Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Investeren in ICT om digitalisering krachtiger te benutten voor het vernieuwen van om onderzoek en onderwijs.

Dit Meerjaren Uitvoeringsplan (MJUP) /ICT Portfolio bevat de initiatieven waar we in 2023 aan gaan werken én de initiatieven die in 2024 en verder staan ingepland. We gaan in 2023 voor ruim 10 M€ investeren in digitale vernieuwing bij de UvA. De investeringen doen we op basis van de visie op digitalisering zoals verwoord in de digitale agenda. Centraal in deze visie staat dat we digitalisering krachtiger moeten benutten om onderzoek en onderwijs vernieuwen.

Continuïteit in vernieuwing met het zwaartepunt bij Onderwijs en Onderwijslogistiek. Waar we aan gaan werken in 2023 wordt voor een groot deel (80%) bepaalt door initiatieven die zijn gestart in 2022 (of eerder) en een vervolg krijgen in 2023 of, om verschillende redenen, noodzakelijk zijn om te worden uitgevoerd in 2023. Al deze initiatieven dragen bij aan het realiseren van de visie op digitalisering. De initiatieven zijn gelabeld als ‘Vereist’. Ruim de helft van het beschikbare budget wordt in gezet in de domeinen Onderwijs en Onderwijslogistiek.

Faculteiten maken keuzen uit mogelijke initiatieven. Een deel van het beschikbare budget wordt besteed aan initiatieven die gewenst, maar niet vereist zijn. In het document zijn deze initiatieven gelabeld als ‘Keuze’. Om tot deze keuze te komen zijn met faculteiten mini-workshops gehouden. Zo is er inzicht ontstaan in overeenkomstige wensen of juist verschillen in wensen. De afdeling IM heeft deze informatie gewogen. Hierbij zijn drie criteria gebruikt: draagvlak bij faculteiten, energie in de organisatie om te starten en de wens om de eerste stappen zetten op nieuwe onderwerpen. In het domein Onderwijslogistiek heeft een aanvullende prioriteringsslag plaatsgevonden (zie Bijlage 1 voor een toelichting op het doorlopen proces).

Een selectie van onderwerpen waar aan gewerkt wordt. Het MJUP/ICT Portfolio omvat bijna 50 initiatieven. Wat zijn de onderwerpen waaraan wordt gewerkt? Hieronder een kleine greep om zo een eerste beeld te geven:

  • Onderwijs: Selecteren en implementeren van nieuwe software voor digitaal toetsen en het onderwijsfeedbacksysteem.
  • Onderzoek: Investering in rekencapaciteit en het doorontwikkelen van oplossingen voor dataopslag, de virtuele werkomgeving van onderzoekers en de digitale omgeving waar de ‘papierwinkel’ rondom onderzoek wordt ondersteund.
  • Onderwijslogistiek: De vernieuwing in dit domein gaat door op basis van plannen ontwikkeld binnen Het Programma Onderwijslogistiek. Eén van de onderwerpen is het doorvoeren van verbeteringen op het gebied van Master Admissions.
  • Bedrijfsvoering: De nieuwe, nog te kiezen, oplossing voor het intranet wordt geïmplementeerd. Veel van het werk binnen het SAP Expertise Centrum is verbonden aan de introductie van de nieuwe SAP-omgeving, S/4HANA.
  • Informatiebeveiliging: Het versterken van de informatiebeveiliging blijft een cruciaal thema. Financiering hiervan vindt voor een groot deel plaats buiten het portfolio.
  • Overig: Binnen het portfolio worden de eerste stappen gezet op de onderwerpen Leven Lang Ontwikkelen, Responsible IT, Data en AI voor de UvA en Duurzaamheid.