Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Adviezen

Centrale Ondernemingsraad

Uitgebrachte adviezen van de Centrale Ondernemingsraad kun je inzien. Adviezen van voorgaande jaren kun je opvragen bij het secretariaat van de COR.

Adviezen 2021

COR21u32 Ongevraagd advies van de COR over de mogelijkheid van een derde tentamenkans COR21u31 Reactie COR Instemmingsverzoek verlengen overeenkomst Arbodienst COR21u29 - Reactie COR Verbeterplan Arbodienst Amsterdam UMC COR21u25 Instemming COR Reglementen Sociale Veiligheid COR21u24 Zorgen COR over opstarten onderwijs op locatie COR21u23 Reactie COR op anwt. CvB inz. Mailmigratie COR 21u20 Reactie COR Adviesaanvraag Profiel Diversity Officer.pdf COR 21u19 Reactie COR Adviesverzoek Modellen OER COR 21u18a Reactie COR Te koop Gebouw Compagnietheater COR 21u18 Reactie COR - inzake memo Beurspromovendi COR 21u17 Reactie COR Instemmingsverzoek Plan van aanpak van RIenE Eigenaar UvA COR 21u16 Reactie COR - overgang naar de nieuwe Microsoft mailomgeving - vervolg COR 21u15 Reactie COR n.a.v. t.o. 30 april 21 Culturele Barometer COR 21u13 Privacy kwesties betreffende gebruik gegevens voor CBS Barometer COR 21u11 Reactie op instemmingsverzoek beleidsdocumenten IB COR 21u010 - Brief over sociale veiligheid - reactie op drie rapporten (bijlagen 1 en 2 apart) COR 21u010 - Bijlage 1 Adviezen van de medezeggenschap vanaf 2018 COR 21u010 - Bijlage 2 COR-visie op sociale veiligheid uitgangspunten en doelstellingen COR 21u08 Aanbiedingsbrief vz. CvB herkennen en erkennen van loopbaanobstructie COR 21u07 Ongevraagd advies Aandachtstpunten volgend uit coronacrisis COR 21u05 Reactie op instemmingsverzoek beleidsdocumenten IB COR 21u04 Reactie op instemmingsverzoek Ombudsfunctionaris COR 21u03 MS Office 365 update februari 2021 COR 21u02 Instemmingsaanvraag Arbobeleid 2020 en RI&E COR 21u01 Uitnodiging vormen Convenant COR Adviezen 2020 Adviezen 2019 Adviezen 2018