Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Promoveren

Bestuur

Het bestuur van de Centrale Promovendiraad bestaat uit zes leden: 1 voor elke faculteit van de Universiteit van Amsterdam, met uitzondering van de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA). Momenteel wordt er nog gezocht naar een vertegenwoordiger van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Promovendi van het AMC zijn verenigd in de eigen promovendivereniging APROVE. Hieronder vind je informatie over de huidige bestuursleden van de Centrale Promovendiraad.

Tijmen Münker
Tijmen Münker (foto: Dirk Gillisen)

Tijmen Münker, Voorzitter – Faculteit der Tandheelkunde

Tijmen Münker is promovendus bij de afdeling Tandheelkundige Materiaalwetenschappen van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Hij ontwikkelt nieuwe patiënt specifieke implantaten voor schedel reconstructie (cranioplastie) met verminderde kans op infectie, vergrootte sterkte en lagere kosten. Tijmen begon zijn onderzoek in 2016 en sinds april 2017 vertegenwoordigt hij ACTA binnen de Centrale Promovendiraad.

t.j.a.g.munker@acta.nl

Potret van Wouter Elburg

Wouter van Elburg – Faculteit der Geesteswetenschappen

Wouter van Elburg is promovendus bij de leerstoelgroep architectuurgeschiedenis binnen de Amsterdam School of Historical Studies (ASH). Hij doet onderzoek naar de historische ontwikkeling van het Nederlandse woonhuis. Met behulp van typologische analyse van grote aantallen plattegronden wil hij een overzicht creëren van de morfologische ontwikkelingen van verschillende vertrekken in het woonhuis tussen ca. 1500 en het einde van de twintigste eeuw. Wouter begon zijn onderzoek in december 2017 en vertegenwoordigt sinds januari 2019 de Faculteit der Geesteswetenschappen in de Centrale Promovendiraad.

w.m.vanelburg@uva.nl

Wiebe Hommes
Wiebe Hommes (foto: Wiebe Hommes)

Wiebe Hommes – Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Wiebe Hommes is PhD onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG). Zijn onderzoek richt zich op de receptiegeschiedenis van de Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens in Nederland, in de periode 1945-2018. Door te laten zien hoe nationale actoren gebruik maakten van deze Europese mensenrechten en door het recht terug te plaatsen in zijn historische context, kan de verschillende betekenis van het Verdrag in de tijd worden gereconstrueerd. Wiebe begon zijn onderzoek in september 2017 en vertegenwoordigt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in de Centrale Promovendiraad.

w.e.hommes@uva.nl

Debby ten Hove – Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Debby ten Hove is promovendus binnen het Research Institute of Child Development and Education. Haar onderzoek focust op interbeoordelaarsbetrouwbaarheid coëfficiënten voor afhankelijk data. Zij onderzoekt de bruikbaarheid van verschillende coëfficiënten voor gedrags- en maatschappijwetenschappelijk onderzoek en ontwikkelt, waar nodig, alternatieven. Debby is promovendus sinds september 2018 en vertegenwoordigt de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen in de Centrale PhD Council sinds november 2019.

D.tenHove@uva.nl

David Gardenier
David Gardenier (foto: David Gardenier)

David Gardenier – Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

David Gardenier is promovendus bij het Anton Pannekoek Instituut voor Astronomie. Hij onderzoekt felle lichtflitsen zichtbaar bij radio golflengtes, zogenaamde ‘Fast Radio Bursts’ (FRBs) Door het simuleren van grote hoeveelheden van deze flitsen hoopt hij de eigenschappen te ontdekken en hun mysterieuze oorsprong te ontrafelen. David begon zijn promotie in oktober 2016 en vertegenwoordigt FNWI in de Centrale Promovendiraad sinds april 2018.

d.w.gardenier@uva.nl

Ioana Neamtu
Iona Neamtu (foto: Iona Neamtu)

Ioana Neamtu – Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Ioana Neamtu is promovenda in macro-financiën bij de afdeling Macro en Internationale Economie. Haar onderzoek richt zich op richtlijnen voor banken en haar huidige projecten focussen zich op ‘contingent convertible bonds’ (CoCos), een nieuw type effecten die als schuld fungeert en in aandelen verandert of wordt afgeschreven wanneer de bank in nood verkeert. Ze analyseert zowel theoretische en empirische kapitaalstructuureffecten op de uitgiftekeuzes van CoCo. Ioana begon haar promotie in september 2017, en vertegenwoordigd FEB in de Centrale Promovendiraad sinds maart 2018.

i.neamtu@uva.nl