Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De Kring van Amsterdamse Economen (KAE) is de vereniging van alumni van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

De kring biedt een breed georiënteerd netwerk met leden die werkzaam zijn op verschillende posities en terreinen, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Dit netwerk is interessant voor elke econoom: door de grote diversiteit in het ledenbestand kunnen de leden gemakkelijk in contact komen met personen in de verschillende fasen van hun loopbaan en uit allerlei bedrijven en organisaties.

De KAE is opgericht in 1929 en is een zelfstandige vereniging binnen de AUV. Leden van de KAE zijn ook lid van de AUV.

Algemene Ledenvergadering 2023

De Algemene Ledenvergadering zal op maandag 19 juni 2023 plaatsvinden. Tijdens de ALV zal het bestuur onder andere de jaarrekening 2022 ter goedkeuring aan de leden voorleggen.

Activiteiten

De KAE heeft als doel het bevorderen en onderhouden van contacten tussen de leden onderling en tussen de leden en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ook wil de kring haar leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de economische wetenschap alsmede in beleid en strategie van bedrijfsleven en overheden. Om deze doelstellingen te bereiken organiseert de kring onder meer lezingen, debatten, excursies, studiereizen en borrels.

 • H.K. Nieuwenhuis-scriptieprijs

  De Kring van Amsterdamse Economen reikt jaarlijks de H.K. Nieuwenhuisprijs uit aan een schrijver van een economische of bedrijfskundige scriptie van uitmuntende kwaliteit. Scripties worden beoordeeld op academische kwaliteit, originaliteit, leesbaarheid en sociale relevantie. 

 • Bestuur
  Naam Functie
  drs. Erik Dirksen Voorzitter
  Nol Westermann Penningmeester
  drs. Annette M. Dekker Secretaris
  Roderick Veldhuizen  
  Vincent Wanders  
 • Ambassadeurs gezocht

  Ontmoet je weleens oud studiegenoten? En heb je het dan weleens over de KAE? Het zou geweldig zijn als je als ambassadeur meewerkt om ons ledenbestand uit te breiden. Meer leden betekenen immers meer activiteiten! Tegenwoordig is dit nog makkelijker. Je vindt ons op LinkedIn en Facebook. 

 • Lid van verdienste

  De Kring van Amsterdamse Economen eert bijzondere leden door hen  Lid van Verdienste (PDF) te maken.

 • Verenigingszaken

  Verenigingszaken

  De statuten van de vereniging (PDF) zijn in 2012 aangepast en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 26 januari 2012.

 • Contact

  Neem voor informatie over de Kring van Amsterdams Economen en haar activiteiten contact op met het secretariaat

  Postadres 

  Kring van Amsterdamse Economen
  p/a Geertruida van Lierstraat 23
  1069 PD  Amsterdam