Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Organisatie

Opleidingscommissies

De opleidingscommissie (OC) is een medezeggenschapsorgaan waarbinnen studenten en docenten op het meest lokale niveau (een opleiding of cluster van opleidingen) overleggen over de kwaliteit van het verzorgde onderwijs en de organisatie daarvan. In dat kader adviseert de OC over de opzet van curricula, de kwaliteitsbewaking en de beleidsvorming.

De OC beoordeelt de onderwijs- en examenregeling (OER) en de uitvoering daarvan en brengt (ongevraagd) advies uit aan het bestuur van de opleiding en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Handreiking opleidingscommissies

De Universiteit van Amsterdam hecht groot belang aan het goed functioneren van de opleidingscommissies. De Handreiking opleidingscommissies biedt meer informatie over de taken en functies van de opleidingscommissies en geeft praktische adviezen.

Handreiking opleidingscommissies Model Huishoudelijk Reglement Opleidingscommissies Format jaarverslag opleidingscommissie

Professionalisering opleidingscommissies

De UvA biedt workshops die opleidingscommissieleden kunnen volgen om verder te professionaliseren. Het centrale workshopaanbod vind je op deze pagina. Raadpleeg daarnaast ook de website van je faculteit en opleiding voor nadere informatie en de lokale professionaliseringsmogelijkheden.

 • Workshop kwaliteitszorg en UvA Q

  De opleidingscommissie heeft als taak de manier waarop het onderwijs wordt uitgevoerd te beoordelen. Dat doet zij onder meer door te kijken naar (UvA Q) studentenfeedback. De UvA organiseert in december een workshop Kwaliteitszorg en UvA Q.

  Tijdens deze workshop kijken we eerst naar de kwaliteitszorgcyclus die opleidingen en vakken doorlopen en de rol van de opleidingscommissie daarbinnen. Vervolgens gaan we nader in op de rol van studentenfeedback en worden de mogelijkheden van het evaluatiesysteem UvA Q toegelicht. In het tweede (interactieve) uur oefenen de deelnemers in groepjes met het lezen van verschillende varianten van evaluatierapportages.

  Tijd: 9 december 2019, 15:00 -17:00 uur
  Locatie: REC-B2.08
  Kosten: geen
  Maximum aantal deelnemers: 30

  Aanmelden