Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Erkennen en waarderen

Een brede erkenning voor wetenschap

Gesprekken onder de noemer 'Erkennen en waarderen' moeten leiden tot concrete ideeën om de loopbaan van wetenschappers aantrekkelijker te maken, meer ruimte te geven aan een ieders talent en diverse prestaties te erkennen en waarderen.

Wat verstaan we binnen universiteiten onder succesvolle wetenschapsbeoefening? Is dat het binnenhalen van een prestigieuze onderzoeksbeurs? Het publiceren in vooraanstaande tijdschriften? Optreden in een praatprogramma en maatschappelijke impact realiseren met onderzoek? Het ontwikkelen van een nieuw onderwijscurriculum of goed leidinggeven aan teams? Moet je als wetenschapper al die dingen kunnen of kun je je ook specialiseren en een ander loopbaanpad bewandelen dan je collega’s? Is die diversiteit niet beter voor het resultaat van je groep of team?

Afbeelding van infographic over Erkennen en waarderen
Klik op de afbeelding om het rapport 'Ruimte voor ieders talent' te downloaden (PDF, 5 blz.)

Over deze en andere vragen wordt in alle universiteiten in Nederland druk gesproken onder de noemer ‘Erkennen en waarderen’ (Recognition and Rewards). Deze gesprekken moeten leiden tot concrete ideeën om de loopbaan van wetenschappers aantrekkelijker te maken, meer ruimte te geven aan een ieders talent en diverse prestaties te erkennen en waarderen. Het gaat om erkenning en waardering op vijf gebieden:

 • Onderwijs
 • Onderzoek
 • Maatschappelijke impact (valorisatie)
 • Leidinggeven
 • Teamwork

Aan de UvA onderzoekt een commissie onder leiding van Rens Vliegenthart verbetermogelijkheden op het gebied van erkennen en waarderen.

De commissie bestaat uit:

Rens Vliegenthart
Corine Boon
Paul de Jong
Jacques Bos
Hans Tol
Maria Weimer
Thijs Bol
Denise Duijster
Peter Boelsma
Rob Speekenbrink

Is Erkennen en waarderen een project? Wat zijn de concrete doelen? Hoe kan ikzelf inhoudelijk bijdragen aan deze dialoog binnen de universiteit? Op deze en andere vragen lees je het antwoord in de Q&A.

Heb je zelf een vraag? Schroom niet om hem te stellen via erkennenwaarderen@uva.nl

Rens Vliegenthart kondigt dialoogsessies Erkennen en Waarderen aan
Rens Vliegenthart kondigt dialoogsessies Erkennen en Waarderen aan
Dialoogsessies: Erkennen en Waarderen via Circlelytics

Een universiteitsbrede commissie onder leiding van Rens Vliegenthart wil graag met UvA academici de dialoog over erkennen en waarderen voeren. We maken daarbij gebruik van een online systeem (Circlelytics) waarbij we in een aantal stappen steeds verder kunnen inzoomen op onderwerpen, afhankelijk van de input van de dialoog. Vanaf de week van 25 oktober ontvangen alle UvA wetenschappers een mail met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan deze dialoog.

Landelijk Erkennen & Waarderen Festival

De organisatie van het landelijke Erkennen & Waarderen nodigt iedereen van harte uit aanwezig te zijn bij het online Erkennen & Waarderen Festival op vrijdag 4 februari. Samen bespreken we kansen, dilemma's en voorbeelden. Aanvullend biedt het programma een aantal verdiepende workshops.

Q&A Erkennen en Waarderen

 • Wat is het doel van Erkennen en Waarderen?

  Het doel van Erkennen en Waarderen is wetenschappers erkenning geven en waarderen voor hun brede bijdrage aan de wetenschap. Door niet alleen publicaties in vooraanstaande tijdschriften te erkennen en waarderen, maar ook andere prestaties op het gebied van onderwijs, onderzoek, leiderschap en valorisatie sluiten we aan bij de kerntaken van de universiteit. Hierdoor kunnen diverse loopbaanmogelijkheden beter tot hun recht komen, in lijn met de talenten van de individuele wetenschapper. 

 • Waar is Erkennen en Waarderen uit ontstaan?

  In november 2019 publiceerden de VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw het position paper ‘Ruimte voor ieders talent. Naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’. Daarin wordt gepleit voor een verandering waarbij universiteiten, onderzoeksinstellingen, onderzoeksfinanciers en UMC’s wetenschappelijke medewerkers breder gaan erkennen en waarderen. Erkennen en Waarderen is een landelijk programma waarin deze partijen samen werken aan een cultuurverandering.

