Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Wat verstaan we binnen universiteiten onder succesvolle wetenschapsbeoefening? Is dat het binnenhalen van een prestigieuze onderzoeksbeurs? Het publiceren in vooraanstaande tijdschriften? Optreden in een praatprogramma en maatschappelijke impact realiseren met onderzoek? Het ontwikkelen van een nieuw onderwijscurriculum of goed leidinggeven aan teams? Moet je als wetenschapper al die dingen kunnen of kun je je ook specialiseren en een ander loopbaanpad bewandelen dan je collega’s? Is die diversiteit beter voor het resultaat van je groep of team?
Afbeelding van infographic over Erkennen en waarderen
Klik op de afbeelding om het rapport 'Ruimte voor ieders talent' te downloaden (PDF, 5 blz.)

Over deze en andere vragen wordt in alle universiteiten in Nederland druk gesproken onder de noemer ‘Erkennen en waarderen’ (Recognition and Rewards). Deze gesprekken moeten leiden tot concrete ideeën om de loopbaan van wetenschappers aantrekkelijker te maken, meer ruimte te geven aan een ieders talent en diverse prestaties te erkennen en waarderen. Het gaat om erkenning en waardering op vijf gebieden:

 • Onderwijs
 • Onderzoek
 • Maatschappelijke impact (valorisatie)
 • Leidinggeven
 • Teamwork

 

Huub Dijstelbloem

Vanaf april 2023 is Huub Dijstelbloem voorzitter Erkennen en Waarderen voor de UvA. De landelijke afspraken uit de Routekaart 'Ruimte voor ieders talent' staan centraal. Daaraan geven we de komende jaren vorm binnen de UvA. 

Gedifferentieerde loopbaanpaden: doe mee aan de co-creatiesessies

Met een brede groep medewerkers van de UvA zijn dit voorjaar designsessies en interviews gehouden, gericht op mogelijkheden voor gedifferentieerde loopbaanpaden voor wetenschappelijk personeel. Loopbaanpaden met profielen of accenten binnen onderzoek, onderwijs, valorisatie, leiderschap en teamwork. Daaruit zijn concepten geschetst die in september in co-creatiesessies verder worden uitgewerkt. Wil je meedoen met de co-creatiesessies? Mail naar erkennenwaarderen@uva.nl.

E-magazine van Erkennen en Waarderen

Embrace the impact. Dat is de titel van het e-magazine over Erkennen en Waarderen. Het magazine staat vol interviews, (blog)artikelen en good practices over ontwikkelingen van het gezamenlijke programma Erkennen en Waarderen binnen verschillende hogeronderwijsinstellingen.

Lees het magazine

Uitreiking AYA Recognition & Reward Awards

De Amsterdam Young Academy reikt jaarlijks de Recognition and Rewards Awards uit aan academici die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan het onderwijs, maatschappelijke impact of de academische gemeenschap. De laatste uitreiking van de award vond plaats op 7 november 2023.

Meer over de genomineerden en winnaars

Meer informatie of meedenken?

Is Erkennen en waarderen een project? Wat zijn de concrete doelen? Hoe kan ikzelf inhoudelijk bijdragen aan deze dialoog binnen de universiteit? Op deze en andere vragen lees je het antwoord in de Q&A. Heb je zelf een vraag of wil je meedoen aan sessies of gesprekken? Mail naar  erkennenwaarderen@uva.nl. Download hier de Routekaart ‘Ruimte voor ieders talent in de praktijk’ (pdf, 8 p., april 2023). Lees het paper 'Ruimte voor ieders talent', het e-zine 'Recognition and Rewards' en meer informatie op de UNL website. 

Q&A Erkennen en Waarderen

 • Wat is het doel van Erkennen en Waarderen?

  Het doel van Erkennen en Waarderen is wetenschappers erkenning geven en waarderen voor hun brede bijdrage aan de wetenschap. Door niet alleen publicaties in vooraanstaande tijdschriften te erkennen en waarderen, maar ook andere prestaties op het gebied van onderwijs, onderzoek, leiderschap en valorisatie sluiten we aan bij de kerntaken van de universiteit. Hierdoor kunnen diverse loopbaanmogelijkheden beter tot hun recht komen, in lijn met de talenten van de individuele wetenschapper. 

 • Waar is Erkennen en Waarderen uit ontstaan?

  In november 2019 publiceerden de VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw het position paper ‘Ruimte voor ieders talent. Naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’. Daarin wordt gepleit voor een verandering waarbij universiteiten, onderzoeksinstellingen, onderzoeksfinanciers en UMC’s wetenschappelijke medewerkers breder gaan erkennen en waarderen. Erkennen en Waarderen is een landelijk programma waarin deze partijen samen werken aan een cultuurverandering.

