Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Centrale Ondernemingsraad steunt de vernieuwde regelgeving sociale veiligheid

De Centrale Ondernemingsraad steunt de vernieuwde regelgeving sociale veiligheid

Onlangs zijn de nieuwe regelingen voor de Ombudsfunctionaris, Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en de Klachtenregeling door de UvA vastgesteld.  Deze regelgeving is per 1 november 2021 van kracht. Sociale veiligheid stond en staat nog steeds hoog op de agenda van de Centrale Ondernemingsraad (COR). De afgelopen twee jaar is de COR dan ook intensief betrokken geweest bij het opbouwen van het zogenaamde ‘Huis van de Sociale Veiligheid’ en het opstellen van deze regelingen. De COR heeft de afgelopen jaren veel schrijnende gevallen onder ogen gekregen die mede bestonden door het tekort schieten van de eerdere regelingen. Die kennis daarover heeft de COR in staat gesteld om veelvuldig kritische reacties en ideeën aan te dragen in het intensief overleg met het College van Bestuur.

De COR is daarom ook trots op het eindresultaat zoals het er nu ligt. De nadruk in onze input lag op het vlak van het overbrengen van de zorgen en de realiteit met betrekking tot sociale veiligheid op de werkvloer, transparantie en vindbaarheid van de procedures en juiste instanties, en heldere communicatie naar de werknemers en studenten toe. Natuurlijk zal de COR de ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid blijven volgen en vooral monitoren hoe deze regelingen in de praktijk worden geïmplementeerd. Onze eerste zorg is namelijk dat iedereen op onze universiteit, zowel student als medewerker, zich veilig voelt en dat ze weten waar zij zich kunnen melden als dat niet het geval is.   

Voor berichten aan de COR kunt u mailen naar dit adres: cor@uva.nl

 

 

Central Works Council supports new social safety regulations

The UvA recently adopted new regulations for the ombudsperson, the confidential advisers for undesirable behaviour and the complaints procedure. These regulations entered into force on 1 November 2021. Social safety was and continues to be one of the Central Works Council’s (COR) top priorities. Over the past two years, the COR has therefore been closely involved in the development of the ‘House of social safety’ and the drafting of these regulations. In recent years, the COR has seen many distressing cases that were in part caused by the failure of the previous regulations. The COR drew on this knowledge to contribute extensive critical feedback and share ideas during the intensive consultation process with the Executive Board.

The COR is proud of what has been achieved. Our input focused on conveying concerns and the actual situation regarding social safety in the workplace, the transparency and accessibility of procedures and appropriate bodies, and clear communication towards employees and students. The COR will, of course, continue to closely follow developments concerning social safety and will, in particular, monitor how these regulations are implemented in practice. Our primary concern is that everyone at our university, students and staff alike, feels safe and that they know where to turn if that is not the case.

If you wish to contact the COR, please use the following email address: cor@uva.nl