Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Bestuur

Het bestuur van de Centrale Promovendiraad bestaat uit 6 leden: 1 voor elke faculteit van de Universiteit van Amsterdam, met uitzondering van de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA).

Promovendi van het AMC zijn verenigd in de eigen promovendivereniging APROVE. Hieronder vind je informatie over de huidige bestuursleden van de Centrale Promovendiraad.

Benthe van Wanrooij
Benthe van Wanrooij

Benthe van Wanrooij – Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Benthe van Wanrooij is promovendus bij het onderzoeksinstituut Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Ze doet onderzoek naar toegankelijke schoolloopbanen richting het hoger onderwijs. Hierbij kijkt ze vanuit het perspectief van diverse leerlingen en studenten naar de kansenstructuur richting het hoger onderwijs. Het doel is om obstakels die leerlingen tegen komen in kaart te brengen, en te kijken naar de strategieën die zij hanteren om obstakels te overkomen. Benthe is in september 2021 begonnen aan haar promotieonderzoek en sinds november 2021 sluit ze aan bij de Centrale Promovendiraad als vertegenwoordiger van de Faculteit Maatschappij & Gedragswetenschappen.

Neem contact op met Benthe van Wanrooij

Raviar Karim

Raviar Karim – Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Raviar Karim is promovendus bij de afdeling Actuarial Science and Mathematical Finance. Zijn onderzoek richt zich op de wiskundige eigenschappen van besmettingsprocessen en hun toepassingen. Het doel is om aannames op de parameters van het model te versoepelen om algemenere wiskundige resultaten te vinden en nieuwe uitbreidingen van het model te onderzoeken. De toegevoegde flexibiliteit maakt het model breder inzetbaar en daarmee kunnen besmettingseffecten gekwantificeerd worden. Raviar is promovendus sinds september 2019 en vertegenwoordigt de Faculteit Economie en Bedrijfskunde in de Centrale Promovendiraad.

Neem contact op met Raviar Karim

Florence Evans
Florence Evans

Florence Evans – Faculteit der Geesteswetenschappen

Florence Evans is promovendus aan de Amsterdam School for Heritage, Memory, and Material Culture (AHM). Ze onderzoekt hoe de (culturele) herinnering aan de laatste civiel-militaire dictatuur van Argentinië wordt gedeeld via openbare kunstwerken, performances, foto's, protesten, en in stedelijke omgevingen. Het doel van dit project is om te definiëren hoe verhalen over het verleden worden gedragen door hun associatie met objecten en herdenkingsplekken, waardoor nieuwe generaties en gemeenschappen in het heden worden bereikt. Ze begon haar PhD in 2020. Evans vertegenwoordigt de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) in de Centrale Promovendiraad.

Neem contact op met Florence Evans

Daphnee Chabal
Daphnee Chabal

Daphnee Chabal – Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Daphnee Chabal is promovendus bij de Complex Cyber Infrastructure-groep van het Instituut voor Informatica. Haar onderzoek richt zich op het veiliger en privé maken van kleine digitale objecten, zoals de meeste IoT-apparaten, en ze geschikt te maken voor toepassingen die veel rekenkracht vereisen, zoals Deep Neural Networks. Daphnee begon met haar PhD in januari 2022 en trad twee maanden later toe tot de Centrale Promovendiraad als de FNWI-vertegenwoordiger. In de raad kijkt zij ernaar uit om een eerlijke en actieve vertegenwoordiger te zijn voor alle promovendi, en hun diverse belangen, in de bètafaculteit en daarbuiten.

Neem contact op met Daphnee Chabal

Debadatta Bose

Debadatta Bose - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Debadatta Bose is promovendus aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid binnen het Amsterdam Centre for International Law (ACIL) en het Amsterdam Centre for Transformative Private Law (ACT). Zijn onderzoek gaat over de juridische aansprakelijkheid van transnationale ondernemingen die direct gelinkt zijn aan impact op mensenrechten, denk bijvoorbeeld aan de gevolgen voor mensenrechten van Shell’s boringen in Nigeria. Zijn benadering combineert internationaal recht met privaatrechtelijke theorie om te testen of aansprakelijkheid van zulke ondernemingen voor hun mensenrechten-impact ver weg conceptueel houdbaar is. Debadatta startte zijn promotie-onderzoek in september 2019 en representeert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in de centrale promovendiraad sinds september 2020.

Neem contact op met Debadatta Bose 

Danuta Mazurel
Danuta Mazurel

Danuta Mazurel – Faculteit der Tandheelkunde

Danuta Mazurel is een PhD kandidaat aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Ze bestudeerd het gebruik van orale biofilms ter preventie van caries, door middel van in vitro modelsystemen waarin de complexe gemeenschappen van microben in de mond verwerkt zijn. Ze startte haar PhD in 2019, en vertegenwoordigd de gedeelde faculteit van tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam sinds Maart 2020.

Neem contact op met Danuta Mazurel