Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Reactie COR op voorstel RvT benoemingsprocedure nieuwe leden CvB

De COR heeft kennis genomen van het voorstel van de Raden van Toezicht UvA-HvA voor de benoemingsprocedure voor nieuwe leden van het College van Bestuur en is ingenomen met de grote rol die de medezeggenschap daarin krijgt. Vooral belangrijk daarin is het bovenwettelijke recht op het leveren van leden voor de selectiecommissie door de gezamenlijke medezeggenschap van de instellingen. Daarnaast is er nu de afspraak dat de medezeggenschap vroegtijdig betrokken is bij het vormgeven van het profiel, naast het formele adviesrecht op dat profiel. Tenslotte heeft de medezeggenschap het gebruikelijke adviesrecht op de uiteindelijke kandidaat door middel van draagvlakgesprekken.

In overleg met de Raden van Toezicht is afgesproken dat de gesprekken tijdig plaatsvinden, zodat tussen gesprek en uitbrengen van advies de mogelijkheid bestaat verdere informatie en referenties in te winnen, en advies uit te brengen over de kandidaat en zijn/haar rol in het College alsmede de voorgestelde portefeuilleverdeling. Tot slot merkt de medezeggenschap op dat nieuwe leden van het College van Bestuur gevraagd zullen worden het 10-punten plan alsmede het vernieuwingsproces medezeggenschap HvA te onderschrijven en de benodigde hervormingen met overtuiging aan te pakken.

Midden augustus treedt de medezeggenschap in overleg met de Raden van Toezicht om procesafspraken en een tijdsplanning te maken waarin ook opgenomen wordt hoe en wanneer de academische gemeenschap betrokken wordt bij het opstellen van de profielen voor nieuwe leden van het College van Bestuur.