Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Organisatie

Opleidingscommissies

De opleidingscommissie (OC) is een medezeggenschapsorgaan waarbinnen studenten en docenten op het meest lokale niveau (een opleiding of cluster van opleidingen) overleggen over de kwaliteit van het verzorgde onderwijs en de organisatie daarvan. In dat kader adviseert de OC over de opzet van curricula, de kwaliteitsbewaking en de beleidsvorming.

De OC beoordeelt de onderwijs- en examenregeling (OER) en de uitvoering daarvan en brengt (ongevraagd) advies uit aan het bestuur van de opleiding en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Handreiking opleidingscommissies

De Universiteit van Amsterdam hecht groot belang aan het goed functioneren van de opleidingscommissies. De Handreiking opleidingscommissies biedt meer informatie over de taken en functies van de opleidingscommissies en geeft praktische adviezen.

Handreiking opleidingscommissies Model Huishoudelijk Reglement Opleidingscommissies Format jaarverslag opleidingscommissie

Professionalisering opleidingscommissies

De UvA biedt workshops die opleidingscommissieleden kunnen volgen om verder te professionaliseren. Het centrale workshopaanbod vind je op deze pagina. Raadpleeg daarnaast ook de website van je faculteit en opleiding voor nadere informatie en de lokale professionaliseringsmogelijkheden.

 • Workshop effectief vergaderen voor opleidingscommissies

  Opleidingscommissies moeten in weinig vergaderingen veel bespreken. Het is daarom belangrijk dat de vergadertijd optimaal benut wordt. De UvA organiseert in januari 2020 de workshop Effectief vergaderen voor OC's. De training is met name interessant voor OC-voorzitters en OC-leden die zich voor langere tijd committeren aan OC-werk.

  Tijdens de workshop reflecteer je op de manier waarop er bij jouw OC wordt vergaderd en wat daaraan verbeterd kan worden. De verschillende aspecten van een vergadering worden toegelicht (doelen, rollen). Ook behandelen we aan de hand van een “demo” een aantal fictieve agendapunten.

  Dezelfde workshop op 2 momenten

  Aangezien de voorkeur uitgaat naar een kleine groep van maximaal 15 deelnemers, wordt de workshop op twee momenten aangeboden. Beide workshops zijn identiek: meld je dus aan voor één van beide workshops.

  Workshop 1
  Tijd workshop 1: dinsdag 28 januari 2020 van 09:30 tot 12:00 uur
  Locatie workshop 1: REC-C3.07

  Workshop 2
  Tijd workshop 2: donderdag 30 januari 2020 van 13:30 tot 16:00 uur
  Locatie workshop 1: REC-C3.04

  De workshops worden in het Nederlands aangeboden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

  Aanmelden workshop 28 januari

  Aanmelden workshop 30 januari