 • Welk ‘probleem’ wil Erkennen en Waarderen oplossen?

  De erkenning en waardering van wetenschap en wetenschappers is vaak eenzijdig, gericht op aantallen publicaties. Met het programma willen de aangesloten instellingen een betere balans vinden door naast onderzoek ook onderwijs, leiderschap, impact en (in het geval van een UMC) patiëntenzorg een rol te laten spelen. Wetenschappers kunnen hierdoor beter vormgeven aan een loopbaan die bij hun ambities en talenten past. Goed leiderschap moet deze ontwikkeling ondersteunen.

 • Zitten medewerkers binnen universiteiten wel te wachten op zoiets als Erkennen en Waarderen?

  Het is zeker een onderwerp dat leeft bij jonge academici, die hun loopbaan voor een groot deel nog voor zich hebben. Maar het onderwerp leeft ook bij wetenschappers die al een flinke loopbaan bewandeld hebben en zaken graag anders zouden zien. Hoe jonge academici tegen het onderwerp aankijken lees je onder andere in het AYA magazine (PDF, 5 blz.) van Amsterdam Young Academy.

 • Welke fasen kent het project Erkennen en Waarderen?

  Binnen de UvA is in 2021 een werkgroep onder leiding van Rens Vliegenthart in gesprek gegaan met vertegenwoordigers vanuit alle faculteiten over wat we binnen de UvA verstaan onder ‘Erkennen en Waarderen’ en wat we graag zouden willen verbeteren. Op basis van de uitkomsten heeft de werkgroep in het najaar van 2021 een online dialoog gehouden met alle wetenschappelijke medewerkers. De werkgroep wil onder andere praktische verbeterpunten opgehaald en aanbevelingen gedaan voor het vervolg. Vanaf 2023 richt de UvA zich op de landelijke Routekaart 'Ruimte voor ieders talent' onder leiding van de nieuwe voorzitter Huub Dijstelbloem. Daar geven we de komende jaren invulling aan. 

 • Geldt Erkennen en Waarderen ook voor niet-wetenschappelijk (ondersteunend) personeel?

  Het onderwerp geldt met name voor het academisch personeel, omdat bepaalde thema’s (bijvoorbeeld de druk om veel te publiceren of onderwaardering voor onderwijstaken) alleen bij academici speelt. Wetenschappelijk werk wordt echter steeds vaker in teamverband uitgevoerd, in nauwe samenwerking tussen wetenschappers en ondersteunende medewerkers. Ook deze werkzaamheden vragen om erkenning en waardering.

 • Waar kan ik meer lezen over dit onderwerp?

  Op de webpagina https://recognitionrewards.nl/about/about-the-programme/ kun je meer lezen over het programma Erkennen en waarderen, bijvoorbeeld hoe andere universiteiten dit oppakken.

 • Is Erkennen en Waarderen een manier om werkdruk te verlagen?

  Nee. Maar het kan wel bijdragen aan meer focus in werkzaamheden. Een veelgehoord probleem is dat wetenschappers soms de druk voelen om een ‘schaap met vijf poten’ te zijn. Het is dan van belang om dit met je leidinggevende te bespreken en samen te kijken op welk terrein je je zou kunnen en willen  ontwikkelen, zodat je niet op alle gebieden hoeft uit te blinken. Meer erkenning voor wat je goed doet in je werk kan ook energie geven, waardoor je de werkdruk beter aankunt.

 • Betekent Erkennen en Waarderen dat we stoppen met kwantificeren van iemands prestaties met bijvoorbeeld een H-index en een Journal impact factor?

  De UvA heeft DORA onderschreven, een internationale verklaring waarmee wordt aangegeven dat de inhoud van onderzoek belangrijker is dan die kwantitatieve indicatoren. Dat betekent natuurlijk niet dat alle kwantitatieve indicatoren niet meer relevant zijn. Er zijn ook andere concrete of kwalitatieve zaken waarmee je de kwaliteit van je werk kunt onderbouwen. Bijvoorbeeld als je een nieuw onderwijscurriculum hebt ontwikkeld of als iedereen in het team jou ziet als een echte teamplayer.

 • Hoe wordt internationaal tegen deze ontwikkeling aangekeken?

  Nederland staat niet alleen in deze ontwikkeling. In heel Europa zijn instituties hiermee bezig. Het is ook onderwerp van gesprek in de LERU, een Europese groep van onderzoek-intensieve universiteiten en in de Europese commissie.