Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Statement COR over de Covid-19 uitbraak en de medezeggenschap (20-03-20)

We bevinden ons in moeilijke tijden die ons dwingen om ons werkproces in korte tijd tamelijk drastisch te transformeren. Alles om ons heen verandert, zo ook ons werk, dat we nu vooral vanuit huis moeten doen. Het is goed om te zien hoe iedereen in de UvA gezamenlijk hard werkt – en onder moeilijke omstandigheden – om met de nieuwe uitdagingen om te gaan. Sinds de effecten van de Covid-19 uitbraak zo groot zijn dat we vanuit huis moesten werken en het onderwijs en werkoverleg online moeten doen in plaats van vis-a-vis op locatie, is de Centrale Ondernemingsraad dagelijks bezig om de zorgen en het welzijn van de werknemers van de UvA onder de aandacht van de bestuurder te brengen. Zo heeft de COR vooral geprobeerd om ervoor te zorgen dat al het nieuws vanuit de UvA over thuiswerken, nieuwe regelingen etc. werden verduidelijkt, daar waar dit voor onrust zorgde. 

De COR vertegenwoordigt de werknemers, en heeft input nodig van de werknemers om te weten welke problemen zich in de huidige uitvoeringspraktijk voordoen. Voor vragen en zorgen omtrent werkomstandigheden, facilitering, kinderopvang, isolement, contractuele verplichtingen, etc. dient men zich eerst tot de direct leidinggevende te wenden. Heeft deze geen antwoord of een antwoord dat geen acceptabele oplossing biedt, dan moet een hogere leidinggevende raad bieden. Werkt dat niet, dan verwijzen we naar de facultaire OR die op dit niveau vragen en zorgen zal verzamelen en aan de bestuurder zal voorleggen. Zorgen over regelingen en omstandigheden die UvA breed zijn en/of die ‘tussen wal en schip’ dreigen te vallen zullen wij bij de COR oppakken en bij het CvB aankaarten. 

Voor berichten aan de COR kunt u mailen naar dit adres: cor@uva.nl

Central Works Council (COR) on the Covid-19 outbreak and the representative advisory bodies

We are facing difficult times that are forcing us to make rapid and quite drastic changes to our work processes. Everything around us is changing, including our work, which we will now mainly be doing from home. It is gratifying to see how everyone within the UvA is working hard to deal with the new challenges, under difficult circumstances. As the effects of the Covid-19 outbreak are so great that we have to work from home and teach and hold meetings online rather than face-to-face on location, the Central Works Council is working hard on a daily basis to ensure that the concerns and well-being of UvA employees are being brought to the attention of executive staff. Above all, the COR has been attempting to gain clarification with regard to all of the news from the UvA concerning working from home, new rules and regulations, in cases where this was a cause for concern.

The COR represents employees and needs employees’ input in order to be aware of the practical problems and issues that people are currently facing. In the event of any questions and concerns with regard to working conditions, facilities, childcare, isolation, contractual obligations, etc., people should initially contact their immediate supervisor. If he or she cannot give an answer or provides a solution that is not acceptable, a more senior manager will need to be consulted. If even that proves ineffective, we refer you to your faculty Works Council (OR), which will collate any questions at this level and put them to executive staff. If there are any concerns about rules and regulations and circumstances that apply across the whole of the UvA and/or threaten to fall ‘between the cracks’, the COR will take action and draw them to the attention of the Executive Board.

If you wish to contact the COR, please use the following email address: cor@uva.nl