Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Personalia

Editie september 2023

Esther Alarcón Lladó
is benoemd tot bijzonder hoogleraar Nano-electrochemistry and Renewable Energy Materials. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting tot bevordering van de Atoom- en Molecuulfysica bij het Van't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS). Zij zal fundamenteel onderzoek uitvoeren op het gebied van materiaalkunde, elektrochemie en energieomzetting. Het gaat onder andere om het verbeteren van de duurzame opwekking van elektriciteit uit zonlicht met een hogere efficiëntie en/of bredere toepassingsmogelijkheden dan huidige generaties zonnecellen.

Floribert Baudet
is per 1 juli benoemd tot bijzonder hoogleraar Militaire geschiedenis, in het bijzonder die van Nederland. Zijn leerstoel is ingesteld in samenwerking met de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Nederlandse Defensie Academie (NLDA). In zijn onderzoek richt Baudet zich met name op de militaire geschiedenis van de tweede helft van de twintigste eeuw.

Fatimazhra Belhirch
Internationaal en Europees recht 2004, is per juni 2023 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Zij is ook directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Willem Bemelman
promotie Geneeskunde 1989, en Maarten Simons, promotie Geneeskunde 1996, hebben de eervolle NVGIC legpenning ontvangen. De Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie eert Simons om zijn geweldige verdienste op het gebied van de hernia chirurgie en Bemelman voor zijn buitengewone prestaties binnen de colorectale chirurgie. 

Rens Bod en de hoogleraren Jeroen de Kloet, Julia Noordegraaf en Frank Lobbezoo
zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gekozen als nieuw lid. In totaal heeft de KNAW achttien nieuwe leden gekozen. Zij worden op maandag 30 oktober geïnstalleerd. Leden van de KNAW zijn vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines. Zij worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties. Er zijn circa zeshonderd leden. Een lidmaatschap is voor het leven.

Thijs Bol
is benoemd tot hoogleraar Sociologie. Hij gaat zich richten op sociale stratificatie en ongelijkheid, met name binnen het onderwijs, de arbeidsmarkt en de wetenschap. De leerstoel geeft hem de kans zijn onderzoek naar ongelijkheid voort te zetten, maar ook bij te dragen aan maatschappelijke discussies. ‘Bijna iedereen vindt het logisch dat mensen met een universitaire opleiding meer verdienen dan mensen met een mbo-diploma. Maar waarom is dat eigenlijk zo, waarom vinden we die ongelijkheid normaal?’ Hij wil beter begrijpen op welk moment ongelijkheden starten, en hoe ze met de tijd veranderen.

Philippe Bouyer
is benoemd tot hoogleraar Ultracold Quantum Sensing. Zijn interesses behelzen de materie-golfinterferometrie voor tests van de algemene relativiteitstheorie in microzwaartekracht en de detectie van zwaartekrachtgolven. Aan het UvA-Institute of Physics gaat Bouyer deel uitmaken van de Quantum Gases and Quantum Information-laboratoria. Daarnaast krijgt hij de rol van coördinator van het Quantum Sensing katalyse-programma van Quantum Delta NL. Met Bouyers aanstelling wordt een nieuwe belangrijke stap gezet in het positioneren van Nederland als een nieuw Silicon Valley voor kwantumtechnologie binnen Europa.

Ursula Daxecker
is benoemd tot hoogleraar Politicologie op het gebied van Democratie en Conflict. Daxecker gaat zich verdiepen in de relatie tussen democratie en zowel gewelddadig als niet-gewelddadig conflict. ‘Conflicten kunnen vreedzaam worden opgelost, maar ze kunnen ook openlijk uitbreken en gewelddadig worden’, legt Daxecker uit. Haar leerstoel richt zich op de vraag of en hoe politieke instellingen, met name democratie en het houden van verkiezingen, helpen conflicten in te dammen en op te lossen of daar juist niet in slagen.

Romkje de Bildt
Nederlandse taal- en letterkunde, wordt per 1 november directeur van het Nederlands Letterenfonds. De Bildt is nu adviseur Geschiedenis en Letteren bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

René Dessing
Kunstgeschiedenis en klassieke archeologie 1987, is op 9 juni benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inspanningen voor het behoud van de Nederlandse historische buitenplaatsen in het algemeen en die van Huis Landfort (Megchelen) in het bijzonder.

