Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De examencommissie van de opleiding stelt vast of een student voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de graad. Zo bewaakt de examencommissie de kwaliteit van het diploma.

De examencommissie heeft onder andere de volgende bevoegdheden:

  • het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens
  • het aanwijzen van examinatoren
  • het behandelen van uitzonderingsverzoeken van studenten ten aanzien van het onderwijsprogramma
  • het uitreiken van het predicaat ‘cum laude’
  • het opleggen van sancties bij fraude en plagiaat

Deskundig en onafhankelijk

Het is belangrijk dat examencommissies deskundig en onafhankelijk functioneren. De deskundigheid en onafhankelijkheid van de examencommissie heeft betrekking op de plaats in de organisatie, de benoeming en samenstelling van de leden en de taken en bevoegdheden van de commissie.

Een UvA-examencommissie bestaat uit minimaal drie leden: in elk geval een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter die verbonden zijn aan de opleiding(en), en een extern lid.

De Handreiking Examencommissie, het Model regels en richtlijnen en de Checklist bieden meer informatie over de wettelijke kaders en over de manier om het werk van de examencommissie goed in te vullen.

Training EC-leden

Voor nieuwe EC-leden is er dit najaar op 2 verschillende dagen een basiscursus waarin de wettelijke taken en bevoegdheden van Examencommissies aan bod komen.

Daarnaast zal er in februari 2024 een verdiepingsworkshop worden aangeboden die zich richt op de kwaliteitsborgingstaken van de Examencommissies. De verdiepingsworkshop wordt aangeboden door het netwerk van UvA Teaching & Learning Centres.