Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Persbericht - Samenwerking Medezeggenschap en Actiegroepen

Enkele weken na de Bungehuis- en Maagdenhuisbezetting is het gelukt gesprekken te organiseren tussen vertegenwoordigers van de 7 betrokken partijen: COR, CSR, DNU, Rethink UvA, Humanities Rally, de vakbonden het het CvB. Die gesprekken hebben nu geleid tot een gezamenlijke verklaring waarin verdere samenwerking uiteen wordt gezet. Het betreft in eerste instantie de opdrachtformulering en samenstelling van twee onafhankelijke commissies die respectievelijk verdere democratisering en de financiële situatie van de UvA gaan onderzoeken.

De COR is verheugd dat het zover is gekomen en ziet uit naar een vruchtbare en hopelijk snelle uitwerking van deze punten. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de hele UvA gemeenschap hierbij betrokken wordt.

In de samenstelling van de centrale medezeggenschap is vertegenwoordiging van de hele UvA expliciet geregeld door afvaardiging en verkiezing vanuit alle faculteiten en de diensten. Wij zien het daarom speciaal als onze taak erop toe te zien dat de hele academische gemeenschap gehoord wordt.

De COR heeft, in samenwerking met de CSR, al twee debatten georganiseerd om ideeën op te halen voor de opdrachtformulering  van betreffende commissies. Zodra wij, in overleg met de actiegroepen, tot een opdrachtformulering zijn gekomen zullen wij die voorleggen aan de hele academische gemeenschap. Suggesties voor de samenstelling van deze commissies kunt u vertrouwelijk doorgeven aan ons ambtelijk secretariaat.

Na de debatten over bestuurscultuur &  bestuursstructuur en over financiën & huisvesting vindt morgen een derde debat plaats in de big issues reeks. Het grote onderwerp nu donderdag is Personeelsbeleid. Locatie: Atrium, Binnengasthuisterrein, van 18.30 tot 20.30 uur.  

De Centrale Ondernemingsraad

1 april 2015