Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Adviescommissies

Dit zijn de volgende commissies:
 • Adviescommissie Onderzoek met derden

  Als Universiteit van Amsterdam willen we zorgvuldig omgaan met de keuze voor samenwerking met derden en onethisch gebruik van onderzoek(suitkomsten) van UvA-wetenschappers door derden zo veel mogelijk voorkomen. De adviescommissie Onderzoek met derden adviseert over ethische aspecten rond onderzoekssamenwerkingen met derden.

 • Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie (AIEC)

  De Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie (AIEC) van de Universiteit van Amsterdam is in 2002 ingesteld. De AIEC adviseert het College van Bestuur over richtlijnen met betrekking tot de ethische aspecten verbonden aan de werkzaamheden van de instelling.

  De commissie bestaat uit één lid per faculteit, één lid namens de Centrale Ondernemingsraad (COR) en twee leden namens de Centrale Studentenraad (CSR). De COR, de CSR en het College van Bestuur dragen gezamenlijk een voorzitter voor.

 • Senaat

  De Senaat geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur over de hoofdzaken van het beleid van de UvA op het gebied van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. Daarmee samenhangend adviseert de commissie over het studentenbeleid en het personeelsbeleid.

 • Universitaire Commissie Onderwijs (UCO)

  De Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) is een adviescommissie, met als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur en decanen van faculteiten over het onderwijsbeleid van de Universiteit van Amsterdam.

  Tevens adviseert de Universitaire Commissie Onderwijs het College van Bestuur en decanen van faculteiten over het onderwijsbeleid van de vereniging van universiteiten (UvN) en van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De bijeenkomsten van de UCO zijn openbaar.

 • Universitaire Onderzoekscommissie (UOC)

  De Universitaire Onderzoekscommissie (UOC) is een adviescommissie, met als taak het adviseren van het College van Bestuur over operationele en strategische zaken aangaande het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

 • Universitaire Valorisatiecommissie (UVC)

  De Universitaire Valorisatiecommissie (UVC) is een adviescommissie, met als taak het adviseren van het College van Bestuur over operationele en strategische zaken aangaande valorisatie aan de Universiteit van Amsterdam.