Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Extra tentamenkans

Zaaknummer AC 1607 21061: Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Verweerster heeft het verzoek van appellante om een extra tentamenkans voor het vak Econometrics afgewezen.

Op de website van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is informatie gepubliceerd over het aanvragen van een extra tentamenkans. Deze informatie bevat onder andere de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een extra tentamenkans. Het College heeft vastgesteld dat appellante niet voldoet aan de voorwaarden dat de scriptie is ingeleverd bij het eerste inlevermoment, er tenminste een 5 is behaald bij een van de eerdere tentamenpogingen en dat zij tenminste een semester studievertraging oploopt bij het afstuderen.

Appellante heeft het standpunt ingenomen dat zij meer dan een semester studievertraging oploopt omdat zij een jaar later met de masteropleiding kan starten. Verweerder rekent de vertraging die optreedt doordat een student niet aan een vervolgopleiding kan beginnen, niet tot de studievertraging zoals bedoeld in haar beleid. De vertraging die appellante oploopt met het starten van haar masteropleiding doet in dit geval niet ter zake nu de masteropleiding als een andere opleiding wordt aangemerkt. De vertraging dient opgelopen te worden bij het afstuderen in de betreffende opleiding. Mede gelet op de omstandigheid dat ook de wetgever ervan uitgaat dat bachelor en masteropleiding gescheiden opleidingen zijn, is het College van oordeel dat dit beleid niet onredelijk is.

Beroep ongegrond.

Zaaknummer AC 1608 9915: Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Verweerster heeft het verzoek van appellant om een extra tentamenkans voor het vak Sociologische Theorie 2, afgewezen.

In de regels en richtlijnen van de examencommissie Sociologie is informatie gepubliceerd over het aanvragen van een extra tentamenkans. Deze informatie bevat onder andere de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een extra tentamenkans.

Het College acht dit beleid niet onredelijk. Toepassing van dit beleid in het onderhavige geval is, naar het oordeel van het College, evenmin onredelijk. Niet betwist is het feit dat appellant reeds voor de vijfde keer het tentamen voor het vak heeft moeten afleggen. Onvoldoende verband kan worden vastgesteld tussen de opname op de spoedeisende hulp tien dagen voor de dag waarop de opdracht moest worden ingeleverd, en het behalen van een onvoldoende voor het vak. De thuisopdracht die appellant door zijn ziekenhuisopname niet volledig heeft kunnen afronden, bepaalt slechts voor 35% het eindcijfer.

Het College overweegt voorts dat niet voldoende tijdig is gemeld dat er sprake is geweest van een overmachtssituatie door ziekenhuisopname van appellant.

Beroep ongegrond.