Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam krijgt regelmatig Woo-verzoeken. Op deze pagina worden de besluiten op deze verzoeken en de daarmee openbaargemaakte documenten gepubliceerd.

Op 1 mei 2022 heeft de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. De Woo regelt het recht van eenieder op publieke informatie, al dan niet op verzoek.  Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam krijgt regelmatig verzoeken om informatie op grond van de Woo. Op deze pagina worden de besluiten op deze verzoeken en de daarmee openbaargemaakte documenten gepubliceerd.

Alle door de UvA genomen Woo- (en Wob-)besluiten worden in chronologische volgorde gepubliceerd waarbij het onderwerp wordt aangegeven. U kunt de besluiten en de bijbehorende documenten downloaden en inzien.  Gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de gegevens van de verzoeker(s) uit de documenten weggelakt.

U kunt een Woo-verzoek indienen bij de afdeling Juridische Zaken van de Universiteit van Amsterdam. Dit kan via e-mail: jz-woo@uva.nl. Vermeld daarbij zo specifiek mogelijk op welke informatie uw verzoek betrekking heeft of welke specifieke documenten u wenst te ontvangen. Uw verzoek wordt conform de Woo afgehandeld. Dat betekent dat er toepassing kan of moet worden gegeven aan de uitzonderingsgronden van de Woo en dat de verzochte informatie voor eenieder openbaar wordt gemaakt, middels deze website.  

Heeft u vragen over de besluiten of over het indienen van een Woo-verzoek? De afdeling Juridische Zaken is contactpersoon in de zin van de Woo en te bereiken via het bovenstaand e-mailadres.

Maagdenhuis

Ruimte Afdeling Juridische Zaken
Spui 21
1012 WX Amsterdam