Karin van Gilst
Nederlandse taal en letterkunde 1990, is per 1 juli benoemd tot directeur van Foam, het fotografiemuseum aan de Keizersgracht in Amsterdam. Van Gilst was eerder zakelijk directeur van het Stedelijk Museum en directeur van BNNVARA.

Batja Gomes de Mesquita
promotie Psychologie 1993, hoogleraar aan de KU Leuven, is benoemd tot lid van de American Academy of Arts and Sciences. Het prestigieuze instituut is meer dan 240 jaar oud en eert wetenschappers en kunstenaars die uitblinken in excellentie, innovatie en leiderschap.

Joyeeta Gupta
heeft van de NWO de prestigieuze Spinozapremie toegekend gekregen. Gupta is hoogleraar Environment and Development in the Global South aan de UvA. Zij onderzoekt hoe we verdelingsvraagstukken die voortkomen uit klimaatverandering door goed bestuur kunnen oplossen. Centraal in haar onderzoek staat het doorgronden van de samenhang tussen de klimaatcrisis, waterproblemen, mogelijke oplossingen en rechtvaardigheid. Zij brengt daarvoor diverse wetenschappelijke disciplines samen, van internationaal recht en economie tot politieke wetenschappen, ontwikkelingsstudies en milieustudies.

Carl Haarnack
Politicologie 1988, voorzitter van de Anton de Komstichting, presenteerde op 1 juli zijn boek Groeten uit Paramaribo. Suriname in 500 oude prentbriefkaarten, met afbeeldingen van kaarten tussen 1890 en 1940. Verzamelaar Haarnack geeft met het boek een indringend beeld van een belangrijke periode in de Surinaamse geschiedenis.

Eelke Heemskerk
Politicologie 2001, promotie Communicatiewetenschap 2007, is benoemd tot hoogleraar Politieke Netwerken aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. ‘Mijn leerstoel kijkt hoe relaties van macht en status in onze maatschappij invloed hebben op sociaaleconomisch gedrag van mensen en organisaties’, zegt Heemskerk. Hij maakt gebruik van nieuwe methodes en technieken om zeer grote databestanden te analyseren.

Fleur Jong
Communicatiewetenschap, heeft twee keer goud gewonnen op het WK para-atletiek in Parijs. Eén voor verspringen en één voor de honderd meter meter sprint.

Forugh Karimi
Geneeskunde 2004, psychiater, heeft dit jaar de Hebban Debuutprijs gewonnen met haar roman De moeders van Mahipar. De jury spreekt van ‘een wrang, maar vooral heel liefdevol verhaal’, met indrukwekkende passages ‘die lang blijven naspoken’. Daarnaast schetst Karimi volgens de jury een schrijnend en genuanceerd beeld van de eenzaamheid en machteloosheid van vluchtelingen die hun familie hebben moeten achterlaten.

Christien Klaufus
Culturele antropologie en niet-westerse sociologie 1999, heeft via de Open Competitie van de NWO financiering gekregen voor haar onderzoeksproject naar migratie en onzichtbare grenzen in Latijns-Amerika. Migranten verlaten hun moederland op de vlucht voor geweld, armoede en ecologische rampen. Vaak komen zij aan in zelfgebouwde wijken in de stad die functioneren als kleine dorpjes volgens specifieke, ongeschreven regels. Dit onderzoek stelt de ervaring van acceptatie en uitsluiting van migranten die zich op deze plekken proberen te vestigen centraal.

Lisa Kuitert
Nederlandse taal en letterkunde 1988, hoogleraar Boekwetenschap, is benoemd tot de vakjury voor de Libris Literatuur Prijs 2024. Samen met Kim Putters, Dalila Hermans, Joep van Ruiten en Vamba Sherig, zal zij de ingezonden romans van 2023 lezen en beoordelen. De jury maakt op maandag 13 mei 2024 bekend welke roman de opvolger wordt van Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje.

