Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De opleidingscommissie (OC) is een medezeggenschapsorgaan waarbinnen studenten en docenten op het meest lokale niveau (een opleiding of cluster van opleidingen) overleggen over de kwaliteit van het verzorgde onderwijs en de organisatie daarvan. In dat kader adviseert de OC over de opzet van curricula, de kwaliteitsbewaking en de beleidsvorming.

De OC beoordeelt de onderwijs- en examenregeling (OER) en de uitvoering daarvan en brengt (ongevraagd) advies uit aan het bestuur van de opleiding en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Handreiking opleidingscommissies

De Universiteit van Amsterdam hecht groot belang aan het goed functioneren van de opleidingscommissies. De Handreiking opleidingscommissies biedt meer informatie over de taken en functies van de opleidingscommissies en geeft praktische adviezen.

Professionalisering opleidingscommissies

De UvA biedt workshops die opleidingscommissieleden kunnen volgen om verder te professionaliseren. Het centrale workshopaanbod, voor zover aanwezig, vind je op deze pagina. Raadpleeg daarnaast ook de website van je faculteit en opleiding voor nadere informatie en de lokale professionaliseringsmogelijkheden.