Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Persverklaring Centrale Ondernemingsraad (20 april 2015)

Gisteren hebben de Raden van Toezicht zeer intensief met de diverse gremia van de UvA en de HvA gesproken. Het is goed dat de Raden van Toezicht dit proces zo zorgvuldig hebben vormgegeven.

De conclusies en besluiten zijn breed gedragen en een duidelijke weergave van de gesprekken zoals die gevoerd zijn. Wij hebben vertrouwen in dit plan. Nu moeten we in eenheid aan de vernieuwing werken!

Wij hebben grote waardering voor de moedige stap van Louise Gunning om zelf ruimte te maken voor de vernieuwing. Hoewel ook wij in de ontstane situatie geen andere uitweg zagen dan een verandering in de samenstelling van het College van Bestuur van de UvA en de HvA, zijn wij niet blij met haar vertrek. Het is jammer dat het zover heeft moeten komen. Zij was een bestuurder met een groot hart voor de gezamenlijke belangen van de UvA en de HvA.

Wij hopen nu, met iedereen die mee wil denken en doen, constructief en creatief aan het werk te kunnen om het tienpuntenplan, dat de basis vormt van de hervormingen, te realiseren. Wij zullen ons er sterk voor maken dat dit transitieproces democratisch verloopt en wij hebben er alle vertrouwen in dat dit ook zal gebeuren.

De keuzes die gemaakt kunnen en moeten worden op het gebied van financiën, personeelsbeleid en bestuurscultuur zijn keuzes die de hele academische gemeenschap aangaan.