjögren makkelijker te maken. Ze is begonnen met haar promotieonderzoek in december 2022 en vertegenwoordigt sinds november 2023 de tandheelkundige faculteit in de Central PhD Council.