 • Welk ‘probleem’ wil Erkennen en Waarderen oplossen?

  De erkenning en waardering van wetenschap en wetenschappers is vaak eenzijdig, gericht op aantallen publicaties. Met het programma willen de aangesloten instellingen een betere balans vinden door naast onderzoek ook onderwijs, leiderschap, impact en (in het geval van een UMC) patiëntenzorg een rol te laten spelen. Wetenschappers kunnen hierdoor beter vormgeven aan een loopbaan die bij hun ambities en talenten past. Goed leiderschap moet deze ontwikkeling ondersteunen.

 • Zitten medewerkers binnen universiteiten wel te wachten op zoiets als Erkennen en Waarderen?

  Het is zeker een onderwerp dat leeft bij jonge academici, die hun loopbaan voor een groot deel nog voor zich hebben. Maar het onderwerp leeft ook bij wetenschappers die al een flinke loopbaan bewandeld hebben en zaken graag anders zouden zien voor de nieuwe generatie wetenschappers. Hoe jonge academici tegen het onderwerp aankijken lees je onder andere in het AYA magazine (PDF, 5 blz.) van Amsterdam Young Academy.

 • Welke fasen kent het project Erkennen en waarderen?

  Binnen de UvA is een werkgroep onder leiding van Rens Vliegenthart in gesprek met vertegenwoordigers vanuit alle faculteiten over wat we binnen de UvA verstaan onder ‘Erkennen en Waarderen’ en wat we graag zouden willen verbeteren. Op basis van de uitkomsten is de werkgroep in het najaar van 2021 gestart met een online dialoog met alle wetenschappelijke medewerkers. De werkgroep wil onder andere praktische verbeterpunten ophalen.

 • Geldt Erkennen en Waarderen ook voor niet-wetenschappelijk (ondersteunend) personeel?

  Het onderwerp geldt met name voor het academisch personeel, omdat bepaalde thema’s (bijvoorbeeld de druk om veel te publiceren of onderwaardering voor onderwijstaken) alleen bij academici speelt. Wetenschappelijk werk wordt echter steeds vaker in teamverband uitgevoerd, in nauwe samenwerking tussen wetenschappers en ondersteunende medewerkers. Ook deze werkzaamheden vragen om erkenning en waardering.

 • Wat is de Commissie Erkennen en Waarderen?

  In de Commissie Erkennen en waarderen werken collega’s vanuit stafafdelingen en wetenschappers uit alle faculteiten samen. De commissie onderzoekt verbetermogelijkheden op het gebied van erkennen en waarderen. De voorzitter van de commissie is Rens Vliegenthart, hoogleraar media en samenleving. Lees een interview hierover met Vliegenthart in Folia.

   

   

 • Waar kan ik meer lezen over dit onderwerp?

  Op de webpagina https://recognitionrewards.nl/about/about-the-programme/ kun je meer lezen over het programma Erkennen en waarderen, bijvoorbeeld hoe andere universiteiten dit oppakken.

 • Is Erkennen en Waarderen een manier om werkdruk te verlagen?

  Nee. Maar het kan wel bijdragen aan meer focus in werkzaamheden. Een veelgehoord probleem is dat wetenschappers soms de druk voelen om een ‘schaap met vijf poten’ te zijn. Het is dan van belang om dit met je leidinggevende te bespreken en samen te kijken op welk terrein je je zou kunnen en willen  ontwikkelen, zodat je niet op alle gebieden hoeft uit te blinken. Meer erkenning voor wat je goed doet in je werk kan ook energie geven, waardoor je de werkdruk beter aankunt.

 • Betekent Erkennen en Waarderen dat we stoppen met kwantificeren van iemands prestaties met bijvoorbeeld een H-index en een Journal impact factor?

  De UvA heeft DORA onderschreven, een internationale verklaring waarmee wordt aangegeven dat de inhoud van onderzoek belangrijker is dan die kwantitatieve indicatoren. Dat betekent natuurlijk niet dat alle kwantitatieve indicatoren niet meer relevant zijn. Er zijn ook andere concrete of kwalitatieve zaken waarmee je de kwaliteit van je werk kunt onderbouwen. Bijvoorbeeld als je een nieuw onderwijscurriculum hebt ontwikkeld of als iedereen in het team jou ziet als een echte teamplayer.

 • Hoe wordt internationaal tegen deze ontwikkeling aangekeken?

  Nederland staat niet alleen in deze ontwikkeling. In heel Europa zijn instituties hiermee bezig. Het is ook onderwerp van gesprek in de LERU, een Europese groep van onderzoek-intensieve universiteiten en in de Europese commissie.