Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Beoordeling scriptie

Zaaknummer AC1508 26732: Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Verweerster heeft appellant een 6,5 toegekend voor de masterscriptie.

Aan de hand van de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen heeft het College vastgesteld dat appellant geen feedback heeft gehad op zijn ingeleverde pre-finale versie. In plaats hiervan is de pre-finale versie beoordeeld, en vervolgens herbeoordeeld, als definitieve versie. Deze beoordeling heeft niet overeenkomstig het bepaalde in de scriptiehandleiding plaatsgevonden. Appellant had immers, op grond van de scriptiehandleiding, nog feedback dienen te krijgen naar aanleiding van zijn pre-finale versie en had in de gelegenheid dienen te worden gesteld om deze feedback te verwerken in zijn definitieve versie.

Het College is dan ook van oordeel dat door het onthouden van feedback naar aanleiding van de pre-finale versie de beoordeling van de masterscriptie van appellant onvoldoende zorgvuldig is geweest. Dat er een herbeoordeling heeft plaatsgevonden doet hier niet aan af. Ook bij de herbeoordeling is immers de pre-finale versie beoordeeld.
Het beroep van appellant is derhalve gegrond en het bestreden besluit dient te worden vernietigd. Het College oordeelt vervolgens dat appellant in de gelegenheid moet worden gesteld om alsnog feedback te krijgen en deze te verwerken in een definitieve versie van zijn masterscriptie.

Beroep gegrond.

Zaaknummer AC 1605 17092

Zaaknummer AC 1606 30488