Jan Laan
ontving in 16 juni als eerste alumnus een erepenning van de UvA. De Penningendag bestaat sinds 2021 om waardering te uiten naar mensen die zich uitzonderlijk hebben ingespannen voor de UvA. Dankzij Laan is de UvA niet alleen de leerstoel Verkeers- en Vervoersvraagstukken rijker geworden, maar is ook een leergang ontwikkeld waarbij complex denken, co-creatie van kennis en politieke urgentie centraal staat. Vele studenten hebben dankzij Van der Laan uniek onderwijs kunnen volgen waarin wetenschap en voorbereiding op de beroepspraktijk hand in hand zijn gegaan.

Thijs Middeldorp
Communicatiewetenschap 2003, ontving samen met Joost Janmaat, van de stad Amsterdam de Andreaspenning vanwege hun jarenlange inzet voor de stad. Deze onderscheiding wordt toegekend aan mensen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam en met een landelijke uitstraling. Janmaat en Middeldorp hebben veertien jaar als duo-directie leiding gegeven aan het Amsterdams 4 en 5 mei comité.

Eva Mulder
is per 1 mei benoemd als bijzonder hoogleraar Intensieve Pedagogische Ondersteuning van Gezinnen. De leerstoel is een samenwerking tussen de Faculteit Maatschappij & Gedrag en het Nederlands Jeugdinstituut.

‘Uit onderzoek weten we dat intensieve pedagogische ondersteuning van gezinnen kan helpen om uithuisplaatsing te voorkomen. Maar het lukt niet altijd om deze interventies goed en op tijd in te zetten.’ Met de leerstoel gaat Mulder onderzoeken wat er nodig is om interventies wel goed en op tijd in te zetten en hoe deze door te ontwikkelen.

Rogier Overman
is verkozen tot lid van de Raad van Advies van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) te Amsterdam. Het NEHA beheert onder meer honderden bedrijfsarchieven.

Iduna Paalman
Duitse taal en cultuur 2013, Geschiedenis 2015, dichter en schrijver, ontving in mei de Mr. J.C. Bloem Poëzieprijs 2023 voor haar bundel Bewijs van bewaring. De tweejaarlijkse prijs is in 2001 ingesteld voor de tweede bundel van een dichter uit het Nederlandstalig gebied.

Koen Petersen
Amerikanistiek 1993, is toegetreden tot Eerste Kamer als fractielid van de VVD.

Christel Portegies
Kunstgeschiedenis en algemene cultuurwetenschappen 1996, is benoemd tot lid in de raad van toezicht van het Nationaal Restauratiefonds.

Femke Roosma
is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel. De Den Uyl-leerstoel richt zich op de ontwikkelingen in het democratisch socialisme, in relatie tot wetenschap en samenleving. De leerstoel zal zich de komende jaren richten op de verzorgingsstaat en sociaal beleid. Roosma: ‘Ik wil onderzoeken wat mensen de belangrijkste doelen van de verzorgingsstaat van nu en in de toekomst vinden. En hoe dit denken sociale instituties kan veranderen en verbeteren.’

Suze van Scheers
Filosofie 2021, is aangesteld als denkbegeleider bij de Argumentenfabriek. Van Scheers: ‘Helder denken start bij het stellen van vragen: zo krijg je de kern op tafel en verdiep je het gesprek.’

Wilma Scholte op Reimer
promotie Geneeskunde 1999, is met ingang van 1 september door de Raad van Toezicht van de Hogeschool Utrecht (HU) benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de HU. Sinds 2020 is zij lid van het College van Bestuur.  

Noortje Thijssen
promotie Communicatiewetenschap 2012, directeur van het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, is toegetreden tot de eerste GroenLinks-PvdA fractie in de Eerste Kamer. De komende vier jaar gaat zij controleren of wetgeving op het gebied van infrastructuur, waterstaat en omgeving wenselijk en uitvoerbaar is.

Annemarie Tuzgöl-Broekhoeven
Nederlands recht 1996, wordt op 1 oktober nieuwe kinderombudsman van de gemeente Amsterdam.

Rosa Uylenburg
Promotie Rechtsgeleerdheid 1992, wordt per 1 januari 2024 de nieuwe voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste, algemene bestuursrechter in Nederland.